måndag 20 september 2010

Socialdemokraterna har tappat maktdominansen!

Strengnäs Tidning skriver: "Klart är också att Socialdemokraterna gör ett katastrofval. Man backar 6,4 procent och mister ett mandat. Och detta trots att Strängnäs fullmäktige går från 49 till 55 mandat, något som borde ha gynnat ett av de största partierna." Det är nog inte många i Strängnäs kommun som är ledsna över detta. Många är däremot ledsna över att Sverigedemokraterna nu fördubblas i kommunfullmäktige; de går från ett mandat till två mandat. Det är något alla demokratiska partier nu får sätta sig ner och analysera. Varför fick SD så stort stöd i vår kommun? Vad har vi gjort fel?

20 kommentarer:

Anonym sa...

erat tjafs mellan partierna i kommunen har gjort att sd växt sig starka...

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Nu fick ju SD växande stöd i hela riket och inte bara här. Jag tror inte att den parlamentariska situationen i Strängnäs kommun har påverkat valresultatet särskilt mycket. Men, vi skall självklart ta med oss även det perspektivet i vår valanalys.

Anonym sa...

Du skriver att många nog inte är ledsna för att socialdemokraterna har tappat mandat. Jag och över 5000 personer i kommunen är ledsna för det...

Gräsroten sa...

Ödmjukhet, Margit. Ömdjukhet. Det är klädsamt även för politiker.

Vad är din kommentar till att Centern, trots det extremt kraftiga kritik som KD och SP riktat mot partiets företrädare, ökar sitt väljarstöd? Den enda rimliga slutsatsen är att väljarna inte delar er kritik. Det bör ni vara självkritiska och ödmjuka inför. Kommer ni vara det?

Det intressanta blir nu hur SP och KD kommer sno sig runt sig själva för att få slicka i sig ur maktens honungskrus. Utan att samarbeta med C eller FP kommer man inte få vara med i en majoritet, och samarbetar man med dessa partier har man dagtingat rätt kraftigt med sin tidigare ståndpunkter. Vad blir viktigast? (SP kan för all del snurra runt ett varv extra och ta tillbaka påståendena om att man numera är borgerliga och börja samarbeta med S, men där går väl anständighetens gräns över för SP, eller?)

SD:s ökning i KF är absurd och obehaglig. Där håller jag med dig. Men som sagt, ödmjukhet är klädsamt även för en politiker.

Margit Urtegård sa...

Hej Gräsrot

Ja, ödmjukhet är en vacker egenskap även för politiker, det har du helt rätt i.

Det är samarbetet mellan FP, C och S vi har kritiserat först och främst. Ett samarbete som invånarna i Strängnäs kommun definitivt inte har velat ha.

Ja, nu är det dags för självrannsakan för flera partier. Om vi håller oss till ämnet SD, så får vi ta valresultatet på yttersta allvar; hur kunde det bli så här.

Nu är det inte bara C som gick fram i valet. Det gjorde även vi i SP samt M. Vi får analysera resultatet och återkomma när frågan om vem som skall styra kommunen väcks på riktigt. S och FP är förlorare och det måste också beaktas.

SP kommer inte att förhandla med S.

Gräsroten sa...

Tack för svar. Fast nu är det ju inte sant att ni främst kritiserat samarbetet. Ni har primärt kritiserat Jens Persson personligen som företrädare för koalitionen och som företrädare för C. Rätt ska vara rätt.

Och om invånarna i kommunen inte velat ha samarbetet, borde då inte C, som lett samarbetet och var ett av partierna som så att säga "svek Alliansen", straffats? Det bör ni reflektera över.

SP och M ökade med 0,7% var. Det är inga massiva ökningar direkt, och Centern ökade med mer än dubbelt så mycket. Era polare i KD återinns liksom S och FP bland valets förlorare. Ödmjukhet, som sagt.

Därtill ökade ju SP markant mycket mindre än SD procentuellt, och med lika många mandat, så den jämförelsen vet jag inte riktigt var du var på väg med eller om det är värt att fullfölja.

