torsdag 12 augusti 2010

Kommundelning på tapeten igen...

I dagens tidning kan man läsa artikeln "Gripsholms kommun kan bli lösningen". Det går inte att länka till artikeln då tidningen driver censur på nätet; artikeln finns endast i papperstidningen. Tidningen skriver: "Gripsholms kommun - med Åkers Styckebruk, Mariefred och Stallarholmen? Politikern Dag Bremberg tycker att frågan måste upp till diskussion, då en uppdelning är det bästa alternativet för närdemokrati, enligt mariefredspartisten." Jag håller inte med honom. Frågan är absolut inte ny, den är gammal som gatan. Den enda skillnaden är att Stallarholmen skulle ingå i den nya kommunen. Tidigare var det Mariefred och Åker Styckebruk man ville slå ihop. För några år sedan gjorde SKL (Sveriges kommuner och landsting) en utredning kring frågan och de kom bland annat fram till att det inte fanns ett tillräckligt starkt ekonomiskt underlag för att genomföra detta.

Mats Werner (KD) skriver på sin blogg: "Att som många nu också gör, plädera för en ny Gripsholms Kommun bestående av Stallarholmen, Mariefred och Åkers styckebruk är ju också helt fel. Istället för att känna sig överkörda av Strängnäs, skulle Stallarholmen och Åkers Styckebruk med största sannolikhet i en sådan kommunbildning alltid komma att känna sig överkörda av Mariefred." Han har en poäng.

Stallarholmsborna är missnöjda, de har tröttnat på att känna sig överkörda. Mats Werner påpekar: "Men Stallarholmsborna bör också mycket starkare engagera sig i de olika politiska partierna och genom dessa få säte och stämma i en utsträckning som bättre motsvarar deras andel av kommunens invånare. Det ansvaret faller på dem själva." Han har rätt.

David Aronsson (V) skriver i en insändare: "Boendeadressen för de politiker som sitter i fullmäktige visar att kommundelarna är väl representerade. Det finns politiker från alla kommundelar och relativt nära det antal som befolkningsunderlaget motiverar." Så skall det vara och så är det. Partierna måste bevaka alla kommundelars intressen så gott det bara går. Ett sätt är att nominera personer från alla kommundelarna på respektive partiers listor till valen. Uppenbarligen görs det utifrån vad David Aronsson beskriver. Fortsätt så.

Dag Bremberg (MFP), som bor i den kommundelen som är bäst representerade i kommunstyrelsen, skriver på sin blogg: "Men frågan om ombildning av kommunen försvinner inte, den bör prövas seriöst i en opartisk utredning." Frågan har som sagts ovan provats tidigare. Jag tror inte att Stallarholmens blyga invånarantal skulle bättrat på siffrorna som SKL kom fram till tidigare.

15 kommentarer:

JA sa...

Det har påpekats förut här i bloggen, men vad menar du med "tidningen driver censur på nätet"? Det står dem väl helt fritt hur mycket, om något, material de vill publicera på nätet. Den fria marknaden, vet du... ;-)

Otidsenligt att bara publicera visst material på nätet? Absolut. Censur? Nä, naturligtvis inte. Man ska inte missbruka ett sånt ord.

Margit Urtegård sa...

Hej JA.

Det finns till och med anställda på tidningen som kallar detta censur. Andra tidningar, tex DN och SvD gör inte så, i alla fall inte i samma utsträckning. Jag har pratat med folk på tidningen och de är tvungna att välja en huvudnyhet varje dag som inte skall vara med i nättidningen och de beklagar att det är så. Det gör jag också.

JA sa...

Jag beklagar det också, det är opraktiskt och otidsenligt.

Men icke desto mindre står det tidningen helt fritt att göra så, och anledningen är naturligtvis att man tror att det minskar tappet till nätupplagan. Rätt eller fel, det kan jag inte avgöra, men i vilket fall handlar det inte om någon sorts "censur" utan ett enkelt affärsbeslut. Använder tidningens egna anställda det ordet är de lika slarviga som du med begreppet. Det är synd - ropar man varg tillräckligt många gånger lyssnar ingen när den väl kommer.

JA

Då ska man inte slänga sig med

Mats Werner sa...

