måndag 7 juni 2010

S, FP och C smygbeskattar invånarna i Strängnäs kommun!

Strengnäs Tidning skriver: "I onsdags hade Sevab, Strängnäs energi AB, stämma. Direkt efteråt hade man sitt första styrelsemöte. Där bestämde man att höja den fasta taxan för elnätet med sex procent från den första 1 juli i år." Det sades på mötet att man var tvungen att höja taxan för att kunna ge kommunen en utdelning på 7 miljoner.

Det är ju Folkpartiets och Centerpartiets huvudargument för att inte sälja SEVAB; att de kan få utdelning varje år. De flesta av oss har vid det här laget hört kommunfullmäktigeordförande Anders Svenssons (FP) standardfras: "Att sälja SEVAB är som att kissa i byxorna, först blir det varmt och sen blir det kallt."

Mats Werner (KD) berättar på sin blogg: "Jag kan dessvärre bara instämma! Vi var flera i SEVABs styrelse som blev höggradigt överrumplade vid styrelsemötet efter årsstämmorna i onsdags. Förmiddagen hade ägnats den avgående styrelsens sista sammanträde med lokal- och revisionsfrågor. Därefter en kort arbetslunch följt av årsstämmor i de tre SEVAB-bolagen. Därefter samlades den nya styrelsen för sitt första möte.

Och i slutet på detta, som en oannonserad övrig fråga, lämnar ordföranden Leif Lindström ordet till bolagets VD som förhoppningsvis skruvar lätt på sig när hon berättar att hon suttit på Kommunhuset och blivit informerad om arbetet med de nya ägardirektiven för bolaget och också blivit meddelad att kommunen förväntar sig en utdelning 2011 på 7 miljoner kronor!"

Normalt efter ett årsmöte har man ett konstituerande styrelsemöte. Att man tar sådana här beslut är mycket ovanligt. Är det måhända en ny häst begraven någonstans? Tidningen skriver: "Sevab höjer den fasta elnättaxan med sex procent. Anledningen är enligt bolaget att man måste gräva ner elledningar i marken. Men enligt flera oberoende källor är anledningen kommunens utdelningskrav." Det här är en ren smygbeskattning av kommuninvånarna och ingenting annat!

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Som Du så riktigt skriver Margit, är det inte längre bara ledningar SEVAB gräver ner. Det verkar snart bli en hel hundbegravningsplats.....

Jag kommenterar också artikeln
http://matswerner.blogg.se/2010/june/nej-nej-nej-sager-leif-lindstrom.html

Frank Backman sa...

Jag har verkat i många styrelser genom åren ,både små ock stora bolag,och även varit VD i Dahl Sverige under nästan 10 år.och jag har aldrig varit med om att man tar en dylig fråga i samband med stämma eller konstituerande styrelse möte,frågan fanns inte upptagen på agendan?
Varför kan man ju undra

Kerstin Svensson sa...

Hej Margit,
jag blir inte klok på turerna kring Sevab och undrar därför om mina påståenden på min blogg är felaktiga?
http://kerstinlsvensson.
blogspot.com
Det är inte bara skolkaruseller som snurrar även elledningarna verkar vara lite tilltrasslade!

Kerstin (som just fått höjd nättaxa med 6%)

Ebbe Ollman sa...

Hur skulle det se ut om Vattenfall eller EON ägt SEVAB istället för kommunerna Strängnäs och Eskilstuna. Tror någon att de låtit bli att höja sina avgifter om de sett det minsta utrymme? Var hade de pengarna hamnat i så fall? Inte i några kommunala kassor i alla fall.