onsdag 11 augusti 2010

Chefsflykt från Strängnäs fortsätter.

Strengnäs Tidning skriver: "Ulf Crichton har sedan 2007 jobbat som mark- och exploateringschef i Strängnäs kommun och sedan 2009 har han även innehaft tjänsten som samhällsbyggnadschef. Nu har han blivit erbjuden exploateringschefstjänsten i Nacka kommun." Ulf Crichton är den tredje samhällsbyggnadschefen som lämnat sin post under de tre senaste åren. Detta är inte bra. Dags att kommunledningen börjar intervjua chefer som slutar så vi kan åtgärda problemet. Jag har skrivit om detta på min blogg tidigare. Det har tidningen också.

11 kommentarer:

intresserad sa...

men hallå !!!

hur intressant tror du det är att vara kommunal chef i strängnäs ?

vad händer i er kommun som skulle kunna locka en chef att stanna kvar ?

Dag Bremberg sa...

Chefer slutar av olika skäl.
Vissa har slutat för att de känt sig begränsade av att politiker måste fatta de vikiga besluten. Det finns de som inte haft ett dug förståelse för demokratin eller respekt för de folkvalda. De borde aldrig ha rekryterats.
Men tyvärr har det varit en period då den förre kommunchefen rekryterade personer som var lojala med honom och hans extrema exploateringslinje.
Nu har hans killar lämnat skutan.

Sen är det en annan historia att många bra chefer tidigare slutat pga en kommunchef som politikerna gav fria tyglar.

Grundfelet är politiker som inte tar sitt ansvar och vågar styra öppet och tydligt.

Mats Werner sa...

Nu finns chansen att vi ändå åter ska få en kompetent stadsarkitekt som chef på Samhällsbyggnadskontoret.
Det saknas!

Anonym sa...

Ja, idag finns det faktiskt inte en enda arkitekt med chefsposition på samhällsbyggnadskontoret! Precis innan sommaren tillsattes en ny bygglovschef, inte heller han arkitekt!

På nämnden idag var den enda med arkitektexamen jag, men jag var ju där som politiker!

Viktigt att vi politiskt kräver rätt kompetens på chefsnivå!

Birgitta E (mfp)

Anonym sa...

Är det ingen som har förstått att man kan köpa tjänster av kompetenta och utbildade arkitekter.Kommunala arkitekter är ofta de som inte platsar på de bra arkitektbyrårna.

erik berg sa...

Käre Anonym,

Jo det har vi förstått.
Sällan har kommunen utnyttjat så många konsulter till snart allting.

Nästan inte en enda utredning kan göras utan externa konsulter.

Så nog har vi begripit det allt.

Erik

Anonym sa...

Vad är det för fel att kommunen köper spetskompetens inom olika områden när så behövs. Vi har sett hur kommunens jurister genom åren har skrivit dåliga avtal. Där en bra advokatbyrå helt säkert gjort ett bättre arbete och sparat pengar till kommunen. Detsamma gäller planarbetet inom kommunen. Där en bra arkitektbyrå blivit billigare och med färre överklaganden och en bättre miljö.
Men att ha inkompetent personal kräver ofta många konsulter ,så där har du helt rätt Erik.

Anonym sa...

"Kommunala arkitekter är ofta de som inte platsar på de bra arkitektbyrårna."

!!HELT FEL!!

Det finns väldigt många riktigt duktiga arkitekter som jobbar runt om i landet på de kommunala förvaltningarna! Jag har ett stort kontaktnät, och jag vet att de flesta är personer med gedigen arkitektkompetens och en ÖDMJUK inställning till sin befattning och sin roll som samhällsbyggare. (Men som inom alla andra yrken finns det förstås undantag.)

För Strängnäs del önskar jag en arkitekt på någon av befattningarna samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt. Bygglovschef ska självklart vara arkitekt. Jag vill också ha kompetenserna landskap och bebyggelseantikvarie.

Att i en kommun som Strängnäs basera verksamheten på att lägga ut uppdrag externt är förödande. Vi behöver uppdragen för att kunna hålla en bred kompetens. Vi behöver dem också för att kunna behålla de "duktiga", till det krävs varierade arbetsuppgifter.

Och vi behöver chefer som kan skapa ett arbetsklimat där det är ok att kritisera och framföra sin åsikt.

Birgitta E (mfp)

Anonym sa...

Birgitta med din önskelista och krav på befattningar, kommer förmodligen aldrig Strängnäs kommun att få en bra ekonomi.
Tiden talar för färre fast anställda och tuffa upphandlingar i konkurrens.

Anonym sa...

Hej Anonym (ett vanligt namn här på bloggarna!!)

Tror du att Strängnäs får en bättre ekonomi om vi har chefer utan arkitektkompetens?? Det tror inte jag, snarare tvärtom. Rätt man/kvinna på rätt plats brukar förbättra ekonomin.

Antikvarier och landskapsarkitekter hanterar inte enbart frågor inom deras specifika kunskapsområden. De hanterar även bygglov och deltar i planarbeten.

Ett nytt lagförslag som är på gång kan dessutom innebära att kommunen måste stärka sin tekniska kompetens.

I en verksamhet där arbetsbeläggningen är ojämn är det ofta befogat med att anlita konsult för vissa arbetsuppgifter.

MEN i Strängnäs är det ett stort tryck, både på bygglov och på detaljplaner. Maxtiden för bygglov har varit tvungen att utökas från 3 till 5 veckor. Då är det bättre (och billigare) att som jag skrev tidigare ha kunskapen "i huset".

Bygglov och de flesta planer är dessutom självfinansierade.

Översiktsplanerna kostar. MEN de är absolut nödvändiga för en bra samhällsutbyggnad. I Stallarholmen börjar vi se resultatet av en icke existerande föp, och i Åker saknar vi tankar om hur samhället ska byggas ut. Här behöver vi tjänstemän som förstår sammanhanget och som kan förklara det för politikerna.

MFP gör ett försök, vi har lagt två motioner om att göra föpar för Stallarholmen och Åker.

Birgitta E (mfp)

Anonym sa...

Nej Birgitta du har så rätt strängnäs kommun behöver inga halvfigurer utan kompetens.Du som politiker kan se till att de försvinner så fort som möjligt från lönelistan.
Ja, Birgitta jag tror att de är mer lönsamt att lägga ut jobb på bra byråer än att ha en antal personer som inte kan sitt jobb.