fredag 21 maj 2010

Hur menar Tord Tjernström (S)?

I dagens tidning säger Tord Tjernström (S): "Och så länge jag är ordförande i socialnämnden blir det ingen privatisering, säger han och förtydligar. - Det här blir en valfråga." Detta var onekligen intressant. Vad menar Tord Tjernström? Skall han avgå som socialnämndens ordförande innan valet? Frågan skall, mig veterligen, tas upp i kommunstyrelsen redan den 31 maj och sen i kommunfullmäktige på junisammanträdet.

Tidningen skriver: "Det troligaste är att kommunfullmäktige, kommunens högsta politiska organ, kommer att bestämma att man ska införa LOV då det finns en majoritet för förslaget." Jens Persson (C) berättar för tidningen varför han är för en privatisering. Han säger: "... förutom att ge de som använder hemtjänst ett större utbud att välja mellan, stödjer småföretagande, speciellt kvinnligt företagande."

Beslutet att vi skall ha LOV (Lagen om valfrihet inom vården) kommer alltså att tas ganska snart. Införandet kan ske, enligt tjänstemännen, tidigast i juni 2011. Därför är det intressant hur Tord Tjernström tänker. Skall han avgå när beslutet tas, ett beslut han av ideologiska skäl är starkt emot, eller skall han göra som strutsen; ducka och låtsas som om ingenting har hänt?

23 kommentarer:

Anonym sa...

Så här inför valet vill Jens markera att det är han som bestämmer. Synd bara att han inte kom på det innan Selaöhemmet lades ner eller innan flytten (nedläggningen) av Långbergsskolan.

Kerstin

Anonym sa...

Fullkomligt otänkbart att Tord T skulle avgå före valet. Ingen sosse har mig veterligt avgått av ideologiska skäl. Maktens sötma tillåter vilka kompromisser som helst med samvetet. Om Jens vinner denna debatt före valet så är han mycket skicklig. Lösningen blir varken den ena eller andra utan frågan skjuts upp till efter valet.
Göran

Dag Bremberg sa...

Nu är det tydligen jävligt mycket spel inför valet. Hu!
Plötsligt finns en majoritet M-FP-C-KD med SP igen, om jag läser rätt.
Var det inte den majoriteten som föll på att man inte kunde komma överens? Vilket tydliggjordes när offentlighetsprincipen trampades ner - för att en skola skulle privatiseras inom den då styrande M-familjen. Alla kan göra misstag, men frågan är om man lär av dom?
Under två år har Sp-M-KD spytt på FP och C. Men var det bara ett spel?
Det har talats om att FP och C bara år ute efter makt, men är SP mer rakryggade? Jag trodde det, jag vill gärna tro det bästa om folk, men ...

LL sa...

En högst relevant fråga Dag, som jag som du sett tycker det börjar bli dags att SP svarar på. Makt eller trovärdighet, vad är viktigast om man tvingas välja?

erik berg sa...

”Spel inför valet” självklart Dag har alla politiska partier olika former av spel och utspel.

Tycker att din historiebeskrivning inte är rätt när du skriver ”…när offentlighetsprincipen trampades ner - för att en skola skulle privatiseras inom den då styrande M-familjen”.
Det tycker jag är en grov förvrängning av historien.

Dag vi har inte ”spytt” på den styrande majoriteten vi har kritiserat och opponerat, ditt språkbruk börjar bli väl grovt speciell från en som säger sig vara ”redaktör”.

Strängnäspartiet är rakryggat och står för sina idéer och sitt program, där är valfrihet en viktig fråga och står inskriven i vårt valmanifest.

Detta står både under ”skola” där vi välkomnar tex kommunala friskolor och under ”Vård och omsorg” där vi kan tänka oss privata hemvårdsaktörer.

Så bäste Dag vårda språket och inse att även andra partier än ditt kan stå för en rakryggad och trovärdig politik.

Erik

Dag Bremberg sa...

Erik, tack för svar (även om det inte innehöll något egentligt svar på frågorna).
Jag förstår att mina frågor var tuffa.
Att jag använde ordet "spytt" beror på att det inte var vanlig oppositionskritik (av det slag som MFP bedrivit). Det har från flera i SP, KD och M varit väldigt hårda, personliga omdömen om de forna allianskollegorna i FP och C. Bitterheten över deras "svek" har tagit sig uttryck som påminnt mer om att vomera än opponera.
Se där nu vårdade jag språket!

erik berg sa...

