söndag 29 augusti 2010

Var finns den borgerliga berättelsen?

Leif Lewin, professor i statskunskap, frågar på debattplats i DN: "Var finns den borgerliga berättelsen om Sverige?" Ja, vart finns den? Kan det vara så att socialdemokraterna ha haft monopol även på samhällsberättelsen? Vi är nog nära sanningen om vi antar det.

Lewin skriver: "Till viss del vet vi nog vari den borgerliga berättelsen består. Den handlar om de borgerliga dygderna. De har fört en tynande tillvaro men blommat upp på senare tid. Det kanske inte låter så sexigt. Visserligen kan man komma långt, sjunger Ulf Peder Olrog, 'med sparsamhet och flit och hederlighet'. Men, tillägger han: 'man drar sig i det längsta för sådana metoder'." Fråga Jörgen Danielsson (S), det avhoppade socialdemokratiska landstingsrådet. Vad tycker han om sparsamhet, flit och hederlighet?

Lewin skriver: "Sedan fyra år tillbaka har de borgerliga fått chansen igen och den här gången har de verkligen gått in för en systemförändring, men utan att riktigt berätta för oss om den. Vi ser skärvor av berättelsen men helheten kan vi än så länge bara ana, trots tappra försök från många sagesmän. En orsak är, som jag ser det, att makten över det politiska samtalat har gått ifrån politikerna och tagits över av journalisterna. Det är programledarna som ställer frågorna och politikerna ska svara kort och rappt och inte lägga ut texten med några krusiduller eller fågelperspektiv." Vi väljer som bekant inte programledarna. De som tillhör den tredje statsmakten. Vi väljer inte våra tidningsjournalister heller.

Det är sorgligt att journalistiken har blivit så snuttifierad. Det är också trist att indoktrineringen av det svenska folket har fått pågå så länge. Lewin berättar hur den borgerliga berättelsen skulle kunna låta: "Kärnan är berättelsen om hur ett land av bidragspolitik blev ett land för arbetspolitik. Det var ett socialt framsteg när klassklyftorna och klassegoismen ersattes av den socialdemokratiska välfärdsstaten och det allmänna tog ansvar för de svagare. Men så småningom blev omsorgssystemen så omfattande att det blev frestande för allt fler att åka snålskjuts. Initiativförmåga och framstegstro klingade av. Vi fick ett system av 'inlärd hjälplöshet'. På papperet var Sverige ett av jordens sjukaste länder. Den berättelse de borgerliga spinndoktorerna nu måste anstränga sig att sprida är att det är alliansregeringens förtjänst att ha brutit med det systemet. Som alla systemförändringar finns det kvardröjande samordningsproblem och man måste visa största hänsyn till dem som riskerar att hamna mellan stolarna. Men i princip är denna systemförändring riktig.

22 kommentarer:

Mats Werner sa...

Man skulle kunna sammanfatta förändringen i "Kan själv!" kontra "Varför gör inte kommunen något?"

Anonym sa...

eller; sköt dig själv o skit i andra...

Mats Werner sa...

Nej Anonym! Ditt alternativ beskriver bara den ena sidan och det är inte den borgerliga.

lasse p sa...

Märklig kommentar Mats. Under den borgerliga regeringen har det odiskutabelt blivit så att klyftan mellan de som har det sämst och de som har mest har ökat. Alliansens skattesänkningspolitik har fått den konsekvensen. Åt den som har ska vara givit!
Tycker tyvärr inte att ordspråket Sköt dig själv och ... är irelevant när man ska beskriva det som ligger bakom borgerlig politik. Borgarnas skattepolitik innebär att de som har det bra får det bättre på bekostnad av de som lever på marginalerna, specilett de som är både socialt utstötta och pysksit sjuka och ensamstående föräldrar, läs mödrar. Alliansens männsikosyn i vilken tydligen ingår att tycka ont om människan snarare än gott, har fått dikterat politiken. Dess ständiga misstänkliggörande av människor som är sjuka eller arbetslösa är ett tydligt tecken på det!
Tror att Jesus skulle ha blvit förskräckt om han hade kommit tillbaka till vårt smahålle och tyckt att han hade hamnat i ett gigantiskt månglarnas tempel

Anonym sa...

Tack LasseP; du förstod vad jag menade iaf.

Visste ju att Matte inte skulle göra det.

Mats Werner sa...

Det beror uppenbarligen "från vilken sida" man ser saken.

Att ta makt över sin egen tillvaro, att utnyttja de krafter och kunskaper Du har i Dig själv - sedan när blev det mindre önskvärt?

Att detta skulle utesluta ett empatiskt förhållande till dem som av olika skäl inte kan just nu eller inte alls, kan jag inte inse.

Jag brukar illustrera detta med Mikael Sangwills och mina ansträngningar att hålla en skridskobana öppen för alla ungar på Mälaren medan andra just ropade på att "kommunen borde"! Varför bör kommunen alltid?

