torsdag 16 september 2010

Den sosseledda majoriteten har misslyckats med skolan!

I dag berättar tidningen att den sosseledda majoriteten som styr i Strängnäs kommun har misslyckats med skolan.

Citat från tidningen: "Därför har de tre partierna fått ägna sig åt ekonomin och styrning i stor uträckning berättar de tre kommunalråden Jens Persson (C), Tord Tjernström (S) och Björn Lind (FP). Samtidigt har lärartätheten inom skolan minskat på grund av besparingar och äldreomsorgen har inte fått mer personal trots en skattehöjning som skulle ge just det.

När de själva listar det majoriteten genomfört under sina två år vid makten i 18 punkter finns heller ingenting med om valets viktigaste fråga – skolan. Det enda av de saker de själva sa de ville göra och som de genomfört är att inte lägga ner landsbygdsskolorna.

I stället har de senaste åren präglats av sjunkande lärartäthet och kritik från föräldrar, Skolinspektion och lärarfack."

Den som ansvarar för skolan, ordförande i barn- och utbildningsnämnden Lotta Grönblad (S), är inte lika ärlig som dessa tre herrarna är. Hon skriver på sin blogg: Jag tycker att artikel är lite orättvis mot Barn och utbildningsnämndens mycket hårda arbete med att komma till rätta med sitt underskott som var 20,5 miljoner då jag tog över för två och ett halvt år sedan, vilket berodde på det i ekonomiska termer misslyckade Campusprojektet med flytten av vår gymnasieskola till det gigantiskt stora P10 området."

Så heter det alltså när en socialdemokratisk ledd nämnd får kritik; att kritiken är orättvis. Det är i stort sätt extraanslag från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden som har gjort att den slipper enorma underskott. Att kalla det hårt arbete är lite väl magstarkt.

4 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

De barn, föräldrar och lärare som varit med och upplevt nedskärningarna kan givetvis inte applådera att nämndordföranden minskat en "budgetavvikelse".
Diskussionen om skolan måste ju handla om innehållet.
Om kvaliteten, resultaten och tryggheten försämras, då spelar det ingen roll vilken nämndordförande som gjort vad.
Politiker ska skapa förutsättningar för rektorerna att bedriva en verksamhet med tillräckligt många lärare för att klara målen.
Om majoriteten lägger en för snål budget med för låg elevpeng så gör man situationen ohållbar för rektorerna.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag!

Du har helt rätt. De drabbade barnen, föräldrarna och lärarna kan inte applådera en minskat budgetavvikelse. De kan inte heller applådera lägre lärartäthet, mindre resurser med mera. Lotta Grönblad (S) vill självklart ha beröm fast hon inte har gjort något, därför att hon och hennes partikamrater vägrar se sanningen i vitögat: att de inte klarade av att leverera det de lovade!

Bra att tidningen, fast det är i elfte timmen, faktiskt beskriver att den sosseledda majoriteten har misslyckats med den absolut viktigaste frågan för våra medborgare; nämligen skolan. Tack till tidningen för bra artikel.

Patrick Baltatzis sa...

Jag var på konferens där forskare och mer än 250 lärare och skolledare bland annat diskuterade vad som gör skillnad för resultaten i skolan. Jag noterade att inte en enda politiker deltog, och ingen representant från Strängnäs var där.
Det som framkom var att alla frågor som politiker i vanliga fall adresserar; skollokaler, lärartäthet har liten påverkan på elevernas måluppfyllelse.
Störst påverkan har lärarna i klassrummet.
Mitt argument i dagens debatt var att vi som arbetsgivare sviker våra anställda lärare när vi inte ger dem rätt förutsättningar att vara passionerade i sin yrkesutövning. För det är det som krävs för att vi ska kunna komma högre upp på rankingar och framförallt ge våra barn en bra start och framtida valmöjligheter. Betyget i ):an är oerhörst viktigt för dem.
För det är just lärarnas passion som kommer att göra en skillnad för våra barn och skapa en rättvis skola. Inget annat.
Jag vill att vi ser oss som arbetsgivare i större utsträckning än vad vi gör, och tar vårt arbetsgivareansvar. Vi är den största arbetsgivaren i kommunen med samhällets viktigaste uppdrag. Vilka förebilder vill vi vara?
Det är lärarna.

Anonym sa...

Sosseledd?? De har väl inte lett någonting under denna tid? Jensledd är väl mer korrekt!