måndag 16 augusti 2010

Strängnäspartiets hjärtefrågor

Strängnäspartiets insändare i dagens tidning:

Strängnäspartiets hjärtefrågor

Att välja kan vara svårt, i riksdagsvalet står valet mellan Alliansen och de Rödgröna, två tydliga val. När man bestämt sig för detta val så är det kanske lättare att pricka in det parti inom respektive block som står närmast mina egna hjärtefrågor.

I Strängnäs kommunalval är det inte lika lätt, beroende på att det inte finns någon tydlig Allians som på riksdagsnivån, inte heller någon tydlig Rödgrön sida.

Folkpartiet och Centerpartiet i Strängnäs har övergivit sina tidigare samarbetspartner: Moderaterna, Kristdemo­kraterna och Strängnäspartiet för att liera sig med Social­demokraterna. Bland annat därför måste vi i Strängnäs­partiet vara extra tydliga med var vi står och vilka hjärtefrågor vi står för.

Först vill vi framhålla att vi tillsammans med våra tidigare samarbetspartier M och KD har lagt en skuggbudget inför 2011 (finns att läsa på vår hemsida). Vi samarbetar dessutom mycket väl och kraftfullt inom den samlade oppositionen i Strängnäs kommun och då också med Mariefredspartiet och Miljöpartiet.

Vi vill nämna fyra prioriterade hjärtefrågor som vi kommer att arbeta för och med under kommande mandat­period i Strängnäs kommun:

• Demokratifrågor så att vi vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet till exempel genom öppna möten och ett väl utvecklat medborgar­inflytande.

• Inom skolans område vill vi satsa på en tidig insats för att få en trygg utveckling av våra barn och unga, detta genom fler vuxna i förskolan och tidigareskola (F–4).

• Omsorgen om våra äldre är särskilt viktig och vi vill att kommunen ska kvalitetssäkra vård och omsorg så att vårdarbetet är av högsta kvalitet.

• Vi vill vara med och ta ett ansvar för kommunens ledning och ekonomi. Vi vill påbörja en skuldsanering av den gigantiska skuld som nuvarande ledning dragit på oss.

Margit Urtegård, Erik Berg, Strängnäspartiet

18 kommentarer:

intresserad sa...

försök vara mer konkreta om ni vill nå ut dill den vanlige normalintresserade väljaren.

ex: vi vill sälja sevab och ammortera av kommunens skulder.

sen är ju frågan om det är gratis att kvalitetssäkra vård, omsorg och skola ?
detta kostar och ni vill ju inte höja skatterna, så hur går ekvationen ihop ?

brukar allmänt kallas för floskler.

Anonym sa...

Det finns väl inget parti i Strängnäs som inte ställer upp för dessa allmänt hållna frågor.
Frågan är om strängnaspartiet kan samarbeta med sossarna och vänstern om så bjuds.

intresserad sa...

nej det kan de inte...

sp är höger om höger ideologistk

JA sa...

Är SP allvarliga med detta? Mumbojumbo-pladder utan substans, som (som påpekats) samtliga partier skulle ställa upp. Konkretisera, specificera, tyddliggör, ställ upp mål! Gör om, gör rätt, helt enkelt. Att SP vägrar vara tydliga med vilka partier de kan regera med är fånigt nog, men kan ni inte i vart fall ge oss en konkret politik?

Jan Eriksson (sp) sa...

Om "intresserad" och "JA" är intresserade av SP på allvar så antar jag att ni varit inne på vår hemsida och kollat vår valplattform och partiprogram. Där står bl a

"Frigöra resurser för skola, vård och omsorg genom att sälja delar av de kommunala bolagen"

"Visholmen i Strängnäs ska utvecklas varsamt, främst för fritids- och kulturaktiviteter och fritt från hotell- eller bostadsbebyggelse"

Är inte det konkret?

Valplattformen är väldigt övergripande men partiprogrammet är mer detaljerat.

Läs på båda och återkom med frågor, alt. kom förbi vår valbod.

JA sa...