Jakten på honungskruset har börjat. Vem förnedrar sig själv och sina väljare mest för att få vara med, det är frågan. Både SP och KD ser rätt sötsugna ut!

Margit Urtegård sa...

Hej igen Gräsroten

Tittar man på valresultatet i sin helhet så har väljarna i Strängnäs kommun valt fram en borgerlig regering i kommunen. Trots att vi har ökat mandatantalet i kommunfullmäktige från 49 till 55 ledamöter, som normalt skulle gynnat enbart de stora partierna enligt experterna, så fick alltså inte Socialdemokraterna något av dessa mandat, samt att S tappade ett tidigare mandat. Det innebär att de i praktiken har tappat minst 3-4 mandat.

Moderaterna har fått 2 mandat till, från 13 till 15 mandat. Jag tycker att det är en tydlig signal från väljarna i vår kommun att de vill se ett borgerligt styre här.

Anonym sa...

Notera att M.P icke borgerligt fick fyra mandat..Alltså icke borgerlig majoritet.Det är väljarnas val.

Gräsroten sa...

Äh, kom igen Margit! Du läser ju siffror som fan läser Bibeln. :-)

Vet inte om det är avsiktligt eller oavsiktligt som du räknar halvdant, men...vi kan tyddliggöra:
Antalet mandat ökade med 12% i KF.
Moderaterna hade 13 mandat tidigare, vilket motsvarar 14,6 mandat med KF:s nya storlek. Då är ökningen med mindre än ett halvt mandat knappast någon tydlig signal. Avsiktlig eller oavsiktlig felräkning?

FP och KD tappar.

C, som samarbetat med S, ökar.

SP, som varken är borgerligt eller icke-borgerligt, ökar något.

Även med hänsyn till de fördelningsprinciper som tillämpas för fördelning av mandaten kan man rimligen inte på något sätt få detta till att väljarna "valt fram[sic!] en borgerlig regering".

Förresten motsvarar S minskning en minskning med knappt 3 mandat, inte "minst 3-4 mandat". Avsiktlig eller oavsiktlig felräkning?

Man kan liksom inte lura väljarna genom att försöka banka in att resultatet var något annat ön det faktiskt, eller än värre försöka lägga ord i munnen/valurnan hos väljarna och dra slutsatser som faktiskt inte stämmer.

återigen ber jag om ödmjukhet, men även om ärlighet.

Margit Urtegård sa...

Hej gräsroten!

Inte vet jag vart du vill komma. KF har utökat mandaten från 49 till 55. Det är 6 mandat totalt. Normalt skulle de stora partierna få alla dessa mandat enligt experterna. Det blir i så fall minst tre mandat till socialdemokraterna, eller? Sen tappade de ett mandat från tidigare. Det blir 3 till 4 mandat med råge i min värld.

Gräsroten sa...

Va? Vad menar du? De sex nya mandaten ska väl tilldelas partierna proportionerligt precis som alla andra mandat? Inte utgör de väl en egen valkrets? Självklart gynnar varje extra mandat teoretiskt de större partierna något just pga den proportionerliga tilldelning, men du kan ju inte automatiskt anse att tre av dem skulle tillfallit S. Eller hur menade du? Jag måste missförstått dig, eller så har du missuppfattat hela valsystemet. Om det är någon annan som förstår vad Margit menar får ni gärna klargöra, för jag förstår inte vad som avses...

(Och för den delen, om man resonerar som du felaktigt gör, då skulle väl M också automatiskt fått tre mandat till vilket innebär att deras ökning med två mandat i praktiken innebär en minskning...eller?)

Min poäng är att du gjort en felaktig uträkning ovan. Huruvida det är avsiktligt eller inte låter jag som sagt vara osagt. Men den enda rimliga slutsatsen av det borgerliga resultatet är att ett parti, Centern som samarbetat med S, ökar noterbart. FP och KD backar lika noterbart. M ligger, mot bakgrund av det utökade antalet mandat i KF, i princip still. Hur man kan se det som en bergerlig framgång övergår mitt förstånd. En sämre resultat för S gör inte automatiskt valet till en borgerlig framgång.

