söndag 12 september 2010

Modigt av tidningen Folket att skjuta budbäraren?!

Hans Hjälte på Folket är rolig han. Han skriver en hel ledare där han skjuter budbäraren i arvodeshärvan; Kristdemokraternas landstingsråd Marie-Louise Forslund Mustaniemi. Det är inte snyggt, det är inte vackert, men jag måste säga att det hela är riktigt komiskt.

Förutom att Hans Hjälte gör det klassiska felsteget att skjuta budbäraren så kommer han även med faktafel. Han skriver att Folkpartiets Thomas af Bjur har betalat tillbaka delar av pengarna han har fått för mycket. Det stämmer inte, han har inte betalat tillbaka en enda krona till landstinget. Hjälte skriver att Jörgen Danielsson har avgått. Det är också falskt.

Jörgen Danielsson har inte avgått. Han har sagt han skall avgå, han har lämnat in sitt passerkort och sina nycklar och arbetsvägrar fast han fortfarande lyfter sin lön på över 50 000 kronor i månaden. Men, han har inte skriftligen avsagt sig sitt uppdrag och han kommer enligt uppgift att sitta kvar i landstingsfullmäktige. Han hoppas väl på att stormen skall lägga sig och sen kliva obemärkt in i smeten igen.

Jörgen Danielsson är jättelycklig över att det finns s-märkta tidningar kvar, som är beredda att försvara socialdemokratiska politiker oavsett vad de hittar på. Alla är uppenbarligen felfria inom socialdemokratin! Hur sannolikt är det? Jörgen Danielsson (S) tycker att media har gjort fel. Varför säger han att han skall avgå då?

Det absolut roligaste Hans Hjälte skriver är att han tycker att Kristdemokraterna skall läsa sin bibel och sen refererar han till ett bibelvers för att visa att han minsann har gjort just det. Hur seriöst är det av en journalist att komma dragande med bibeln när man skall kritisera en politiker? Fördomarna frodas på Folket, förstår jag. Bättre lycka nästa gång Hans Hjälte. Låt oss lämna bibelcitatet hemma och fundera en gång till över den granskande journalistikens syfte, som borde vara att ta läsarna närmare sanningen och inte längre bort! Ett gott tips från en ivrig tidningsläsare!

19 kommentarer:

Stig Forsberg sa...

Känner ni er hotade för att Hans Hjälte har kommit nära sanningen? Det låter så på din argumentation. Det är, tycker jag, hyckleri att ta ut 33 000 kr i månaden utan att formellt vara utsedd till landstingsråd, såsom Östen Eriksson (KD) gjorde åren 2004 - 2006 och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) gjorde våren 2007.
Den kristna högern slutar aldrig att förvåna mig i sitt hyckleri, där man kräver en sak av andra, men inte av sig själv.

Lisa Simpson sa...

"Det är inte snyggt, det är inte vackert, men jag måste säga att det hela är riktigt komiskt." - skriver du, ungefär som hela ditt blogginlägg och Östens arvode? För jag antar att det är det du syftar på.

Man får ju behärska sig för att inte stoppa fingrarna i halsen och spy, när du skriver din smörja.

Margit Urtegård sa...

Hej Stig!

Östen Eriksson hade uppdrag som landstingsråd, men var inte formellt valt i landstingsfullmäktige. Det var självklart fel. Men, det felet delade han med alla andra landstingsråd de åren. Sen har detta felet rättats till. Kan tillägga att samtliga tidigare landstingsråd, innan Jörgen Danielssons (S) tid, har följt det arvodesreglemente som landstingsfullmäktige har tagit.

Det som har hänt sedan Jörgen Danielsson kom in i landstinget är något helt annat. Han har medvetet plockat ut för högt arvode till sig.

Margit Urtegård sa...

Hej Lisa!

Du behöver inte läsa min blogg. Det finns säkert bloggar som passar din smak eller din världsbild bättre!

Stig Forsberg sa...

Vad jag vet så rättade man till Marie-Louise Forslund Mustaniemis olagliga arvode, juni 2007, men det gäller inte Östen Eriskssons arvode. Jag antar att han var medveten om det.

Hur vet du att det har varit medvetet av Jörgen Danielsson att plocka ut sitt felaktiga arvode? Var det i så fall det samma med Lotta Finstorps (M) felaktiga arvode, tog hon också ut det medvetet?

Margit Urtegård sa...

Hej Stig!

Vare sig Marie-Louise Forslund Mustaniemi eller Östen Eriksson har fått arvode för uppdrag de inte har haft eller fått ut för mycket pengar. Det fanns formella fel, precis som för alla andra landstingsråd den gången.

Lotta Finstorp (M) fick för mycket pengar, men hon var inte medveten om det. Hon fick det samma som Jörgen Danielsson (S) hade haft i samma position. Det är skillnad på att medvetet lura till sig pengar och att omedvetet få för mycket.

Östen Eriksson sa...

Hej Stig,
Varför inte kolla fakta innan du försöker svartmåla andra. Varken Marie-Louise eller jag har någon gång fått olagliga arvoden. Utan vi har fått de arvoden som framgår av de arvodesregler som landstingsfullmäktige beslutat. Att fullmäktige inte tagit något tydligt beslut om vilken titel som vi skulle använda har inget med arvodena att göra. I landstinget får man arvode för det uppdrag som man har och inte efter titel!

Hans E sa...

Javisst är det helt sjukt att Jörgen inte avgår också i praktiken!

Och vänsterns bästa argument är:

- det har alltid varit så här
- alla andra gör det

Men...upp till bevis då!

De fakta som hitills presenterats från Stig m.fl är urlöjliga. Eriksson fick arvode på samma villkor som alla andra 2004-2006. Samma sak gäller Mustaniemi 2007-nu.

