torsdag 22 juli 2010

Syrien klokare än DN

DN skriver: "Det gäller dock inte själva slöjförbudet. Att staten reglerar hur vi klär oss på offentlig plats är knappast förenligt med en liberal samhällssyn.

Det blir särskilt tydligt om man riktar blicken mot Iran, Sudan och andra länder som styrs av fundamentalistiska regimer. I Iran slår sedlighetspolisen regelbundet till mot de kvinnor som inte följer statens klädregler. Det rör sig om tiotusentals ingripanden per år och misshandel av de gripna har förekommit.

I Irak har grupper av militanta fundamentalister slagit ihjäl kvinnor som har ansetts klä sig olämpligt. 2007 rapporterades ett 40-tal sådana mord. I Sudan arresterades ett dussin kvinnor förra året och dömdes till böter, fängelse och spöstraff för att ha burit byxor. I Somalia riskerar kvinnor som bär behå att piskas offentligt av islamistiska al-Shabaab.

I Frankrike kommer förvisso inga burkaklädda kvinnor att piskas – straffet är satt till 150 euro i böter – men jämförelsen förskräcker likafullt."

Jag måste säga att jag inte alls förstår jämförelsen som DN gör. Jag har tidigare skrivit att jag inte tror på ett förbud mot vare sig slöja eller burka. Men att säga att ett förbud inte stämmer överens med en liberal samhällssyn tycker jag är fel. Var är en liberal samhällssyn? Är det liberalt att lägga sig platt för kvinnoförtryck?

Bloggen "Gotiska klubben" skriver: "I mångkulturella Dagens Nyheter anser man att burkaförbud i väst leder till ökat förtryck av kvinnor i muslimska länder. Snacka om Dhimmifiering!"

4 kommentarer:

Unknown sa...

Flera muslimska kvinnor har påtalat förekomsten av internt förtryck inom minoriteter. Kvinnor som inte burit burka i hemlandet och flytt från förtryck kan känna sig tvingade till detta när de kommer till Sverige.
Jag ser tre grupper kvinnor: de som tvingas av familjeskäl, de som tvingas av religiösa påtryckningar och de som bär burka som politisk/religiös demonstration, ofta konvertiter.
Vill man markera privat religös underkastelse räcker det i de flesta muslimska länder med huvudduk. Många skäl talar därför för ett svenskt förbud för ansiktstäckande slöja.

Jens B sa...

Ditt resonemang haltar betänkligt, Lena. Tror du att de kvinnor som idag tvingas av ngn av de två första anledningarna, familje- eller religiösa påtryckningar, kommer kunna använda lagstiftningargumentet som grund för att kunna gå ut utan burka? Nä, naturligtvis inte. Istället kommer de isoleras i sina hem, och segregationen, beroendeställningen och utanförskapet kommer öka katastrofalt för dem. Hur man kan önska sig detta?

Unknown sa...

Jens, hävdvunna könsroller gör att invandrarkvinnor står för hushåll och mathållning. Det är i matbutiken man möter dem, omgivna av barnkullar tripp trapp trull

Dag Bremberg sa...

Fördomar är det som begränsar oss!
Works both ways!
Lena, det du skriver ser tyvärr vädligt fördomsfullt ut - även om du troligen anser dig ha goda avsikter.


Ett liberalt synsätt är för mig inte ännu fler förbud, som måste följas av polisingripanden, nya konflikter och böter - som ska betalas av vem? Muhammed, pappan, maken, brodern, mamman???