fredag 17 september 2010

Strängnäspartiet vet att "Strängnäs kan"!

Den här insändaren har varit med i tidningen Måsen. Den har också legat på insändarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren i flera veckor, men tycks aldrig få plats, så nu läggs den på bloggen:

Strängnäspartiet står för "Nytänkande, Handlingskraft och Öppenhet" som det framgår bla i en del annonser. Vi skulle vilja berätta lite mer utförligt vad som står bakom dessa ord.

Vi tycker att dagens styrande majoritet (S + FP + C) i Strängnäs saknar ett långsiktigt tänkande och helhetssyn i de beslut som tas. Den kommunala apparaten bör effektiviseras i storlek och beslutsvägar, inte tvärtom som fallet är nu. Den kommunala administrativa överbyggnaden är för stor och för dyr. Strängnäspartiet har lagt ett förslag om att sänka de administrativa kostnaderna med ca 10 % och detta kommer att ge mer än 10 miljoner kronor som kan omfördelas till att höja lärartätheten i främst de tidigare skolåldrarna (F – 4) och till att öka antalet nattpersonal på våra äldreboenden.

Det gäller också att ha mod och kraft att fatta beslut. Handlingskraft och förmågan att ta ett korrekt och hållbart beslut från början är viktigt i ett samhälle i förändring. Det är också viktigt om man på allvar försöker ta sig an den gigantiska låneskulden om 3,5 miljarder som kommunen nu har. Strängnäspartiet har på vår hemsida redovisat ett utkast till hur vi skall hantera kommunens låneskuld och börja saneringen av vår ekonomi. Det går, men det krävs att man då har både "nytänkande" och "handlingskraft".

De politiska arbetsformerna måste förändras. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, behöver vitaliseras och utveckla mera effektiva arbetsformer grundat på ömsesidig respekt mellan alla parter.

Kommunfullmäktige skall vara kommunens politiska arena. De förtroendevaldas främsta uppgift är att företräda medborgarna. De förtroendevalda skall arbeta med övergripande mål för verksamheten och uppföljning av hur dessa nås med minsta möjliga byråkrati och till lägsta kostnad.

Strängsnäspartiet vill öka öppenheten för kommuninnevånarna i det kommunala beslutsfattandet och minska den kommunala byråkratin. Det gäller att ha bra idéer och att kunna fånga upp och ta tillvara medborgarnas behov och önskemål. Detta kan ske genom att ha en större öppenhet genom allt från Webb/TV från fullmäktige till fler öppna nämndmöten.

Vi måste verkligen lita på våra invånare och att dessa vet sitt eget bästa och därigenom låta lokalsamhället fatta sina egna beslut om det som påverkar dem själva. Här är nyckelorden "nytänkande" och "öppenhet".

Allt detta kan sammanfattas med "Strängnäs kan".

Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

15 kommentarer:

Unknown sa...

Lycka till på söndag Margit! Du får min röst alla dagar - kram!

Margit Urtegård sa...

Hej Anders!

Tusen tack gulliga du!

Kram, knus og klem

Anonym sa...

vad puttinuttiga ni är...

Margit Urtegård sa...

Ja du anonym, det kan behövas lite puttinuttigt i samhället också!:-)

Anonym sa...

ja ni är såå gulliga...

Margit Urtegård sa...

Visst är vi!:-)

Anonym sa...

jaa..........

strängnäsbo sa...

Vi är inte bara puttinuttiga i strängnäspartiet.Vi kan Strängnäs oxså.

Hans Noreen

språkpolisen sa...

oxså ???

strängnäsbo sa...

Ok ,språkpolisen, också kan det också vara.Gladast vinner. Hadet Knus och Klem
Hans Noreen

Margit Urtegård sa...

Bra att ni svenskar språkpolisar varandra!:-)

Anonym sa...

Mycket bra. Men samtidigt kan man väl säga att ni inte är helt insatta. Titta på antalet övertimmar, nog är de flest till antal i det som ni kallar den administrativa överbyggnaden. Där man jobbar hårdast för att hålla ihop helheten, där vill ni dra ned. Jämfört med andra kommuner har vår kommun en relativt slimmad och liten overhead administration. Däremot får de som jobbar central jobba dag och natt och det vill ni försämra.