Margit Urtegård sa...

Hej Gräsrot!

Du skriver: "...FP och KD backar lika noterbart." Det är väl en sanning med modifikation i alla fall. FP tappar ett mandat och KD står behåller sina mandat.

Gräsroten sa...

1) Men, är du allvarlig? Så när det gäller KD och FP tar du inte hänsyn till de extra mandaten som KF nu innehåller? KD gick från 5% till 3,6%. Man tappade mer än en fjärdedel av sin väljare. Samma sak gäller FP som gick från 9,4% till 7.3%. Det är väl "noterbart"?

2) Du får jättegärna svara på hur du resonerade kring de extra sex mandaten. Menar du att de fördelas proportionerligt som en extra valkrets, eller hur menade du? Är det inte så att de utgör en extra valkrets förstår jag verkligen inte hur du menar.

3) Och jag upprepar min fråga, med fyra borgerliga partier som gick från 49,8% av rösterna till 48,6 av rösterna - hur kan det vara en "tydlig signal att man vill ha en borgerlig regering"? (Räknar du, i motsats till partiprogrammet, SP som ett uttryckligt borgerligt parti så blir minskningen fortfarande en halv procentenhet.)

Svara gärna på de tre frågorna ovan, för i nuläget förstår som sagt inte hur du resonerar. Och det vill jag försöka göra. Så hjälp mig! :-)

Dag Bremberg sa...

Men hallå, behandla valresultatet seriöst! Hypotetiska resonemang om hur mandaten eventuellt skulle kunnat utdelas är inte relevanta. Se till de faktiska resultaten.
Om man ser till ökad andel av partiernas röster så är SD och MP främsta vinnarna, därefter MFP, SP, C och M samt V.
De som backar är KD, FP.
Om kommunmedborgarnas främsta mål var en borgerlig majoritet så skulle de röstat lite annorlunda.
Uppenbarligen finns det ett missnöje med en del som skett och en vilja till förändring, som jag tolkar det. Någon önskan att vrida klockan tillbaka har jag svårt att se.

Gräsroten sa...

Tack Dag, precis min poäng!

Mitt eget användande av de principerna var nog mest ett försök att bemöta Margits resonemang, som jag inte kan sluta mig till något annat än att det kom ur okunnighet om hur fördelningen går till. Har jag missuppfattat dig Margit, då får du jättegärna förklarar hur du egentligen resonerade, så jag inte anklagar dig för okunnighet orättfärdigt.

Som du säger, Dag, måste grundaspekten vara att titta på procentuell ökning och inte bara till procentenhetsökning eller mandatökning. Utifrån de siffrorna kan jag möjligen sluta mig till att det finns ett missnöje med nuvarande styre, och att det riktats mot S och FP. S stora fall förklaras dock delvis av tappet på riksplanet, och inte fullt ut av lokala aspekter. C ökar som en följd (eller trots, i vissas ögon) av samarbetet med S. M ökar mycket marginellt, vilket även det måste se i ljuset av riksutvecklingen som alltid har viss påverkan lokalt, så den "lokala ökningen" är nog försumlig. KD:s argumentation i opposition ledde till att man tappade var fjärde väljare.

Min slutsats blir att man inte på något sätt kan dra slutsatsen att detta är en tydlig borgerlig framgång, och att försöka trumma in ett sånt synsätt känns inte helt ärligt. Men det är klart, säger man det tillräckligt många gånger tror säkert ngn på det till slut. I varje fall man själv. :-)

Nåväl, vilka som blir valet vindflöjlar när det kommer till kritan, det återstår som sagt att se. Lycka till allihop!

Jan Eriksson (sp) sa...

Jag tycker att Jens P har blivit kritiserad med rätta pga dåliga beslut och konstiga uttalanden. Han har heller inte varit dålig på att kritisera både personer och partier. Men att ge och ta kritik är hör till och är utvecklande, både för "sändare" och "mottagare". Oavsett om det gäller politik eller något annat. Men, som både vi och Mvb har sagt, nu slutar vi tjafsa om vem som gjort vad, vänder blad och ser framåt.

