torsdag 11 november 2010

Kostnadsdrivande politiker i Strängnäs

Vi har ett antal kostnadsdrivande politiker i Strängnäs kommun. Den mest kända är Lotta Grönblad (S). När hon tog över ordförandeklubban i barn- och utbildningsnämden, efter Maria von Beetzen (M), på våren 2008 så krävde hon en höjning av arvodet på 10 procent. Lotta Grönblad hade även tänkt sig 20 procent extra som gemensam politisk sekreterare för de tre partierna S, FP och C. Men, där fick hon ge sig efter kraftiga protester.

Nu får hon lämna ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden. Många är nog glada för det. Hon tar i stället över ordförandeklubban i kommunfullmäktige efter Anders Svensson (FP). Men, hon kräver även här en kraftig höjning av arvodesnivån. Anders Svensson, en respekterad och skicklig politiker, fick 20 procent av riksdagsmannaarvodet på 56 000 kronor när han var kommunfullmäktiges ordförande. Lotta Grönblad (S) kommer att få 50 procent! Anders Svensson hälsade på och pratade med alla kommunfullmäktigeledamöter. Alla var lika viktiga för honom. Den rollen kan Lotta Grönblad aldrig ta eller få. Folk är ju livrädda för henne. Lotta Grönblad är dock inte ensam om att vara girig och kanske få för mycket betalt. Vi har flera; ingen nämnd - ingen glömd!

Dag Bremberg, Mariefredspartiet, skriver om detsamma på sin blogg. Jag håller på att räkna på hur mycket man nu höjer kostnaderna för den politiska organisationen i vår kommun. När Jens Persson (C) och company tog över förra gången så höjde de sina arvoden med över en halv miljon svenska kronor. Den här gången blir det nog ännu mera. Detta på bekostnad av våra verksamheter som vård, skola och omsorg!

11 kommentarer:

Mats Werner sa...

Och för att försäkra sig om fotfolkets stöd för åtgärden så verkar man också höja de vanliga sammanträdesarvodena för alla.
Så nog blir det höjda kostnader för politiken allt! När folkviljan var det motsatta!

Anonym sa...

Inlägget andas missunnsamhet,avundsjuka, samt bitterhet.Att arvoden bestäms utöver vad man förlorar i sin egen inkomst borde du som förtroendevald ha koll på. Att på detta sätt sprida rent trams är mycket patetiskt vilket en förtroendevald politiker borde ha med sig inför sina väljare och inte föra dem bakom ljuset för att där skaffa sig billiga poäng.

Anonym sa...

Klart de ska ha riktigt bra pröjs för att styra denna skitkommun...

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Lika bra att du är anonym då du definitivt inte har koll på läget. Du skriver att arvoden bestäms utöver vad man förlorar i sin egen inkomst vilket är rent nonsens. Det man förlorar i inkomst får man utöver sitt fasta arvode.

Det jag har synpunkter på att arvoden höjs kraftigt utan att uppdragen har ändrats nämnvärt. Lotta Grönblad skall hålla i klubban vid ett fullmäktigemöte i månaden plus ett styrelsemöte och det skall hon ha kronor 28 000 i månaden för. Anders Svensson (FP) hade kronor 11 200 för samma uppdrag. Grönblad skall alltså ha 16 800 mer än vad Svensson hade. Jag tycker det är orimligt. Det hade varit bättre att de 806 400 kronor, som det kostar skattebetalarna under fyra år, kunde gått till skolan i stället. Och då har jag inte tagit med de andra politikernas generösa arvodeshöjningarna till sig själva.

Margit Urtegård sa...

Om en löneförhöjning under fyra år på 3,5 miljoner kronor fördelat på 8 personer är en struntsumma, ja då finns det inte mycket mer att säga.

Anonym sa...

Svar till Margit.

Omslutningen av Strängnäs kommuns budget på fyra år således minst sex miljarder.3.5 miljoner är i detta sammanhang ett struntsumma.Kom med mera konstruktiva förslag detta;är en piss i Missisippi.

Anonym sa...

Till er som kritiskt kommenterat Margits inlägg om arvoden, så tycker jag Ni är helt fel ute Ni stirrar er blinda på summorna. Se istället på principerna det är helt fel budskap att omotiverat höja politikerarvodena för att nå vissa politiska mål. Är det sammförstånde inom den sk "fyrklövern".
Förklarar för mig hur KF ordf posten helt plötsligt blir 17000 kr/mån mer värd än under förra mandatperioden, Vad har förändrats ?
Är det månne endast att posten flyttats från ett parti till ett annat och att den som fått posten köpts till att acceptera nomineringen genom ett högt arvode, detta är sjukr.
Det finns flera ytterliggare exempel hur har man resonerat vid höjninbgen av Kulturnämdens ordf arvode, denna nämda var majoriteten beredd att lägga ner.
Vidare höjningen av TF ordf från 25 % till 40 % ändock har nämden klätts av de absolut tyngsta uppdragen Va och renhållning har överförts till SEVAB, vad motiverar denna höjning--- indirekt socialbidrag ??

Gunnar Swahn

Anonym sa...

Svar Swan
Strängnäspolitikernas arvoden ligger under den genomsnittliga nivån för kommunpolitiker i Sverige, med jämförbar storlek av kommun.( se kommunförbundet.se).Så vad man talar om är "penuts". Kom med bättre och mer konstruktiva förslag hur man kommer tillrätta med kommunens ekonomi.Misstanken kvarstår om missunnsamhet och avund.

Anonym sa...

Herr anonym utan undertecknande, din kommentar är näst intill ej värd att kommentera, jag vet att kommunens utgifter totalt är bland de lägsta i landet, men då skall allt inräknas inklusine partistödet. En höjning av partistödet kan kanske vara acceptagelt för det gynnar alla partier, men enskilt höjda aevoden gynnar endast den enskilde.
Gunnar Swahn

Margit Urtegård sa...

Hej Gunnar!


Tack för dina kommentarer. Du vet ju mer om detta än oss andra med tanke på att du var huvudförhandlare för Folkpartiet innan du lämnade alltihopa i protest.

Jag beundrar dig som lämnade förhandlingarna och ditt eget parti för att de gick helt emot vad du tror på, det är inte många som skulle göra så. De flesta gör allt för pengar, du visade att du har ryggrad och inte kan köpas. Du är bäst!

Anonym sa...

Tack Margit

Gunnar