onsdag 21 juli 2010

Europaskolan tvingas betala tillbaka elevpeng

Strengnäs Tidning skriver: "Elevpengen får inte användas till studier utomlands. Därför tvingas nu Europaskolan betala tillbaka 80 000 kronor för en elev som det senaste året studerat vid en svensk utlandsskola. – Det är synd för våra Strängnäselever, säger Thomas Axelsson, Europaskolans rektor."

Det är synd för Strängnäs och det är synd för Sverige att Strängnäs kommun agerar på detta sätt. Det är berikande både för landet och för den enskilda eleven att elever väljer att studera utomlands. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i vår kommun fattar uppenbarligen inte detta. Det är jantelagen som styr. Det är bra om våra elever får studera utomlands. Det ger de erfarenheter som är obetalbara. Andra kommuner i Sverige ser gärna att deras ungdomar studerar i andra länder. Varför skall Strängnäs kommun vara bakåtsträvande och gammalkommunal i den här frågan? Gör om och gör rätt!

17 kommentarer:

Jens B sa...

Jag håller helt med dig i sak, Margit, och tycker det är bra att du tar upp det. Tycker dock att etiketten "socialdemokrater och jantelagen" är onödig och sänker en relevant fråga till en trist nivå. Attackera i sak, inte i antaganden om personlighetsegenskaper hos personer med motsatt politisk uppfattning. Jobba på!

Anonym sa...

Dessvärre styrs inte dessa regler kommunalt så sosialdemokraterna i Strängnäs kan nog inte klandras.Sorry

Mats Werner sa...

Nej, den anonyme har ju helt rätt. Kommunallagen förbjuder ju kommunen att låta skattemedel vandra bort över kommungränsen annat än som betalning för saker som utförts inom kommunen. OCH vilket borde vara användbart i detta sammanhang - interkommunala ersättningar.

Det finns också ett annat mer väsentligt och anmärkningsvärt undantag i praxis - hissandet av partistödspengar upp i de olika politiska organisationern.

I sak håller jag med dig om värdet av utlandsstudier.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Kan du förklara skillnaden mellan att skicka pengar för våra elever till andra kommuner, den interkommunala ersättningen, och att skicka samma summa pengar till en skola i utlandet? Andra kommuner gör detta. Bryter de mot kommunallagen då?

Anonym sa...

Uppmanar du till brott?

Kerstin sa...

Ja Margit, liknande ärende var uppe i senaste BUN, det strider mot kommunallagen. men den är ju inte ristad i sten, så låt oss ändra på förbudet.
För att trösta den stackars socialdemokratiske anonyme tyckaren, så kan jag informera om att även S i Strängnäs är emot förbudet.

Kerstin

Anonym sa...

Jag förstår inte heller skillnaden mellan att skicka med elevpengen till en annan kommun eller till ett annat land.

Om nu andra kommuner kan genomföra detta, vi har en rektor som är positiv, vad är då haken??

Birgitta E

Kerstin sa...

Hej Birgitta,
skillnaden är att vi följer kommunallagen. Om de andra kommunerna struntar i lagen eller har lyckats hitta ett kryphål återstår att ta reda på. Vi som sitter i BUN ser positivt på utlandsstudier men vi är inte beredda att bryta mot kommunallagen.

Kerstin

Kerstin

Jan Eriksson sa...

Självklart borde reglerna ändras så att elevpengen följer med även vid utlandsstudier. Allt annat känns omodernt. Men i det här fallet har kommunen agerat helt korrekt enligt lagen. Bra tycker jag. Stelt, visst, men korrekt.

Jag ger inte mycket för de muntliga överenskommelser som tydligen förekommit mellan kommunchef och rektor tidigare för att kringgå en lag. Det är sådana småkotterier som ska undvikas och som tidigare har varit till last för kommunen.

Kan heller inte förstå hur rektorn på ES kan uttrycka sig som han gör i tidningen: "inga andra kommuner...har haft synpunkter...utom Strängnäs förstås". Förstås? Vi följer bara lagen och är inte beredda att bryta den som Kerstin skriver ovan.

"Förstås?"??? Skäms på dig tycker jag.

Men som sagt, reglerna bör ju ändras. Men då ska det göras korrekt och inte via några muntliga överenskommelser. För nu börjar det bli hopplöst för Strängnäs: hur man än gör så gör man fel...

Jens B sa...

Är detta Jan Eriksson från SP som kommenterar ovan? Vad är i så fall Strängäspartiets position här egentligen? En företrädare för partiet talar om att tillämpandet av förbudet är "socialdemokratisk jantelag", medan en annan företrädare menar att kommunen bara följt lagen. Är det en skiljelinje inom partiet, mellan personligt agiterande och politisk argumentation, som vi ser här? Eller handlar det om att olika företrädare för partiet är olika pålästa i frågan innan de uttalar sig? Klargör gärna.

Vänligen,
Jens B

erik berg sa...

Jo du Jens B i Strängnäspartiet är det högt i tak och man får faktiskt ha lite olika idéer och åsikter.

Självklart skall man följa lagen, så även kommunallagen, men det kan vara fruktbart och utvecklande att ifrågasätta och ha synpunkter på politiken bla i den här frågan.

Jan E skriver: ”Självklart borde reglerna ändras så att elevpengen följer med även vid utlandsstudier. Allt annat känns omodern.”

Så borde en naturlig utveckling vara av vårt elevpengssystem.