"intresserade på allvar"? Måste man alltså uppfylla ngn sorts kvot av grundintresse för att SP ska orka berätta för en vad man konkret vill göra?

De exempel du ger är fortfarande extremt vaga, Jan. Det räcker inte.

Så om jag förstår det rätt:

- att Visholmen inte ska bebyggas med bostäder; och

- att några icke-specificerade delar av några lika icke-specificerade kommunala bolag ska säljas för att medel därifrån på ett icke-specificerat sätt ska användas till standardsfrasen "vård, skola, omsorg"...

...det är de mest konkreta förslag som SP hittills presenterat? Känns rätt tunt va?

Håller SP med om att de förslag som rabblas i inlägget ovan (och insändaren) är nonsensfraser som inte betyder något, och som alla partier skulle kunna ställa upp på på principiell basis?

JA

Jan Eriksson (sp) sa...

"JA",

Nej det behöver man inte. Jag tycker dock att du uppfyller kvoten. Gav dig bara möjligheten att läsa och tolka själv.

Vidare vet du själv vilka bolag som är kommunala. Vård, skola och omsorg må vara en standardfras för dig men betyder faktiskt något för andra människor som omfattas av det.

Därför håller jag inte med om att det är nonsensfraser och jag vet att alla partier inte skulle ställa upp på det. Det vet du också och du vet vilka det är.

Vad är det i "Visholmen ska inte bebyggas med bostäder" som inte är konkret?

Dag Bremberg sa...

Det är en viktig diskussion och det är bra att de politiska fraserna ifrågasätts. Vi i Mariefredspartiet diskuterar väldigt mycket hur vi ska kunna uttrycka oss riktigt tydligt, utan att det blir för detaljerat och därmed missvisande. Det är inte lätt, och det är frestande att välja den luddiga, till intet förpliktigande retorikvägen.
Jan, mkt bra att du svarar, men jag måste erkänna att jag inte alls är klar över hur intänkterna från bolagsförsäljningar skulle användas, "frigöra resurser" är ju ganska vagt eller hur?
Engångsintäkter ska väl inte gå till löpande verksamhet, antar jag?
Jag skulle hellre säga att pengarna ska användas till investeringar i förskolor och cykelbanor samt till avbetalning på skulden.

Vi i MFP och SP var innan valet 2006 överens om att ange ett antal nyckeltal map storlek på förskoleavdelningar, klasser osv. Det tror jag att vi måste göra även nu.

Jan Eriksson (sp) sa...

Dag,
Jag är heller inte klar över hur intäkterna ska fördelas eftersom jag inte vet hur stora (eller små) de kan bli. Att lägga ut ev. intäkter i löpande verksamhet brukar ju sällan bli bra eller ge någon större effekt. Än en gång, det beror ju givetvis också på storleken på intäkten.

Men pengarna ska då användas till vård, skola och omsorg. Kanske i första hand skola? Cykelbanor? Nja, inte om jag måste välja mellan skola och det. Betala av på skulden? Definitivt! Sen beror det ju på hur andra partier tänker också. Min (vår) önskan är ju sällan andras lag.

Det är klart att detta med retorik är svårt. Vi, likväl som Mfp, kan ju helt enkelt inte lova att våra frågor genomförs så länge vi har få mandat. Vi kan bara lova att vi kommer göra allt vi kan för att de ska genomföras. Men många ser och förstår heller inte den lilla men ack så viktiga skillnaden.

erik berg sa...

Saxat från debatten onsdagen den 4 augusti då JA var i farten igen.

Erik sa

"Väljarna vet vad en röst på Strängnäspartiet innebär, vi har ju drivit en gemensam opposition i många avseenden med (M) och (KD) bla genom en gemensam skuggbudget.

SP har således fyllt den lucka som FP och C har lämnat när de börjat sitt samarbete med Socialdemokraterna, detta är helt otvetydigt.

Det är inte SP som ”vänder kappan efter vinden” utan de två avhopparna FP och C allt för att kunna vara vid ”köttgrytorna”.

Det är inte otroligt att C igen ändrar sig allt för att komma åt det vi vanligen kallar ”makten”."