Jag är inte Kristdemokrat, men jag kan påstå att Kd är ett av de partier som stått längst ifrån inblandningen i felaktiga arvoden.

Tillbaka till Jörgen. Han har inte ens mage i nederlagets stund erkänna att kan gjort fel. Det är alla andras fel. Han är ju ett offer. Han har ju faktiskt räddat landstinget undan borgarna.

Hans svar, på sin blogg, intervjuer, och nu sist i SVT-dokumentären, visar att han är en osympatisk politiker. Han visar ingen förståelse. Han erkänner inga fel. (Jo, han säger: Jag har gjort mina misstag - men inte ett enda ord visar att han faktiskt gjort ett misstag = tomma ord)

Han verkar inte förstå att allmänheten blir upprörd över att han ger bort 2 miljoner av skattebetalarnas pengar till sina politiska vänner!

Margit Urtegård sa...

Hej Östen.

Tack för ditt klargörande. Det är alltid bra med fakta när man diskuterar saker.

Det är skillnad på lagliga och olagliga arvoden. Det hade Hans Hjälte också kunnat kolla upp om han hade velat. Men, Folket valde att byta fokus för att försvara Jörgen Danielsson, det är inte snyggt.

Mats Werner sa...

Det var skönt att Östen korrigerade denna alltför vanliga felaktiga uppfattning. Titutaltur och arvodesstorlek har inte ett dugg med varandra att göra. Arvoden ska följa ett uppgjort reglemente för de olika poster som nämndordförande e.dyl. som landsting eller kommun har, medan titulaturen är något som beslutas i särskild ordning och inte i sig ger några extra pengar.

Anonym sa...

Jörgen D är en ynklig persson(S) som medelar sin avgång,men inte formelt säger upp sig,han fortsätter att ta ut sitt lagstridiga arvode,och sossarna agerar inte,vem är förondrad över politikerförakt,seciellt S!

Stig Forsberg sa...

Hej!
En stilla undran. Jörgen Danielsson var väl ny i landstingspolitiken 2007? Han var väl också i opposition och därför kunde han väl inte påverka och styra organisationen eller? Hur kunde då majoriteten med (M) i spetsen, men och tjänstemännen tillåta att det betalades ut ett felaktigt arvode?

Har inte fullmäktige beslutat om att införa ett landstingsrådsarvode i reglementet år 2004 och 2006? Där jag är politiskt aktiv, så har jag lärt mig att när fullmäktige har beslutat om arvoden till råd så ska fullmäktige också besluta om att utse vilka personer som ska vara landstingsråd och detta för att det ska kopplas till själva arvodet? Hur ska man annars veta vem som ska vara landstingsråd och vara berättigad till det arvode fullmäktige har bestämt?

Stig Forsberg sa...

Vilket tungt uppdrag hade du Östen som berättigade dig till att få ett arvode som landstingsråd? Fullmäktige hade ju inte utsett dig till landstingsråd trots att fullmäktige har beslutade om vilken nivå rådsarvode skulle vara på?

Marie-Louise F M sa...

Till Stig Forsberg.
Enligt arvodesreglementet har alla gruppledare 50 procents arvode resterande 50 procent är det arvode man uppbär för alla de uppdrag som man är vald till i fullmäktige.
Landstingråd i sig är inget som arvoderas, det är bara en titel.
/Marie-Louise
Ps Samtliga val finns givetvis protokollförda!

Lisa Simpson sa...

Till anonym:
Hoppsan vilken spydig attityd. Beror det på bortkommenhet, tjurighet eller vanlig enkel dumhet?
__________________________

För övrigt är KD lika duktiga på att skylla ifrån sig. Det enda jag kan komma ihåg att KD åstadkom under tiden vid makten, var ett underskott på en kvarts miljard kronor.

Man kan dessutom undra vilka det är ni försöker övertyga om er oskuld, er själva eller väljarna?

Stig Forsberg sa...

Hej Marie-Louise!
Tack för ditt svar, men stämmer verkligen det? Vad jag har kunnat läsa i media så har landstingsfullmäktige beslutat att landstingsrådarvodet ska vara 70% av riksdagsmannaarvodet och det beslutet var 2004? Eller menar du att media far med felaktigheter?

Marie-Louise F M sa...

Hej Stig!
Lagrum och rekvisit för förtroendevaldas ersättningar är KL 4 kap 14§.
Arvodenas storlek fastställs av fullmäktige och gällande reglemente har mitt parti följt till punkt och pricka.
/Mrie-Louise

Stig Forsberg sa...

Hej Marie-Louise!
Ja du har rätt när det gäller lagstiftningen är den inte tydligt, vad jag har fått förklarat från jurister är att man kan luta sig mot lagstiftningen kring borgarråd och att de väljs av fullmäktige.

Min fråga till dig blir, hur tillsätter man landstingsråd och när slutar de som landstingsråd om de inte väljs av fullmäktige, enligt dig?

Jag har också läst om det ni kallar Jörgens "hemliga lista", utifrån ditt resonemang så borde den vara okej eftersom det inte finns några lagliga krav på att fullmäktige ska utse hel- eller halvtidspolitiker?

Jag har också hört att en motion från vänster, 2007, krävde att fullmäktige skulle utse landstingsråd. Din majoritet beslutade att anse den besvarad och därmed bifölls den inte, stämmer det?

Marie-Louise F M sa...

Hej Stig!
Att LF väljer landstingsråd utgör inte grunden för arvode, det känner du säkert till. Det handlar mer om tydlighet.
JD:s hemliga lönelista och hans förfaringssätt kring det är överlämnat till allmän åklagare så det får ha sin rättsliga gång.
V:s motion ledde till att vi valdes som landstingsråd och det var fram till mandattidens slut.
/Marie-Louise