Hej igen Dag

Självklart är vi besvikna över att FP och C gick över till S och därmed övergav stora delar av sina partiprogram. Se bara hur ledande företrädare röstat då det gäller tex kommunala friskolor.

Du skriver vidare ”… inte var vanlig oppositionskritik (av det slag som MFP bedrivit)”.

En släng av ”vårhybris” eller är det kanske ”valhybris”?

Ses på barrikaderna

Erik

LL sa...

Fast Erik, Dag har ju faktiskt helt rätt i att MFP bedrivit just normal oppositionspolitik med kritik av ståndpunkter och argumentation i sakfrågor, medan framförallt (vissa företrädare för) KD och SP inriktat sig på extremt hårda personliga omdömen om företrädare för den nuvarande majoriteten. Nu börjar man släta över de omdömen i vad som tycks vara ett försök att ge sig själva så många chanser som möjligt till makt efter valet, oavsett vilka man i så fall behöver samarbeta med. Trovärdighet eller makthunger hos våra politiker, vad vill vi ha?

erik berg sa...

Tja LL, det blir kanske lite mycket semantik om vad som är ”normal oppositionspolitik”.

Jag tror att det viktigaste är att försöka se framåt och som det står i vår valplattform

• ”ta ett gemensamt ansvar för kommunens ledning och ekonomi”

Detta är inte som jag ser det makthunger utan ärlig och uppriktig önskan om att få kunna påverka kommunens olika möjligheter och problem i en riktning som SP står för.

Där ingår bla att försöka hantera den riktigt stora låneskulden (ca 3 mdr)

Ut i värmen och solen igen,

Erik

mariavb sa...

Hej Dag ! Inom M har vi inga relationer med C eller FP. Hur de svänger i olika frågor är inte vi inblandade i. Vi i M kommer självfallet att rösta för valfriheten i hemtjänsten. Hela frågan har väckts och drivits av moderaterna i socialnämnden. Det finns inga planer och förs inga diskusioner om samarbete med C eller Fp.

De ekonomiska frågorna med skulden är viktiga för oss Moderater. Vi går inte in i ett samarbete med de som inte kan tänka sig försäljning av tex delar av Sevab eller som anser att man inte behöver betala av på skulden. Vi ser också att det är nödvändigt att minska på nämnder och central byrakrati. Även där står vi långt från C,FP och sossarna förståss.

MariavB sa...

PS till Dag: Jens manöver går ut på att rädda röster till Centern. I Gnesta där de förra mandatperioden gick ihop med sossarna, där halverades deras mandat.

Dag Bremberg sa...

Maria, stort tack för att du är så tydlig även nu!
Väljarna har rätt att få så klara besked som möjligt, och jag tror att de absolut inte önskar en repris på styret som var 2007-2008.

(Visst fanns det positiva inslag då, jämfört med hur det är idag, men det var också en sluten allians, som inte förmådde ta itu med varken ekonomiska eller demokratiska underskott. Sen är det väl så att efter en uppslitande skilsmässa gifter man inte om sig med samma två år senare.)

Nu ser jag hopp om verklig förändring, nytänkande och prestiglös öppenhet. Men vi är inte där än.

LL sa...

Moderaterna är någorlunda tydliga, precis dom Dag påpelar. I vart fall jämfört med SP och KD där det ska bli intressant att se vilken väg man väljer, maktens till varje pris eller trovärdighetens.

erik berg sa...

Den vägen har SP redan valt, "trovärdighetens".

LL du börjar bli lite tjatig med dina icke underbyggda påståenden om såväl SP som KD.

Jag har med största tydlighet försökt förklara vårt program och våra ståndpunkter, genom citat och utdrag.

Försök inte skapa myter om något som inte är sant.

Erik

Dag Bremberg sa...