Jag tycker dessutom att Mats W har två bra synpunkter dels denna om den interkommunala ersättningen och dels detta med partistödet, här finns också mycket att debattera.

Det är ju förhållandevis många skattekronor som lämnar kommunen på olika sätt där dessa kanske borde användas mer lokalt.

Ett annat exempel är kommunernas ersättning till SJ och Banverket för att få tågen att gå, snacka om att föra kommunala skattekronor till ”andras fickor”.

Erik

Jens B sa...

Hehe, Erik får ännu en gång komma med en överslätande förklaring igen och påpeka att förvirringen minsann bara handlar om att det är "högt i tak" i SP. Ibland är det svårt att veta om det ens finns några bärande väggar under det där taket... :-)

Nåväl Erik, men menar du alltså att det är "fruktbart och utvecklande" att hävda att agerande i frågan handlar om "socialdemokratisk jantelag" när agerandet främst handlar om att följa lagen? Borde inte en "fruktbar och utvecklande" approach främst angripa lagstiftningen?

Jan Eriksson sa...

Jens B,

Nu är ju det här Margits personliga blogg och inte Strängnäspartiets. Givetvis har vi olika åsikter i många frågor. Men så är det ju överallt på arbetsplatser och även inom andra politiska partier. Framför allt inom andra politiska partier.

Din fråga är självklart berättigad. Dock så ser jag förbi det lätt konspiratoriska sniffandet i "skiljelinjer inom partiet". Jag vågar påstå att SP är det överlägset mest aktiva partiet på lokal nivå som är delaktiga i bloggdiskussioner och Facebook-grupper.

Detta är ju på gott och ont. Vi vågar blotta oss, vi vågar diskutera utanför de stängda dörrarna, vi vågar bjuda in allmänheten. Men vi ser bara fördelarna med att vara öppna. Jag kan även informera om att vi ALLTID har varit överens i ALLA beslut som vi har tagit även om vägen dit inte alltid varit spikrak.

Det jag vet i just den här frågan är det som stått i tidningen. Av det kan jag inte dra andra slutsatser än:
1. Nuvarande system för elevpeng funkar inte i dagens moderna samhälle.
2. Kommunen har agerat helt enligt lagen, dvs korrekt och ska därmed slippa syrliga kommentarer från en förbannad rektor.
3. Muntliga löften för att kringgå lagen är inte ok.

Hoppas att det blev lite klarare annars får jag försöka igen.

Mvh Jan Eriksson (SP)

Jens B sa...

Jan, tack för klargörande svar - jag kan ha en viss respekt för den fria tanken inom SP, men ibland tar det sig underliga uttryck, och ibland känns det mest som en efterkonstruktion för att släta över konstiga utspel.

Hur som helst, eftersom du påpekar att kommunen - då den agerat formellt korrekt - ska "slippa syrliga kommentarer från en förbannad rektor", då menar du väl också att den ska slippa kommentarer från oppositionspolitiker av typen:

- "det är synd för Sverige att Strängnäs kommun agerar på detta sätt".

- "Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i vår kommun fattar uppenbarligen inte detta. Det är jantelagen som styr."

- "Varför skall Strängnäs kommun vara bakåtsträvande och gammalkommunal i den här frågan?"

Eller vari ligger skillnaden?

Vänligen,
Jens B

Jan Eriksson sa...

Jens B,

Jag kan ju självklart inte svara för Margits formuleringar.

Skillnaden för mig ligger i att kommunen har agerat korrekt men kunde kanske ha reagerat tidigare och på ett smidigare sätt.

Jag tror inte att andra kommuner medvetet har brutit mot lagen men de kanske har hittat en definition eller annat som stödjer deras agerande. Denna möda kunde Strängnäs kommun också ha lagt ner istället för att bara fakturera 80'.

Vass retorik är naturligt för politiker, speciellt i opposition, så jag avstår från analys av Margit's formuleringar, men ES' rektor verkar än en gång bli trött för att kommunen inte dansar efter hans pipa. Det där "förstås..." var ju en riktig och oförtjänt örfil sett till fakta.

Nu är det dags att packa för semester så detta är mitt sista inlägg i denna debatt.

Trevlig semester på er alla!

Margit Urtegård sa...

Haj alla.

Man kan säkert, som alltid, göra olika bedömningar om vad som ligger inom den kommunala kompetensen. Få kommuner gör bedömningen att det är vore förbjudet. Att man inte vill är en annan sak. Det handlar ju i det aktuella fallet om en skola som är godkänd av Skolverket och följer svensk läroplan. Den överväldigande delen av eleverna är bosatta i svenska kommuner som betalar skolpeng till skolan ifråga på samma sätt som till skolor (kommunala såväl som friskolor) i Sverige.

Jag tror inte att de kommunerna, som väljer att tolka reglerna på så sätt att de ser sig kunna skicka elevpengen med de elever som väljer att studera utomlands, gör något brottsligt. Är det så så borde ju skolverket eller vad det heter nuförtiden ha protesterat, eller?

Jens B sa...

Margit, hur menar du att en statlig myndighet (Skolverket) skulle "protesterat" mot ett kommunalt agerande utifrån Skollagen och Kommunallagen, mot bakgrund av det kommunala självbestämmandet. Dessutom mot bakgrund av att Skolverkets visserligen tillsyn omfattar själva skolverksamheten men inte det kommunala hanteradet av skolpengen. Förstår inte alls hur det skulle fungera, så förklara gärna närmre.

Jens