fredag 1 oktober 2010

Arvodeshärvan i landstinget Sörmland

Eskilstuna-Kuriren skriver: "Revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers har av landstinget Sörmland fått i uppdrag att att granska arvodesaffären. I slutrapporten slås följande fast: Granskningen visar att besluten om omdisponeringar av fasta arvoden mellan landstingsråd, samt tilldelning av det som tidigare finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson (S) kallat 'politisk tid', inte är förenliga med fullmäktiges beslut och gällande arvodesregler. Handläggningen är formellt fel och besluten är fattade på felaktiga grunder. Utbetalningarna av fasta arvoden har inte följt gällande arvodesregler."

Under tiden det här arvodesmyglet har rullats upp i tidningarna har flera av de politiker som har fått för mycket pengar sagt till media att de skall betala tillbaka pengarna. Men, icke sa nicke, det var bara lögn och förbannat dikt alltihopa. Nu har landstingsjuristen och landstingsmajoriteten (S, FP och MP) till och med föreslagit för de politiska gruppledarna i landstinget Sörmland att pengarna skall efterskänkas! Efterskänkas?! Om en vanlig arbetstagare får för mycket pengar utbetalat så får han/hon betala tillbaka; fel korrigeras snabbt. Att majoritetspolitikerna vill efterskänka pengar till sig själva säger en hel del om vilken typ av politiker de är. De borde skämmas!

4 kommentarer:

fd KD-väljare sa...

Handläggningen är fel ja men de enskilda personerna har inte gjort något fel så därför har de rätt att behålla pengarna...

Således behöver de inte skämmas.

Sämmas borde istället MLFM göra, hennes beteende bidrog till KD´s dåliga val.

Olle Johansson sa...

Jag instämmer med föregående talare. Jag har alltid röstat på KD men Mustaniemis skenheliga rofferikampanj fick mig att må illa och välja ett annat parti.

Väljarnas dom var också hård, många KD-väljare som jag valde bort partiet i landstingsvalet.

Sven Lindqvist sa...

Hej Margit,

Hur känns det att de sörmländska väljarna aktivt straffade KD i landstingsvalet samtidigt som MP och FP klarade sig utmärkt?

Ser du valresultatet som ett enormt fiasko för KD:s rofferikampanj eller har du andra förklaringar till det urusla valreslutatet?

Anonym sa...

Är det inte främst homofobin som ledde till kd:s dåliga valresultat?