Det är inte så bra med anonyma kommentarer, men om man har sådana och ger sig in i debatt med dem så får man försöka att inte tappa tålamodet.
Jag tycker att det är befogat med frågor om hur partierna tänker sig att agera; vilka man kan tänka sig att regera ihop med och vilka ståndpunkter som man inte kan tänka sig att rucka på.
Jag tror att det är viktigt även för att ett parti ska fungera bra, att vara klar över var gränserna går.
När är det bättre att tacka nej till att ingå i en allians där man riskerar att bli en slags gisslan som tvingas tiga, och när är det bättre att välja att fortsätta hävda sina idér i öppen debatt i en oppositionsroll?
Det finns en del politiker som skulle svara att det alltid är viktigast att ingå i en styrande majoritetsallians, men de riskerar att tappa bort sig själva.
Jag tror att det kan gå fort och att det därför är viktigt att kontinuerligt ifrågasätta sina roller och sin kommunikation. Blir det bara tom retorik kvar eller försöker man formulera allt tydligare ståndpunkter/vallöften?
Vi i MFP bestämde oss redan vid bildandet för att tvinga oss själva att vara ständigt konkreta och avstå från luddighetens frestelser.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag!

Har du börjat valrörelsen nu?

Dag Bremberg sa...

Nej, Margit, men det verkar som att det är ett parti som gjort det - på ett sätt som gör mig som vän bekymrad.

Jag skrev en text som var ett seriöst försök att diskutera hur partier och politiker kan och bör agera. Skulle kanske inte gjort det här, om du reagerar så?
Om det var känsligt någonstans så varsågod att radera.
Men att bemöta ett inlägg med att ifrågasätta personens motiv, det är den sortens härskarteknik som du, jag och andra brukar ta avstånd ifrån.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag!

Jag ber om ursäkt för att du uppfattade mitt svar som att jag skulle använda mig av härskarteknik.

Ärligt talat så begrep jag aldrig vad du syftade på i din första kommentar på det här blogginlägget. Och att vi i SP inte skulle vara rakryggade tyckte jag var ett märkligt resonemang från din sida med tanke på att vi i SP har varit lika tydliga i vår kritik som MFP har varit, där sådan har behövts, både när vi satt i majoritet och nu i opposition.

Dag Bremberg sa...

Ok, Margit!
Jag var väl lite provocerande i mina frågor, men jag skrev faktiskt inte att ni inte var rakryggade, utan att jag trodde att ni var just det.
Jag ville ha besked om ert synsätt på FP och C ändrats, eftersom vissa formuleringar om "spel" kunde leda till såna tolkningar.
Jag förstår att det inte är lätt att ge klara svar, men just därför anser jag att vi måste anstränga oss än mer för att göra det.
Om någon frågar mig så håller jag inte på med politik för att jag gillar spel.

Mats Werner sa...

Nu förstår jag inte riktigt hur debatten kunde hamna på frågan om hur SP och KD ser på FP och C med utgångspunkt från vad Tord Tjernström har uttalat i en fråga där han tydligen kommer att bli överkörd i KF.

Om han blir det - vi har inte sett ännu hur FP och C hanterar situationen på KF - så beror det inte, vilket Maria mycket tydligt påpekar, som resultat av några kontakter inom den gamla fempartialliansen utan på att FP och C behagar ställa sig bakom en lag som deras partier varit med att stifta i regeringsställning. Det kan man inte gärna gå emot.

Betr. Kristdemokraternas syn på ett ev. framtida samarbete med dessa båda partier också lokalt, så kan vi visst tänka oss det - under förutsättning att det sker vissa personförändringar hos partierna ifråga.

Den inställningen tror jag gäller för alla oppositionspartier ur den gamla alliansen.

Sedan är det en helt annan femma var de själva känner att de hör hemma. Att de går på "friarstråt" inför valet märks ju tydligt. Men så länge garnityret är detsamma är en förnyad allians otänkbar som jag ser det.

Mats Werner sa...

Betr. Dags "utfall" har vi förstått att han helt enkelt hade en dålig Dag (!) att döma av ett inlägg på hans blogg. Sådana har vi lite till mans och det kan vi bära!

Jens Bengtsson sa...

Mats, är inte det där en lite väl nedlåtande kommentar även från dig, att avfärda Dags synpunkter med att han skulle "haft en dålig dag"? trist och onödigt tycker jag.

Jens

Mats Werner sa...

Jens! Jag hänvisade blott till Dags egen blogg där han säger att han "nog varit lite väl negativ" den dagen.