Varför är det fel att göra individuella insatser för allas bästa? Utan att insatserna är organiserade uppifrån.

JB sa...

Mats missar ju naturligtvis halva sidan av saken - vilket skydd ska den ha som (av en eller annan orsak, hälso-, ekonomisk eller annan, för alltid eller under en kort period) faktiskt inte "kan själv"? Det är ju den relevanta motfrågan. Självklart ska även den personen erbjudas möjlighet att använda sina kunskaper och resurser, men hur ska vårt samhälle ta hand om de vars tillgångar (i vid mening) inte räcker till. Mats två "sammanfattningar" är alltså bara halva och tillför inget relevant.

Dessvärre tillför inte heller Margit något, hon nöjer sig som så ofta med att citera andra. Denna gång så till den milda grad att det sista styckets citat inte ens har något slut-citattecken. Hyfsat förvirrande...

Är detta nivån på de ideologiska resonemangen hos Strängnäs borgerlighet?

JB

JB sa...

Mats kan även fundera på om han inte - om han tänker riktigt noga - ändå kan komma på någon anledning till varför "kommunen borde" faktiskt är fullständigt relevant argument.

Margit Urtegård sa...

Hej igen JB.

Trist att du oftast har en tråkig ton. Ja, jag har citerat en debattartikel, en av de bästa jag någon gång har läst. Det är dags att socialdemokraternas eviga monopol på/i många saker bryts.

Arbetslinjen är bättre än bidragslinjen. Att man i Sverige har lyckats få fram en professor i statskunskap som inte är färgad av den indoktrinering som har pågått så länge i det här landet är helt fantastiskt tycker jag. Så länge man visar att man citerar och hänvisar till källan så får man göra det. Det lär man sig på högskola och universitet. Sen kan ju du tycka att det är tråkigt. Helt OK.

Anonym sa...

"Arbetslinjen är bättre än bidragslinjen" är ju en helt innehållslös plattityd. Att det är bättre att människor arbetar än går på bidrag håller även vänsterpolitiker med om, det är alla överens om förutom en del rabiata högerdebattörer som ser kommunism så fort man talar om välfärdssamhället. Så vad betyder plattityden egentligen?

Jag kan i övrgit inte se att jag hävdat att du inte har rätt att citera - det jag påpekar är att du tillför inte något till debatten, eller visar på något eget resonemang, genom dessa citatinlägg.

Anonym sa...

Om inte Margit går in och tycker till via citat eller dyligt,så händer igenting,d.v.s sossarna med hjälp av Jens P /(Janne P )fortsätter att köra komunen i botten. men Janne P:s bolag kommer att gå bra,tacka Jens för det.

lasse p sa...

Kan inte annat än hålla med J B.
Till aanonym som tror att sossarna är roten till allt ont i kommunen vill jag säga.
Sossarna är inte den starka parten i nuvarande majoritet i strängnäspolitiken. Och hur länge har de varit med i majorieten? två år va. Att det ser ut som det gör i kommunen idag är i mångt och mycket de bortgerliga partierna, inklusive Strängnäspartiets "förtjänst". Det är ju de som under de senaste mandatperioderna lagt grunden för nuvarande situation. Sedan är jag trött på allt tjat om Janne och Jens Persson. Janne Persson ser till att det byggs och skapas arbetstilfällen till kommunen. Är inte det bra det? Att Jens Persson råkar vara släkt med honom kan ju inte han rå för eller göra något åt!

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Du skriver att jag inte tillför debatten något. Debatten är i gång, bara det är att tillföra debatten något. Eller? Har du någon blogg jag kan läsa? Skulle vara spännande att läsa den i så fall.

JB sa...

Jag har som tur är ingen blogg att läsa, jag försöker vara mer produktiv än så.

Mina senaste bidrag i debatten var dels kritiken av Mats haltande sammanfattningar, dels min fråga till dig vad för innehåll man egentligen förväntas utläsa ur en plattityd som "Arbetslinjen är bättre än bidragslinjen". Jag ser fram emot såväl Mats som ditt svar.

JB

Patrick Baltatzis sa...

Jag förundras över att den tudelning av den svenska upplevelsen, det svenska projektet som Lewin indirekt pekar på. Det är ett "antingen eller"-samhälle och inte ett "både och"-samhälle, som politiken i bägge allianserna egentligen borde kretsa kring.
Jag förundras även över hur svårt det är att faktiskt förorda en sådan politisk strategi, trots att vår komplexa värld kräver det.
För mig är det glasklart. Huruvida "sköt dig själv" eller ta "hand om andra" segrar i valet är enbart intressant ur ett internt politiskt perspektiv. För den överpresterande och begåvade eleven, eller den svårt sjuke utan arbetsförmåga, må höger/vänster- konflikten politik vara som att gå på museum, fascinerande men i allra högsta grad ett (dött?) spel för galleriet.

lasse p sa...