Jag är benägen att som kommersialist hålla med JA. Det är med största sannolikhet precis så som han skriver att tidningen också måste tänka på att motivera de prenumeranter och tidningsköpare som ju faktiskt betalar den rätt ansenlig summa totalt under ett år för att få del av den arbetsinsats som tidningens anställda gör.
Som prenumerant på papperstidningen skulle jag givetvis fundera över vitsen med att betala om jag ändå kan få allt gratis på nätet.

Sedan kan jag möjligen tycka att man kunde lägga ut dessa "ställda" nyheter en eller två dagar senare så att man som bloggare ändå kan länka till dem efter ett tag.

Patrick Baltatzis sa...

Jag håller med JA. Det är otidsenligt och jag ska tillägga också kommersiellt helt feltänkt.
Tidningar är utsatta för ett hårt tryck med färre och äldre läsare och med vikande annonsintäkter som följd. Det sorgliga är att istället för att förändras låter många tidningar sig långsamt kokas till döds, som i fabeln om grodan.
Flera tidningar, ST med flera, kramar om en gammal publicistisk modell istället för att ställa om till en ny. Det kan bara sluta på ett sätt.

erik berg sa...

Man skall också komma ihåg vad som startade ”upproret i Stallholmen” som ordföranden i Stallarholmens nätverk, Leif Sundsvik, berättade på mötet nu i tisdags.

Det var den otroligt klantiga, odemokratiska nedläggningen av äldreboendet i Stallarholmen och därmed kopplad tvångsförflyttning av många gamla.

Gör man på ett sådant sätt så kan man inte förvänta sig en annan reaktion.

Erik

Anonym sa...

In it something is. Many thanks for the help in this question, now I will know.

Dag Bremberg sa...

Det är en del som är väldigt fixerade vid bostadsadressen. Men om jag nu bor i den ena eller andra kommundelen så är det inte bara den jag representerar om jag sitter i kommunstyrelsen.
Det har vi i MFP sagt ända sen förra valet.
Därmed är det så att flera Mariefredsbor i KS gör inte att Mariefreds kommundel får mer pengar eller bättre närdemokrati.
Och det var det sista jag och andra ville utveckla.
Reaktionerna bekräftar det snäva synsätt som finns, och som jag väl känner igen sen jag bodde i Strängnäs.
Tyvärr är det inte möjligt att utveckla demokratin i Strängnäs kommun i nuläget, alltför många politiker klamrar sig fast vid hur det har varit och avfärdar diskussioner med "det där pratade vi om /utredde för länge sen, det går aldrig..."

Margit, jag hoppas att iaf du kan ha mer nytänkande map demokratin.

Anonym sa...

Jag förstår inte riktigt tankegångarna!

Om vi i Strängnäs kommun har många invånare som upplever sig bli överkörda av centralorten, ska vi då inte ta detta på allvar???

Måste vi inte på allvar fundera på hur vi ska uppfylla invånarnas krav på att bli hörda???

Redan när Mariefredsnämnden bildades förde MFP fram kravet på att nämnden skulle ha kontrollen över plan- och byggfrågor i Mariefred, eftersom de frågorna är mest intressanta för en orts eller områdes utveckling. Annars skulle nämnden bli tandlös enligt vår mening!

Att det inte blev så är nu den största kritiken mot nämnden!

Nu för även Stallarholmen fram samma krav, att få kontroll över byggfrågorna. Att som nu mangla ut villaområde efter villaområde utan att ta ansvar för samhällets övriga utbyggnad är skandalöst. Jag förstår att de protesterar!!

Vår skyldighet som politiker är väl att lyssna till medborgarna? Oavsett var man bor??

Gör vi inte det så är jag övertygad om att också kraven på kommundelning kommer att öka.

Birgitta E (mfp)

Anonym sa...

Snacka om ankdamm,man känner sig överkörd där och där,Strängnäs är en liten komun ,även geografiskt, och att gnälla som mfp,är näst intill löjeväckande,titta på större komuner,hur man arbetar,och tar beslut,där kan man möjligen ha samma ståndpunkt som mfp.

Dag Bremberg sa...

FAKTA:
Strängnäs är en STOR kommun jämfört med de allra flesta i Sverige (för att inte tala om t ex Frankrike). En normal svensk kommun ha hälften så många invånare som Strängnäs kommun.
Att sen en del Strängnäsbor har mindrevärdeskomplex... det lär ju inte försvinna om man jämför sig med Eskilstuna.
Bättre att fokusera på hur man kan få den ineffektiva storkommunen att fungera bättre!

Patrick Baltatzis sa...

