onsdag 4 augusti 2010

Centern i Strängnäs står vänster om socialdemokraterna

Förra valet, 2006, hade partierna i Strängnäs sina valbodar på Gyllenhjelmstorget. Det skall vi ha i år också. Men, den stora skillnaden är att vi nu skall placera valbodarna på en och samma rad. Förra gången stod alliansens partier på samma sida och de röd-gröna samt lokalpartiet Strängnäspartiet stod på motsatt sida. Det blev ett litet omgärdat och tydligt politikertorg.

Jens Persson (C), Anders Svensson (FP) och Marianne Andersson (C) har i år bestämt att alla partier skall stå på samma sida, alltså på en rad, därför att FP och C inte vill markera eller välja politisk sida. Vilket block de tillhör, höger eller vänster, vill de alltså inte svara på. Det roliga i kråksången är att de nu skall stå placerade till vänster om socialdemokraterna på Gyllenhjelmstorget. Det tycker vi är en ännu starkare markering.

Jens Persson (C) har sagt att hans parti vill bara regera med partier som kommer att acceptera att han får behålla ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Det är bara S och eventuellt FP som i dagsläget är villiga att ge ett litet parti som C den posten. Alla väljare som vill ha en borgerlig regering i Strängnäs bör tänka på detta när de lägger sin röst den 19 september. En röst på C och FP är en röst på ett socialdemokratiskt styre i vår kommun.

26 kommentarer:

intresserad sa...

kommer SD vinna nå´t mandat i strängnäs ?

Margit Urtegård sa...

Hej "intresserad".

SD har ett mandat i kommunfullmäktige i Strängnäs kommun i dag, fast den personen är aldrig där. Huruvida de får flera mandat kan jag inte svara på. Jag tror dock inte att SD blir starka i Strängnäs, vare sig i detta val eller senare.

intresserad sa...

strängnäs är ju lite intressant eftersom väljarna inte har två tydliga alternativ...
både C och FP är ju inte att lita på direkt...

Margit Urtegård sa...

Hej "intresserad"

Ja, det blir ett spännande val i Strängnäs. Du har rätt, C och FP kan man inte lita på. Där är det välbetalda politiska uppdrag som är viktigt och vilken politik som skall drivas kommer i andra hand.

Alla som normalt röstar på C och FP borde tänka sig för innan de lägger en röst på dem i valet den 19 september. En röst på C ocg FP är sannolikt en röst på S och genom det stora skattehöjningar. 90 öre var det förra gången, högsta skattehöjningen i Sverige.

Sen finns det en annan sak som FP och C står för i vår kommun; särintressen, inte att förglömma!

intresserad sa...

tycker väljarna borde straffa dem i detta val...bättre att ta ställning, står man till höger så väljer man M, SP eller KD.
Står man till vänster politiskt så röstar man på S.

Då står de där med lång näsa, både C och FP.

Margit Urtegård sa...

Hej "Intresserad"

Om du har rätt så kommer C och FP att få stå där med lång näsa.

JB sa...

Diskussionen har ju varit uppe tidigare utan att vi fick något konkret svar från SP, men nu närmar sig valet så kanske finns tydligare besked nu?

Kan SP tänka sig att samregera med FP och/eller C?

Om svaret inte är ett tydlig nej - trots de kraftiga attackerna från SP på dessa partier - skulle detta endast kunna ske om C inte fick ordförandeposten i KS?

Kan SP säga att man ALDRIG kommer acceptera en C-ordförande i KS, och i så fall hellre avstå från ett "regeringssamarbete"?

JB

Margit Urtegård sa...

Hej JB!

Strängnäspartiet kan tänka sig att samarbeta med C eller FP. Vi har dock svårt att se att vi kan regera ihop med båda. C och FP har en tradition här i Strängnäs och det är att slänga ut sina samarbetspartners. De har visat sig vara totalt opålitliga och svekfulla. Det visade de mandatperioden 1998-2002 och perioden 2006-2010. Det har då alltid handlat om positioner och politiska uppdrag.

När Margaretha Furustrand (FP) fick frågan av tidningen om vilka de kan tänka sig samarbeta med efter höstens val svarade hon att det inte spelar någon roll bara C och FP får vara ihop. Det kommer inte att ske på den borgerliga sidan i Strängnäs. Det blir för svårhanterligt, tror jag. Men, jag tror att både FP och C kommer att tappa röster i valet och då är/blir det inget problem.

kerstin sa...

Hej Margit!
Är det inte väl magstarkt att som Jens Persson säga att man bara vill regera med de partier som accepterar honom som KS-ordförande. Han utgår alltså ifrån att C ska få tillräckligt med röster för att kunna ställa sådana krav. Det enda parti som kan tänka sig Jens som KS-ordförande är ju S och där finns det väl inom partiet tillräckligt med aspiranter på ordförandeposten. Varför släppa in Jens.
Tycker man verkligen inom C att deras tid på taburetterna varit så lysande att man förväntar sig att få sitta kvar??
Jag vill ytterligare förtydliga ditt inlägg.
En röst på C och FP är en röst på ett socialdemokratiskt styre i Strängnäs med Jens Persson som marionettordförande. Vad som hellst för makten!