Och ärligt, de 10 miljoner ni vill dra ned kan kanske omvandlas till 20 tjänster, 20 tjänster inom en verksamhet som skolan som har 600 miljoner kronor redan. Det kommer varken göra till eller från. Det intressant är väl knappats att försöka omfördela utan först och främst verkligen kolla vart pengarna går och om de går till rätt saker inom de verksamheter som har de största budgeterna, t.ex. varför har man inom skolan en egen IT organisation, när det finns en centralt. Där borde man kunna spara pengar genom att slå samman och se varför den ena inte kan serva den andra. Lika på ledarsidan, få ställen som inom skolan som man har så många chefer anställda, jämfört med andra och när någon ska bort görs deras tjänst till utredare eller rådgivare istället för att tas bort.

Fundera på om pengarna används rätt och se till att ekonomin och verksmaheten blir överskådlig och transparent istället för att omfördela småpengar. Ska ni nå en öppen och kommunikativ kommunorganisation kommer ni ändå inte kunna dra ned på overhead kostnaderna för de behövs för att spränga väggarna in de verksamheter som t.ex. socialkontoret som intelåter någon ha insyn och som håller vandra om ryggen. För socialkontoret är inte så bra som de framstår, skrapar man på ytan ser man enorma brister i administration och styrning. De är bra på att marknadsföra sig men har klara brister i övrigt.

På grnaskning och öppenhet borde ni lägga pengar, tid och energi.


Jag tror knappats det i alla lägen är tjänstemännen som är ineffektiva, utan snarare politiken som saknar förståelse för den verksamhet de ska styra och samtidigt vågar politiken inte fatta de avgörande besluten.

Bara en reflektion på de senaste fyra åren.

Anonym sa...

Det ni helt tycks glömma bort är att ni ska styra 2000 anställda, som de senaste åren har fått utså massvis med osäkerhet, omorganisationer och osäkerhet om framtiden. Ni måste se er roll även utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Det organisationen behöver är en stabil ledning, långsiktighet och arbetsro. Eftersom organisationen ändra hela tiden kan man aldrig jobba in nya rutiner eller se effekten av det som man gjort.

Det skulle vara ert klart största bidrag om ni kan vara med och åstadkomma det.

Patrick Baltatzis sa...

Hej anonyma!
Senaste i torsdags debatterade jag skola i Mariefred och där jag just tog upp arbetsgivareperspektivet. Vi är största arbestgivaren i kommunen. Som politiker är vi chefer och ska faktiskt bära detta ansvaret. Idag tillåter vi bland annat att det går 3 utbildade pedagoger på 70 fritidsbarn. Jag tror inte det är en rimlig arbetsbörda och ansvar, jag tror att deras arbetsmiljö är helt uppåt väggarna om jag ska vara ärlig. Jag tycker att vi sviker våra anställda på det här sättet.
Få politiker ser sig dock som arbetsgivare. För att ta ett exempel. Jag var på konferens som Skolverket anordnade om skolutveckling i veckan. 300 skolledare och lärare var på årets viktigaste träff där det togs upp de senaste forskningsresultaten kring vad som gör en skillnad för barnens måluppfyllelse. Något som borde intressera varenda skolpolitiker i vår kommun.
Inte en enda politiker, fråntaget mig, fanns på deltagarlistan, vad värre var att inte en enda från skolan i Strängnäs var där.
Vi som politiker, med samhällets viktigaste uppdrag kan inte vara så oengagerade i hur vår personal levererar, hur deras arbetsmiljö och –situation ser ut, vi kan inte avhända oss ansvaret. Det måste bli ändring! Dags att ta nya tag, se vår roll och vårt uppdrag på ett nytt sätt, och systematiskt, medvetet och med engagemang intressera oss för hur kommunen leverar skola till våra barn och unga!

P.

intresserad sa...

är det deppigt idag ???

vad är det här för politikerblogg,
helt dött dagen efter ett ödesval.