Den intressanta frågan: Hur ineffektiv kommunen i själva verket är, är fortfarande obesvarad och kommer så att vara vare sig vi delar upp kommunen eller gör illusionstricket att byta namn på densamma. Kan vi få något mått på hur inneffektivt beslutsfattandet är. så atat vi vet om vi ska gå man hur huse? Hur stort är problemet?

Mats Werner förespråkar namnbyte. Han nämner ett tänkbart namn: Gripsholms kommun som är starkt Mariefreds-anknutet utan att argumentera för varför detta är ett bra namn eller på vilket sätt namnbytet gör så att invånarna blir mindre benägna att värna om sin egen täppa än om andras, eller för den skull våra gemensamma, som ju trotsallt är problemet som Stallarholmsbor med flera upprör sig över.

Principiellt handlar detta om decentraliserat beslutsfattande.
Decentraliseringar är bra. Är det det du menar med närdemokrati Dag? Kan beslut fattas perifert så ska det göra det. Det är ett principiellt ställningstagande som jag tror att de flesta ställer sig bakom och som det finns stort stöd för i kommunallagen (subsidaritetsprincipen). Men decentraliseringar kräver tydlighet och ödmjukhet från centralt håll och här finns det mycket att önska. Det vet vi.

Dag Bremberg sa...

Ja, precis, Patrick!
Decentralisering av beslutsfattande är bra för både demokratin och effektiviteten.
Subsidaritetsprincipen brukar alla politiker hålla med om i princip, men sen är det svårt att släppa ifrån sig egen makt eller minska sitt revir. Samtidigt kan man ju undra, vilken reell makt har man som enskild KS-ledamot? Skulle man inte kunna känna sig mer kraftfull som politiker om kommunen hade en tydligare uppdelning av ansvar/befogenheter, en tydligare rågång mot tjänstemännen och en bättre dialog med medborgarna. Vet man vad folk vill så kan man ju med större pondus driva en viss linje.

Anonym sa...

Decentralicering är definitivt inte bra för myndighetsutövningen i en mellanstor kommun som Strängnäs.

Det skulle betyda att olika bygglovsbedömningar och olika socialersättningsbedömningar m.m. skulle gälla mellan kommundelarna. Det skulle riskera att bara förvärra situationen.

Jag kan inte se att alla är så inbitna på organisationsfrågan och namn. I själva verket är det väl de minsk relevanta frågorna.

Den viktigaste frågan måste ju vara vad kommunen och partierna för den delen också gör för sina medborgare.

Var är dom öppna forumen, politikercaféerna, fokusgrupperna, frågepaneler, samverkansgrupper m.m.? Om kommunen och partierna satsade mer på att verka band medborgarna och slutade fokusera på själva beslutsfattandet tror jag fler skulle uppleva inflytande och delaktighet.

Varför har t.ex. kommunen en barnombudsman när kommunen beviserligen är redan är rätt bra på ungdomsfrågor BUFF m.m. Men kommunen saknar resurser för att t.ex. ha tjänsteman som arbetar uteslutande med demokratifrågor och som kan driva den utvecklingen tillsammans med en driven demokratiberedning bestående av ledande förtroendevalda med både makt och inflytande i partierna.

Gör kommunen det senare kanske man kan möta oss medborgare och fånga upp oss med ett engagemang. Om våra åsikter bara fångades upp och tydligt redovisades i beslutsunderlagen tror jag många skulle vara nöjda.

Vi väljer ju företrädare för att ni ska fatta beslut, så fungerar ju systemet, men öppna för medborgarna att innan beslut få säga sitt.

Så släpp organisation och namn och anadra frågor, lägg krutet på aktiviteter istället.

Titta på bara på hur man gör i Eskilstuna med öppna forum, demokrativecka m.m. där kan man säkert hämta massa goda exempel. Men det förutsätter naturligtvis att ni slutar lägga allt krut på besluten och organisationen och istället funderar på processen och aktiviteter som verkligen kommer oss medborgare till godo. Jag tror att många av oss gärna vill ha tillgängliga forum att komma med idéer och synpunkter men inte lika många som vill sitta med på politiska sammanträden som ju känns föråldrat och otidsenligt.

Så byt fokus och gör något för medborgarna, hur ni drar kommungränser och organisationsgränser förändrar ju ingen ting. Satsa på aktiviteter för medborgarna istället, kolla på eskilstuna

Anonym sa...

What words... super, an excellent idea