måndag 10 maj 2010

Dagens gästkrönikör; Jan Eriksson (SP)

Dagens gästkrönikör är Strängnäspartisten Jan Eriksson. I kväll ska barn- och utbildningsnämnden ta beslut om flytt av Långbersskolan. Detta upprör många. Frågan har inte funnits eller kommit upp på den politiska dagordningen. Föräldrarna har svarat på en icke-enkät och känner sig milt sagt lurade. Ordförande i nämnden, Lotta Grönblad (S), kallar alla som inte tycker som henne för barnsliga och populistiska. Det mest sorgliga i kråksången är att barnen offras ännu en gång. Jan Eriksson (SP) skriver:

"Utredningen ger fler frågor än svar

Idag ska det tas beslut om Långbergsskolans framtid. Ett beslut som, i vanlig ordning, grundar sig på tillrättalagda utlåtanden, ofullständiga analyser och bristfälliga underlag.

Enkäten var omöjlig att svara på. Svarsalternativen var: 'Jag/Vi stödjer lärarnas förslag till en flytt' eller 'Jag/vi stödjer inte lärarnas förslag till en flytt'. De olika alternativen radades upp men man kan inte svara på vilket alternativ man är för. Inte undra på att ord som 'pest eller kolera' har figurerat i tidningens kommentarer och artiklar. Att 68,5% av föräldrarna stödjer förslaget är rent nys, men OK. Lek med tanken att 25-30 st av de föräldrarna känner sig 'lurade' som de uttrycker det. Då finns inte längre någon föräldramajoritet för en flytt.

Det finns lokaler som är bristfälliga och det lönar sig inte att renovera. Känns detta påståendet igen? 2008 var Vasaskolan föremål för samma retorik. Skolan fungerar fortfarande bra och verkar stå kvar.

Hur ska en flytt och den merkostnad det medför finansieras? Ska pengarna tas från barn- och utbildningsnämndens budget? Om det är så innebär det alltså att resten av de kommunala skolornas elever får betala för kalaset i form av minskad elevpeng! För att 9 st elever inte får plats på Långberget?!

Eventuellt tillskott till barn- och utbildningsnämndens kassa går rätt ner i fickorna på friskolorna, och de kommunala skolorna får använda det för att finansiera en flytt. Kommunen ökar alltså konkurrensfördelarna för friskolorna och minskar för de kommunala skolorna.

Lek igen med tanken att 25-30 föräldrar känner sig överkörda och väljer att flytta sina barn från tänkta Karinslund. Var ska de ta vägen då? Enligt bildningschefen så är ju Vasa och Finninge fyllda. Tosterö? Härad? Fogdö? Men det är ingen fara, barnen kan ju gå. Det finns ju en idé om 'vandrande skolbussar'. Jag citerar 'kanske eleverna skulle kunna samlas på Långbergsskolan och gå till och från skolan morgon och kväll'. På allvar, det står så!

En miljökonsekvensbeskrivning värd namnet finns inte heller.

Förstår att majoriteten ser en chans att få ett avslut på långbänken med skollokalsutredningen. De behöver ju inte göra något förutom att ta beslut. Vill lärarna flytta? Bra, vi kör på det. Och föräldrarna stödjer det? Ja, typ, det kan man kanske säga. Fint! Vi kör. Ungarna kan leka vandrande bussar och resten av kommunens elever betalar notan.

Strängnäs skolpolitik 2010 i sin absoluta höjdpunkt!"

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Strängnäs brukar älska att kalla sig för Barnkommun! Och så gör man inte ens en barnkonsekvensanalys inför detta beslut!

Kom till BUN ikväll!

Ska bli intressant om också FP stöder denna cirkus!

Stefan Holm sa...

Bra Jan,
Det är mycket i hanteringen av denna "affär" som ger en dålig eftersmak. Det är inte bara skollokalerna som är bristfälliga i sammanhanget. Vi ses på BUN i kväll.

erik berg sa...

Förutom en mer fullödig barnkonsekvensanalys behövs det också en miljö dito för att få ett grepp på hur detta med bussningen slår på allt från Tosteröbron och Storgatan till avgaser.

Ses,

Erik

David Bergström sa...

Som jag nämnt i min blogg kollar man inte på helheten, för att en kommun skall få en hållbar utveckling behövs helheten ses över!

Strängnäs brukade vara en barnkommun och miljökommun (Se Tosteröskolan bara.) Detta suddas allt mer och mer bort.

David Bergström, Piratpartiet.

Patrick Baltatzis sa...

Lärarförbundet har en slogan:

"Fixa skolan så löser sig resten."

Det är inte ordagrant men något i den stilen. Jag tycker det är sund utgångspunkt.

I frågan om skolor i Strängnäs verkar det bara vara fråga om kostnader och Jens Perssons ambition att snygga till siffrorna inför valet.
Ingenting om hur barnen får en så bra start som möjligt. Att reducera politik till att få ihop siffrorna tycker jag är beklagligt.

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Hela den här flyttkarusellen verkar vara ett beställningsjobb från majoriteten.
Att låta lärarna göra en enkät med endast två svarsalternativ är under all kritik!
Hade förvaltningen/politiken varit seriös hade man beställt en enkätundersökning från en oberoende aktör.
Gäller inte någon närhetsprincip längre? Är det bara pengarna som styr? Barnens bästa måste komma i första rummet!
/Marie-Louise