Patrick, vi har tydligen olika syn på hur motsättningar i samhället ser ut. Det finns tydliga skiljelinjer mellan höger och vänster i politiken som är allt annat än museala. För mig är det uppenbart att vi alltjämt lever i ett klassamhälle där kapitalet styr. Där allts lösning tros vara ekonomisk tillväxt. Med den globala samällsutveckling vi är inne i så håller vi att såga av grenen vi själva sitter på. För kortsiktig ekonomisk utveckling håller vi på att förstöra våra grundläggande livsbetingelser. För att uttrycka det enkelt: Vi plockar ut mer från moder jord än vad hon kan återskapa och vi förgiftar henne och är på väg in i en klimatkris som till största del beror på mänskliga aktiviteter. Den kapitalistiska ekonomin bygger på ständig ekonomisk tillväxt, det spelar sen ingen roll vad som produceras, eller hur det produceras, bara det kan generera ekonomisk tillväxt. Allt som generar ekonomisk vinst och höjer BNP anses vara bra. Solidaritet, jämlikhet, ekologisk hänsyn får stå tillbaka.
Sett ur ett nationellt perspektiv har det odiskutabelt under de senaste decennierna blivit så att klyftorna i samhället mellan de som har minst och de som har mest har ökat. Det är förskräckande att staten - alltså de institutioner som står under demokratisk kontroll - inte bättre kan sörja för människor som av olika anledning hamnat i social misär ofta med psykisk sjukdom och missbruksproblem inblandat. Det handlar om grundläggande människosyn och ideologi. Menar de borgerliga allvar med honnörsord som: mänsklig hänsyn, humanism, alla människors lika värde, nej, inte att döma av politiks handling. Regeringen talar med kluven tunga. Och de vädjar istället till våra sämsta sidor, egoism och egennytta, med sina ständiga skattesänkningar på bekostnad av sämre vård och omsorg för de som har det svårast i samhället! Var finns solidariteten, politik för verklig jämlikhet och jämställdhet? I alla fall inte hos högeralliansen.

Anonym sa...

Hej Margit,
En bra fråga, med ett skattetryck i kommunen på över 30% undrar jag hur man kan tala om att skita i andra.
Ingen tror väl på några större förändringar, bort med moms eller 10-20 % sänkt kommunalskatt.
Vad återstår, en krona upp eller ner i kommunal skatt ?
Är det vänster eller höger?
Att stimulera enskilda initiativ blir ett egoistiskt samhälle enligt vänster. Hänsyn och respekt till andra är ett personligt ställningstagande.
Vad Strängnäs behöver är ett blomstrande näringsliv.

/'pendla till sovstaden'

Patrick Baltatzis sa...

Lasse,
Det finns olika berättelser om verkligheten. Din berättelse om en orättvis kamp mellan kapital och miljö, är lika giltig som den om människors fria vilja och förmåga att skapa sin egen framtid.
Jag bortser därmed politiska polemik och hävdar att monopol är en styggelse. Vare sig det gäller sprit eller åsikter.

lasse p sa...

Till den senaste Anonym:
Bra med blomstrande näringsliv, men det krävs också mer resurser till förskola, skola, vård och omsorg - därför förordar Väsnterpartiet i Strängnäs en smärre skattehöjning. Det är vänster. Inget fel med enskilda initiativ, det behövs så klart. Att som person visa hänsyn och respekt ja. Men det behövss också solidaritet på en mer samhällig nivå. Tyvärr har det misslyckade "exprimentet" i socialismens och kommunismens namn i Sovjet misskrediterat Marx och de tidiga socialisternas tankar och ideer. Enligt dem var socialismen en frihetslära. Sovjet blev en grov urartning av kommunismens ideer och Sovjetunionen var en diktatur som inte har något att göra med det samhälle vare sig de tidiga frihetliga socialisterna och kommunisterna eller vi Vänsterpartister ville/vill vara med och forma.
Till Patrick:
Ja visst, bortsett det där med spritmonoplet som jag faktiskt ur et folkhälsoperspektiv är för och att motsättningen jag försökte beskriva också gäller mellan kapital och arbete.

JB sa...

Hej igen Margit. Hade du några svar på frågorna som ställdes, eller dör ditt deltagande nu återigen så fort det ställs lite frågor? Varför blir det så varenda gång? Sjukt trist och lite underligt.

Är också nyfiken på om Mats orkat fundera på bristerna i sina klichesammanfattningar och kommit till någon mer utvecklad insikt.

JB

Margit Urtegård sa...

Hej JB

Sjukt trist skriver du, du har så sjukt trist ton så jag "driter i det", som vi säger på norska.

Ha en trevlig kväll.

Vennlig hilsen
Margit

JB sa...

Skärpning nu, det där var en rätt lam ursäkt... :-)