fredag 26 november 2010

Gutta-boys Karlsson och Svensson

Nu har gutta-boys Gösta Karlsson (C) och Anders Svensson (FP) åter en gång slagit ihop sina huvuden och skrivit en debattartikel. Gösta Karlsson är före detta riksdagsledamot och Anders Svensson är kommunfullmäktigeledamot. Herrarna skriver alltså en debattartikel om att Sverige behöver ett nytt mittenparti. Fast det de egentligen vill förmedla är någon form av logik kring varför Centerpartiet och Folkpartiet i Strängnäs kommun valde att bilda en ohelig allians tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter valet. Gutta-boys säger: "Det rör sig mot mitten i politiken. Inte bara i Strängnäs där Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna efter valet fått med sig Miljöpartiet på en mittenpolitik som vunnit majoritet hos väljarna."

Mittenpolitik? Jag blir lite fundersam här. Vilken politisk mitt menar de? När blev Socialdemokraterna ett mittenparti? Och när fick de en mittenpolitik? Menar herrarna Karlsson och Svensson att Socialdemokraternas motstånd mot alternativa driftsformer inom äldrevården är en typisk mittenpolitik? Eller tänker de på Socialdemokraternas vägran att göra något med SEVAB? Det kanske är Socialdemokraternas ångest gentemot friskolornas framväxt som är mittenpolitik?

En mening i debattartikeln är särskilt intressant. Gösta Karlsson och Anders Svensson skriver: "Ideologin försvinner och ersätts av ren kamp om makten." Är det inte just detta vi har fått se? Att ideologi sätts tillbaka och att makten sätts i första rummet? Människor som var involverade i förhandlingarna efter valet har berättat att Centerpartiets Jens Persson var mycket tydlig; han och hans parti skulle bara regera tillsammans med partier som var beredda att ge honom ordförandeposten i kommunstyrelsen. Hur vill herrarna beskriva detta? Är det en kamp om makt? Eller är det ideologi?

4 kommentarer:

Stefan Holm sa...

Det som ligger mellan höger och vänster är väl i mitten antar jag. Då är så klart Socialdemokraterna ett mittenparti. Eller?

David Aronsson sa...

Har inte sossarna med all önskvärd tydlighet (innan valet) visat att de är ett mittenparti? Att de sedan gjorde den otaktiska missen att lämna den socialliberala/konservativa mitten till de nya moderaterna (genom Rödgröna-samarbetet) visade snarare på deras ideologiska svajighet än att de flyttat sig från mitten.

Margit Urtegård sa...

Hej David!

Jag tycker att sossarna med all tydlighet, sedan de tog över makten här i kommunen våren 2008, har visat att de är lika gammalkommunala och bakåtsträvande som alltid. Ta tex deras förslag om att bygga en stor centrumskola.

Du skriver att S har lämnat den socialliberala/konservativa mitten till moderaterna. Jag hävdar att sossarna aldrig har varit socialliberala. Konservativa ja, men aldrig socialliberala. Ni i Vänsterpartiet är den enda parti som står åt vänster för Socialdemokraterna och ni står ganska långt åt vänster om jag har förstått det hela rätt. Men, det gör inte sossarna till ett mittenparti. De är fortfarande tunga gråsossar som har långt kvar för att hitta någon mitt i politiken.

Och nu skall de ju inte leta sig fram till mitten har jag hört. De skall leta sig tillbaka till socialismens kärna.

Kerstin Svensson sa...

Är det inte lite tragiskt att två äldre herrar, varav den ene lämnat politiken för länge sedan och den andre dröjer(drömmer) sig kvar till den tid då folkpartiet med Ture Warglo var en person i maktens centrum. Men hur dom kan få dagens majoritet till en mittenkoalition det övergår mitt förstånd. Samtidigt undrar jag om dessa gamla herrar inte förstår att det är socialdemokraterna som styr och dom plöjer långt till vänster ifrån mittfåran.
Nej den här majoriteten bygger inte på vänster- eller högerpolitik den bygger på personkemi. Ett nytt begrepp i kommunalpolitiken.

kerstin