tisdag 13 juli 2010

Philip Wendahl om Europas höger

Philip Wendahl skriver på svt Debatt: "I sin iver att mota 'den yttersta högern i Europa' klumpar media och politiska meningsmotståndare ofta samman invandringsrestriktiva liberala partier med nationalkonservativa rasister eller öppna nyfascister. Sådan okunskap bidrar till ett ökat politikerförakt. Här ges ett försök till miniguide för att försöka reda ut trådarna.

Först ut har vi de konservativ-liberala partierna danska Venstre, norska Fremskrittspartiet och nederländska VVD som förenar frihet för marknad och individ med en lågskatteagenda, EU-positivism och en stram invandringspolitik. Syftet med den sistnämnda är inte att sluta länderna från yttre influenser utan tvärtom möjliggöra en framgångsrik integration av de människor som kommit nya till respektive land.

Liberaler bar upplysningen och med det i bagaget är det dessa partiers skyldighet att stå upp mot såväl islamism som den i Europa så utbredda kulturrelativismen."

Svenska journalister och svenska politiker gör det ofta enkelt för sig. I stället för att nyansera debatten och komma med hållbara argument buntar de bara ihop partier/folk på detta sätt som Philip beskriver. Det är sorgligt.

3 kommentarer:

Joakim sa...

Luf tillhör dem som givit stöd åt Expo. Fredrik Malm var tidigare med i tidningens redaktion. Samtidigt är tidningen den som sätter agendan för svenskspråkig medias agenda i dessa frågor. Se er omkring efter anledningarna till den onyanserade journalistiken och ni hittar en spegel.

Anonym sa...

Wendahl företräder inte LUF utan Fp:s tidigare invandrarförbund. Tvärtom har EXPO kritiserat Wendahl för hans stöd till Pim Fortuyn och hans islamofoba politiska retorik.

Philip sa...

Hej Joakim, Anonym och andra läsare
Som Margit skrivit i ett tidigare inlägg finns det ett spännande behov av att etikettera allt politiskt arbete - min kamp mot politisk islam blir därför islamofobisk.

Själv tror jag på universella lika rättigheter och därför på ett religionskritiskt förhållningssätt - i synnerhet till islam som gör andra anspråk på samhället idag och som allt för ofta möts av välmenande men ack så rasistisk kulturrelativism där somligas rättigheter (framför allt kvinnor och homosexuellas) offras på toleransens altare. Det blir en farlig tolerans för intoleransen och förtrycket.

Vad gäller EXPO beundrar jag deras bevakning av nynazistiska grupperingar som utgör ett konkret hot mot människa och samhälle. Samtidigt tycker jag att de är dåliga på att skilja rasistiska partier från invandringsrestriktiva och religionskritiska diton som ofta är liberala och det drar ner deras trovärdighet tyvärr.

Vänligen
Philip Wendahl