Kerstin

erik berg sa...

Bra sammanfattning och analys Margit och Kerstin.

Jag tror att Strängnäspartiet kommer att ha mycket svårt att acceptera Jens P som ordförande i kommunstyrelsen och därmed samarbete med centern beroende på främst två faktorer.

Dels kommer (C) inte få tillräckligt med mandat för att kunna propsa på den positionen utom möjligen tillsammans med (S) och dels har Jens visat uppenbara brister i sitt demokratiska ledarskap genom att på ett nästan föraktfullt sätt exkludera bla (SP) från olika former av insyn i den politiska beslutsprocessen.

Om detta kan man läsa på vår dvs(SP) hemsida i en artikel från den 16:e april i år under rubriken
”De slutna rummens demokrati”.

Erik

Anonym sa...

Intressant, V vill alltså stödja Jens Persson? Var har du fått den informationen från?
eller uttryckt på ett mer rakt sett: Nu spekulerar du bara Margit!
Vi i Vänsterpartiet Strängnäs har över huvud taget inte haft frågan uppe.

Lasse P sa...

Hej samma inlägg igen, det var inte meningen att jag skulle vara anonym.
Intressant, V vill alltså stödja Jens Persson? Var har du fått den informationen från?
eller uttryckt på ett mer rakt sett: Nu spekulerar du bara Margit!
Vi i Vänsterpartiet Strängnäs har över huvud taget inte haft frågan uppe.

Margit Urtegård sa...

Hej Lasse P.

Jag ber om ursäkt för att jag tog med Vänsterpartiet. Du har rätt det var en ren spekulation från min sida. Jag har ändrat i texten nu.

JB sa...

Nu pratar Erik Berg alltså om att det skulle vara "mycket svårt att acceptera Jens P som ordförande i kommunstyrelsen". Det ena argumentet är att C inte skulle få tillräckligt med röster för detta. Ja, just den aspekten lär väl lösa sig själv, inte sant Erik?

Nåväl, helt plötsligt är det inte ens ett definitivt nej, som antyds i Margits inlägg. Är Erik inne här och klargör och förklarar igen, eller är det den sedvanliga "hålla alla dörrar öppna"-approachen? Det finns alltså trots allt en möjlighet att SP skulle kunna acceptera Jens Persson som KS-ordförande? I så fall kan ju en röst på SP lika gärna vara en röst på C. Väljarna har ingen aning innan valdagen tydligen. Alla koalitioner som kan ge SP makten är också möjliga för SP, därför vet jag som väljarna inte alls vad jag röstar på om jag lägger min röst på SP. Det är synd.

JB

intresserad sa...

det vore ju smakfullt om alla partier redovisar hur de tänker innan valet. resultatet kan ju annars bli att väldigt få röstar och då är ju inget av alternativen legitima vinnare...

erik berg sa...

JB det var väldigt vilken semantiker du är/har blivit.
Du försöker verkligen övertolka vad jag skriver, lite dålig stil tycker jag.

Väljarna vet vad en röst på Strängnäspartiet innebär, vi har ju drivit en gemensam opposition i många avseenden med (M) och (KD) bla genom en gemensam skuggbudget.

SP har således fyllt den lucka som FP och C har lämnat när de börjat sitt samarbete med Socialdemokraterna, detta är helt otvetydigt.

Det är inte SP som ”vänder kappan efter vinden” utan de två avhopparna FP och C allt för att kunna vara vid ”köttgrytorna”.

Det är inte otroligt att C igen ändrar sig allt för att komma åt det vi vanligen kallar ”makten”.

Redan Gunnar Hedlund lär ha sagt eller möjligen imiterats att ”vi inom Bondeförbundet (dvs Centern) har alltid velat och kommer alltid att vela” så kan det nog bli igen för den gode Jens P.

Så bäste JB var du alldeles säker på var SP står och står för, men fråga din namne vad han står och står för.

Erik

Anonym sa...

Frågan är vilka partier SP inte kan regera med är det s,v,sd,pp,c,fp,mp,kd,eller m.Tacksam för ett klargörande.

Dag Bremberg sa...

Erik skrev:
"SP har således fyllt den lucka som FP och C har lämnat".