Försök JA att bli lite seriös!!

Erik

JA sa...

Vad pratar du om Erik? Det där är väl en helt separat diskussion från den ovanstående, som handlar om hur ni utrrycker er med innehållslösa klyschor utan riktiga ställningstaganden. (Intressant som ett sidospår är att det citerade svar du postar även det innehåller klyschor utan konkret information.)

Min fråga kvarstår - eftersom det tydligen inte ens fanns någon konkret plan avseende utförsäljning av "vissa delar av vissa kommunala bolag för viss användning inom vissa viktiga områden" - är ert nej till bostäder på Visholmen det enda konkreta ställningstagande ni kan visa på? (En fråga där ni dessutom går rätt emot representanter för ert tänka samarbetsparti KD, där det ju propagerats för "Werner-fallosen" på Visholmen.)

Dags eget parti gör sig även det ibland skyldiga till samma mumbo-jumbo som SP, även om Dag själv är mer välformulerad. Han förstår dock som framgår ovan vikten att ni som politiker blir ifrågasatta, ibland starkt och kraftigt, när ni inte ger oss svar och raka ståndpunkter. Det är en bra insikt.

JA

Anonym sa...

J.A.

Du har nog förstått att de övriga partierna i Strängnäs kommun har ungefär likadana formuleringar,svepande,inte konkreta sakfrågor. Men tror du då uppriktigt att de är det tryckta orden ,väljarna ser eller är det personerna i de olika partierna som avgör var deras röster hamnar. Personligen är jag av den uppfattningen när det gäller kommunalval att personerna som representerar partierna är det viktigaste för de kommunala väljarna i Strängnäs det kommande valet

JA sa...

Anonym, det är mycket möjligt att det är så. Men om man som SP inte kan förlita sig på röster den vägen borde man väl just istället presentera konkreta ideer? Det är det jag försöker påpeka.

Det verkar som om den här diskussionen, som så många gånger tidigare, slutar i en massa obesvarade frågor. Frågorna i kommentarerna i tidigare inlägg om barnfattigdom, samt Henrik Frölichs kommentarer om burkaförbud är andra exempel nyligen där svaren helt enkelt uteblir när det blir för pressat. Det är verkligen synd.

JA

Anonym sa...

J.A.

Det är klart att Sp:s lista av personer till kommande val är fyllt av kompetenta kandidater kända av strängnäsborna(strängnäs är inte större).Frågor som barnfattigdom eller burkaförbud tror jag inte är de frågor som strängnäsborna längtar efter att få svar på.Personerna på Sp:s lista(till skillnad av de övriga partierna ,som har mest nyinflyttade) är många av de strängnäsbor sedan flera generationer och kan sin kommun och dess invånare.

JA sa...

Klart störande att argumentet om att de som är Strängnäsbor sen decennier skulle vara de mest lämpligaste kandidaterna återigen dyker upp från sina mörka hålor. Så är det naturligtvis inte - istället borde nytänkade och erfarenheter från en värld större än Strängnäs premieras. Eller är Jens Persson och Torgny Jonssson de mest lämpliga kandidaterna "Anonym" kan tänka sig?

JA

Anonym sa...

J.A.

Utan lokal kännedom och nyinflyttad ,är Jens Persson ett bra alternativ. Erfarehet ifrån den stora välden där man diskuterar burkafrågor och slikt ,löser inte de jordnära frågorna i Strängnäs.Tyvärr är många av de nyinflyttad politikerkandidaterna alltför ofta med i politiken för att hitta ett socialtnätverk och hamna i strålkastarskenet(mediabruset) och föga intresserad av strängnäsbornas bästa.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym!

Du skriver: "Utan lokal kännedom och nyinflyttad ,är Jens Persson ett bra alternativ." Bra så. Glöm bara inte att en röst på C här i Strängnäs kommun är en röst på socialdemokraterna.

Anonym sa...

Hipp som happ, debatt ska inte tas och relevanta kommentarer tas bort. Yttrandefrihet och öppenhet från politiker a la SP! :-)