onsdag 11 augusti 2010

Skolmajoren Jan Björklund (FP) säger ifrån

Gustaf Dymov, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, skriver i SvD: "Liberalismens förträfflighet består just i att vi inte måste vara överens om allt; hela tanken är att vi skall enas om ett minsta möjliga ramverk, inom vilket individer och organisationer kan agera efter eget tycke. En liberal skolpolitik borde därför fokusera på valfrihet, så att de som gillar heltäckande kläder kan gå i en skola som tillåter (eller kanske till och med kräver) det, medan elever med andra böjelser kan välja en skola utefter dessa."

Jag håller med honom om att liberalismens förträfflighet är just valfriheten och att vi inte behöver uppnå konsensus i alla frågor. Men att jämföra den kvinnoförtryckande traditionen att bära burka med en böjelse eller läggning övergår mitt förstånd. DN skriver: "Ingen ska bära burka och niqab i klassrummet, tycker Folkpartiets ledare Jan Björklund. Han vill att lagen ändras så att det i skolor blir förbjudet för såväl lärare som elever att bära heltäckande slöja." Jag tror inte på något generellt förbud mot vare sig slöja eller burka i samhället. Men, jag håller med Jan Björklund att man inte skall tillåta användandet av burkor i våra skolor. Jag gillar Jan Björklund. Han behövs verkligen i svensk politik.

Ledarskribenten på Eskilstuna-Kuriren hävdar: "En strävan att tränga ut religionen från offentligheten har likheter med fransk republikanism och turkisk kemalism, däremot inte med den svenska liberala idétraditionen." Han kunde inte haft mera fel. Det finns inga likheter mellan att kämpa för kvinnors frihet och fransk republikanism eller turkisk kemalism. Märkligt påstående som tyder på stor okunnighet.

En mer upplyst Hans Bergström skriver i en signerat ledare i DN: "Jan Björklunds uttalande kring Åsö vuxengymnasium är en markering av folkstyre och folkvett, gentemot myndighetsvälde och juristmakt. Som sådant behövdes det."

4 kommentarer:

Anonym sa...

Förstår inte riktigt kopplingen mellan att i svensk lag förbjuda burka eller niqab och den viktiga kampen mot alla former av kvinnoförtryck.

Det är ett västerländskt och nykolonialistiskt beteende att det är vi - i det här fallet du, Margit, som ska avgöra vad som är kvinnoförtryck och inte. Många muslimska kvinnor bär slöjor och niqab för att de själva vill det. De ser inte den möjligheten/rätten som ett utslag av patriarkalism.

Jag skulle sannolikt själv som lärare ställas inför funderingar om en flicka i min klass bar burka. ögonkontakten känns spontant viktig. Men niqaben ser jag inget problem med.

Men varför inte låta enskilda skolor/lärare själva ta ställning till detta?

Varför firhindrar en slöja kommunikation plötsligt
Uppenbart är det inom distansundervisning möjligt att kommunicera alldeles förträffligt utan att se varandra (vilket alltså enbart gäller burka - mindre än 100 kvinnor i Sverige lär bära detta märkliga plagg).

Inom vuxenundervisningen i dag drivs den mesta undervisningen på distans.

Om inte undervisningen i skolan funkar då läraren inte ser elevens mun eller ögon, så är det problem i de pedagogiska förmågorna. INTE i tjejers klädsel.

Kvinnors frihet handlar också om frihet från LAGSTIFTNING om vilka kläder de ska använda! Där snackar vi statligt sanktionerat kvinnoförtryck.

Skulle denna lagstiftning också gälla 14-åriga tjejer som har korta kjolar så att trosorna syns eller urringningar ner till naveln? Nej, dylik lagstiftning diskuteras inte. För då handlar det om västerländska flickor, västerländska normer.

Europa är på ett sluttande plan mot en obehagligt brunfärgad politik om dessa lagförslag och redan stiftade lagar gentemot muslimska kvinnor fortsätter.

Om Batongmajor och skolminister Jan Björklund behövs i svensk politik så är det som ett avskräckande exempel på den okunniges ständiga tvärsäkerhet i allt denne inte vet något om.

Det är bedrövligt att ett parti som bär denna viktiga idétradition, liberalismen, kan välja denne man till partiordförande. Den så kloka Ingrid Segerstedt-Wiberg må rotera i sin grav.

/Henrik Frölich

Margit Urtegård sa...

Hej Henrik.

Jag citerar: "Den heltäckande slöjan är för somliga ett mobilt fängelse vari kvinnan avhumaniseras och reduceras till mannens egendom. Den nedvärderar den heterosexuella mannens förmåga att behärska sin sexualitet och den är den rätta klädseln för kvinnliga islamister som vill påtvinga sin förvridna människosyn på samhället i stort. Självklart har den ingen plats i kunskapsskolan." Läs mera: http://www.philip.nu/page/2/

Varför skall kvinnan täcka sin kropp? När jag har frågat islamister om detta så har jag fått svaret att de skall göra det för männens skull. Varför då?

Anonym sa...

Det är ett inlägg av Philip Wendahl du citerar. Det ger inga svar på de frågor jag ställer.

Om att miljontals muslimska kvinnor använder slöja av fri vilja. Varför ska dessa förtryckas?

Om varför riksdagen ska stifta lagar som förbjuder alla muslimska kvinnor att bära kläder en del av dem själva vill ha på sig?

Om varför eventuellt förtryckande moden och klädkoder inom den västerländska kulturen - som extremt hudblottande små tygstycken nästan mest över genitalier och bröstvårtor - är okej utifrån samma tänkande - att det förtrycker kvinnan?

Du säger att du frågat islamister som hävdar muslimska kvinnor ska täcka kropp, hår och i några i Sverige få fall också mun och (ännu färre fall) för mannens skull.

Låter som om det är begränsat utbud av referenter/intervjupersoner. Jag känner själv en handfull sekulära och mycket genuskampmedvetna muslimska kvinnor som bär slöja - enkom för att det är kulturellt plagg som signalerar en stolt tillhörighet.
Också mina referenter/intervjupersoner är mycket begränsade till antalet. Men det finns miljontals av dem, i Europa. Och tiotusentals i Sverige.

Ser fram emot en diskussion om varför dessa kvinnor ska förvägras sin rätt genom lagstiftning.

Varför är det ett nationellt problem som en partiledare ska ha åsikter och lägga förslag om? När någonstans mellan 30 och 80 kvinnor i Sverige bär burka alltid?

Nej, detta är ovärdigt ett liberalt, öppet och demokratiskt samhälle att lagstifta om. Nivån är Sverigedemokraternas, sorgligt att FP gullar med sådant inkrökt och rasistiskt tankegods.

/Henrik Frölich

Margit Urtegård sa...

Hej Henrik.

Du har rätt, jag citerar Philip Wendahl, därför att jag håller fullständigt med honom i det han skriver.

Du skriver: "Om att miljontals muslimska kvinnor använder slöja av fri vilja. Varför ska dessa förtryckas?" Frågan här gäller först och främst burkan. Det är burkan som skall förbjudas i skolorna. Det handlar inte om slöjan. Fri vilja skriver du. Hur mycket gör vi av fri vilja? Och hur mycket gör vi för att vi har blivit upplärda till att göra så?

Säg vad man vill om länderna i väst. I mina ögon är kvinnan friare här än någon annanstans i världen. Det har inte skett över en dag. Många frihetskämpar har kämpat länge och hårt för detta. Är det något som bara skall vara förunnat kvinnorna i väst? Nej, säger jag.