lördag 29 maj 2010

JR finns uppenbarligen i Strängnäs

När flytten av Långbergsskolan kom upp på tapeten gick det rykten om att Jan Persson, Kilenkrysset, var intresserad av tomten som förskolan Storken finns på. Huvudargumentet för att Långbergsskolan skulle behöva flyttas till Karinslundsskolan visade sig vara för att Storken måste evakuerars till Långbergsskolans lokaler snabbt som attan. Det luktade skunk lång väg.

Nu har jag fått ryktet verifierat. Flera ledamöter av Strängnäs Fastighets AB styrelse har bekräftat att den verkställande direktören Lars Keyser har sagt just detta på ett styrelsesammanträde; att Kilenkrysset vill komma åt marken som Storken ligger på.

Mats Werner (KD) skriver på sin blogg: "I dagens Strengnäs Tidning kan vi läsa att Janne Persson slår ifrån sig med 'Nej, Nej, Nej. Jag är inte intresserad av att köpa skolor'. Anlednigen till frågan är vissa rykten som nått tidningens reporter. Nej, det är det säkert ingen som tror att Janne Persson tänker sig en rektorsbana. Men frågan är felställd! Fastigheten som skolbyggnaden står på - helst med denna riven och bortforslad - den är måhända nämnde Persson intresserad av! För det var flera fullmäktigeledamöter som vid senaste sammanträdet i måndags fick rastkaffet i vrångstrupen när vi fick veta - från flera samstämmiga håll - vad som förekommit vid senaste mötet med styrelsen i Strängnäs Kommuns fastighetsbolag."

Dallas har kommit till Strängnäs. Familjen Ewing, här bättre känd som familjen Persson, bor i Fogdön.

1 kommentar:

yeska sa...

Den stora frågan är väl vad han ska ha den till för nybygget på Fogdön är väl inte bara för syns skull?