Strängnäs har alla förutsättningar för att vara en välmående kommun. Varför är vi inte det och hur kommer vi dit? Där ska fokus ligga den närmaste mandatperioden för de som ska styra.

Och vilka ska styra då? Ja, Gräsroten kommer att få se "vindflöjlar" från alla partier. I dagligt tal kallas det också att kompromissa... För alla partier känner nog att man har ett ansvar mot de som röstade på resp. parti att hamna i ett styrande läge. Annars är ju möjligheterna att påverka otroligt små.

Parti Andel (%) +/- (%) från 2006
SD 4,80% 193,85%
MP 5,70% 53,20%
Mfp 4,20% 35,15%
C 10,10% 26,93%
STRP 4,90% 25,61%
V 3,50% 17,66%
M 27,60% 9,88%
Grp 0,70% 0,70%
PP 0,70% 0,70%
S 26,90% -14,10%
FP 7,30% -16,70%
KD 3,60% -22,53%

Gräsroten sa...

Ok, vi en sammanfattning av några fullt relevanta frågor:

Hur räknar Jan - en ökning för M från 27,0% till 27,7%, hur kan det bli en tioprocentig ökning?

Hur kan folkviljan ha uttryckt ett stöd för en fempartiallians när inget parti ens antytt en sån lösning? SP och KD har inte gjort annat än att kritisera C och FP. C och FP har lagt förslag tillsammans med S. Hur kan då folket ens anses ha ställts inför alternativet med en fempartiallians, än mindre givit sitt stöd för den? (Då bortser vi ändå från att endast ett fyra borgerliga partier egentligen ökar.) Det är en ärlig fråga.

Margut, hur tänkte du med dina argument rörande fördelning av de nya mandaten?

Jag vill verkligen ha svar på frågorna ovan. De är ärligt ställda och ärligt menade - får jag svar?

/En av gräsrötterna.

Jan Eriksson (sp) sa...

Hej Gräsroten,

Bra att du var uppmärksam på oklarheten.

Jag räknade på den procentuella ökningen av antalet röster från 2006. I t ex M:s fall så var det 4990 st 2006 och +493 st nu.

Men den procentuella ökningen med 0,7%-enheter blir självklart annorlunda och givetvis lägre.

Gräsroten sa...

Nja, räknandet går inte riktigt som vi vill här... :-) Det må vara en skräpfråga, men eftersom det snurrar så mycket felaktiga räknevarianter kan vi väl ändå reda ut det hela.

Man kan ju naturligtvis inte räkna på antal röster, Jan. Eftersom antalet röstberättigade ökar blir det snurrigt. M har som sagt gått från 27,0% till 27,7%, det är en ökning på 0,7 procenteheter, vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent. Inte tio procent.

Vad gäller PP och GrP är ökningen visserligen 0,7 procentenheter, men ökningen är ju från från 0,0% till 0,7%, så den procentuella ökningen är ju något helt annat. Det är svårt det där med att skilja på procent och procentenheter...

Nåväl, jag ser ingen anledning att gå igenom Jans angivna siffror för samtliga partier, men man får alltså ta dem med en nypa salt.

Viktigare är de principiella frågorna jag ställt ovan. Jag känner mig lite som en papegoja här, när jag gång på gång upprepar mina frågor till Margit, men så länge svaren uteblir har jag inte mycket att välja på. Margit, jag mailade dig också, så om du inte vill svara publikt på bloggen kan du svara på mailen.

Jan Eriksson (sp) sa...

Gräsroten,

Det är klart att man kan räkna på antalet röster om man förutsätter en statistisk normalfördelning av dem.

Jag hävdar dock inte en absolut sanning, jag lekte lite med data från de två olika valen för att se trender och tog inte (som du märkte) hänsyn till att antalet röstberättigade har ökat. Skillnaden är ändå så liten att det ligger inom 3 standardavvikelser.

Trenden blir i stort detsamma oavsett om man räknar i %-enheter, procent eller antal röster.

Men visst...exakt är det inte.