Det är möjligen en smart taktik för att vinna röster från missnöjda borgerliga väljare, men den är ytterst riskabel. Varför skulle inte dessa missnöjda välja M?
En annan aspekt som jag tycker ni borde begrunda är vad som är partiets "själ", dvs den linje och de hjärtefrågor som gett SP ett exixtensberättigande. De som röstat på SP hittills har väl knappast gjort det för att de önskar mer FP/C-politik (vilket väl i praktiken inte är någon politisk linje alls, utan endast att stå i skuggan av M och muttra missnöjt ibland). I den rollen tror jag inte att SP-anhängarna vill se sitt parti. Om jag får gissa.
I ett anonymt inlägg hävdas att väljarn vill veta om partierna står till höger eller vänster. Det tror jag inte alls gäller på den kommunala nivån. Här handlar de allra flesta frågor inte om gamla ideologier. Oftast handlar det om att äldre politiker försvarar den rådande ordningen och förespråkar mer centralstyrning, mer byråkrati, fler politiska uppdrag och högre arvoden.
MFP förenar sig gärna med dem som kämpar för förnyelse, utveckling av demokratin, omfördelning till nackdel för administrationen och till förmån för skolan osv.

intresserad sa...

har ni politiker någonsin tänkt tanken att den parlametariska missären i strängnäs kanske beror på att det är lite för många partier...förmodligen har ni inte gjort det...

hur många partier har mandat hos er, är det inte tio ?

Helena Hallgarn sa...

Folkpartiet tar inte ställning för någon majoritet före valet utan inväntar valresultatet. Vi är därefter beredda att delta i förhandlingar för att bilda lämplig majoritet så länge vi ser att denna majoritet kan bidra till att ta ansvar och utveckla Strängnäs i rätt riktning.

intresserad sa...

@hallgarn

vilken svag kommentar av dig.

hur ska jag som folkpartist kunna rösta på er när ni inte väljer väg innan valet ?

det är trots allt en viss skillnad mellan höger- och vänsterpolitik.

MariavB sa...

Tycker att om Jens Persson får ihop en majoritet och är största parti i den koalitionen, då skall han absolut ha KSO-posten, men annars skall han inte ha den !

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Nu var du rolig; "Om Jens Persson (C) får ihop en majoritet och blir största parti i den koalitionen..." Vi behöver nog inte oroa oss särskilt mycket för det!

Dag Bremberg sa...

Ja, det var lite roligt.
Men det är inte så enkelt, att största partiet alltid ska ha KSO-posten.Jag förstår att man tycker det i M, men så har det ju inte alltid varit. Förra mandatperioden gav M KSO-posten till C, och SP hade ju för länge sen KSO-posten i två perioder, trots att SP förstås var mindre än S resp M.
I praktiken måste det handla om vilka personer som är aktuella och vilken förmåga de har till ett demokratiskt och öppet ledarskap. Måste ju tillägga:
Maria är givetvis en lämplig person!

David Bergström sa...

Jag måste säga att Strängnäs är ett bra exempel på en kommun med intressant politik. Sure i vissa fall kanske folk blir förvirrade eller att det händer för mycket. Men tänk vad fantastiskt det är att vi har ett politiskt läge som faktiskt kan gå lite hur som helst. Vi har inte två block bara som vissa kommuner har. I Strängnäs kan det gå lite hur som helst.

Piratpartiet har sagt att de är villiga att samarbeta med alla andra partiet i kommunen beroende på vilket inflytande vi kan få i kommunen.

Så som jag uppfattat det verkar alla partiet också kunna tänka sig ett samarbete med Piratpartiet vilket gör läget ännu mer intressant.

En sak som är synd är att vi inte har en stuga, hade varit fint.

Men som sagt, valet kommer att bli mycket intressant!

David Bergström, Piratpartiet.

Anonym sa...

En liten rättelse till Dag B: Strängnäspartiet var i valet 1994 0,1% större än moderaterna. Det var bakgrunden till varför (M), till skillnad från 1991, då (M) var klart större, accepterade en KSO från SP. 2002 var läget lite speciellt. Torgny Jonsson (C) hade suttit två år efter att Kia Hjelte (M) hade avgått p g a interna slitningar och därför accepterades en sittande KSO (Torgny). 2006 hade centern emellertid "blivit FÖR små" (för att citera den avgående Torgny) och det största partiet i majoriteten (M), fick naturligen posten. Det är inte självklart att det skall vara så - men det är den naturliga utgångspunkten. Politikerna i Strängnäs måste lära sig att lyssna på väljarna och acceptera deras dom. Just nu klamrar sig tre partier som förlorade väljarstöd 2006 fast vid makten. Alla undersökningar tyder på att de förlorar ännu mer i årets val. Att nuvarande svaga majoritet skulle få ett flertal i fullmäktige efter valet är helt osannolikt. Nya kvastar - och en ny konstellation -måste till. Alla som vill byta med den gammelkommunala Strängnäskulturen borde vara välkomna i en ny majoritet. Men (C) och (FP) har en del att lära för att verkligen kunna bidra. Låt oss hoppas på förändring. Det behöver verkligen Strängnäs kommun!