fredag 7 maj 2010

Bevara Långbergsskolan!

Dagens debatt i Eskilstuna-Kuriren:


Ta in alla elever som får plats i Långbergsskolan


När Strängnäspartiet bildades inför valet 1992 var en av hjärtefrågorna skolan. Fortfarande är skolfrågor mycket viktiga och några av våra främsta och högst prioriterade områden.

I Strängnäspartiets program och valplattform står det bland annat:

• Förutsättningar för harmoniska och trygga barn och tonåringar enligt mottot: "Tidig insats – trygg utveckling" ska skapas genom ökade resurser i förskolor och skolor.

• Kommunen ska kunna erbjuda bra och nära skolor för alla barns behov.

För Strängnäspartiet betyder detta att det behövs mer pengar till skolan för att kunna öka andelen vuxna i skolor och förskolor framför allt i de tidigaste åldrarna (F–4). I dag har lärartätheten sjunkit katastrofalt i våra kommunala skolor, då den nuvarande ledningen av kommunen valt att spara på barnen.

Vidare vill Strängnäspartiet att skolorna skall finnas i elevernas närmiljö det vill säga där barnen bor och i möjligaste mån undvika bussning av framför allt de yngsta barnen. Exempel på sådana skolor har vi skrivit i vår valplattform är Långbergsskolan och Tosteröskolan. Då tycker vi att det är inte bara fel, utan utmanande att komma fram med förslaget att flytta Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan.

Det är självklart mycket glädjande att Långbergsskolan är så populär att antalet sökande är fler än antalet platser. Tänk om vi kunde ha det läget på fler av kommunens skolor, då skulle vi inte ha haft den ekonomiska skolkris vi nu har.

Ett antal olika medborgare tror och hoppas det kommer att byggas en ny skola inom 2-3 år vid Långberget. Vi tycker det är tragiskt för det är inget annat än fromma förhoppningar som med största sannolikhet inte kommer att infrias. Är det något vi inom vår kommun inte behöver bygga så är det nya skolor, visserligen kan några behöva renoveras och uppgraderas, men inga nybyggen.

Den helt självklara och uppenbara lösningen är ju att ta in de elever som får plats på Långbergsskolan – cirka 200 – och låta de som står i kö få ta sitt andrahandsval som kanske är antingen Vasaskolan eller Finningeskolan, alternativen finns. På så sett får vi en balans på och mellan våra skollokaler och därigenom också på skolekonomin.

Hanteringen av Karinslundsskolan får inte gå ut över skolbarnen och skolbarnens miljö utan måste lösas på ett annat sätt till exempel genom en temporär uthyrning för andra aktiviteter.

Låt oss därför göra som det står i Strängnäspartiets valplattform:

"Ha små skolor i barnens närmiljö. Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan."

Margit Urtegård
ordförande Strängnäspartiet

Erik Berg
gruppledare Strängnäspartiet

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Instämmer helt!

Dag Bremberg sa...

Glädjer mig att läsa:
!För Strängnäspartiet betyder detta att det behövs mer pengar till skolan för att kunna öka andelen vuxna i skolor och förskolor framför allt i de tidigaste åldrarna (F–4). I dag har lärartätheten sjunkit katastrofalt i våra kommunala skolor, då den nuvarande ledningen av kommunen valt att spara på barnen."
Då kan vi gemensamt driva mer pengar t skolor o förskolor.
Mats "instämmer helt", så kanske även KD håller med om detta nu...

Jag instämmer i allt, i princip, men jag vill inte säga att det bästa alternativet för L-skolan är att säga nej till sex-åringarna. Det är för dem som närheten är viktigast. De som går i femman har lättare att cykla t en annan av de närliggande skolorna.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats och Dag.

Socialdemokraterna i Strängnäs kommun arbetar uppenbarligen hårt för att skolan snart inte behöver vara en politisk fråga. Ledningen på Montessoriskolan har fått propåer från skolkontoret om de inte kan uttöka/bygga ut sin skola. Så gör man tydligen på en socialdemokratisk ledd förvaltning; i stället för att arbeta för att göra den kommunala skolan konkurrenskraftig gentemot friskolorna så ber man friskolorna växa och ta över. Detta kanske socialdemokraterna borde berätta för sina väljare?!

erik berg sa...

Har inga problem med att driva denna fråga i full enighet – tvärt om.

Det är ju barnens bästa vi har för ögonen och därtill som en liten bonus får vi en bättre skolekonomi.

Det verkar ju också som om David är med på ett liknande resonemang.

Så vad jag förstår så är den samlade oppositionen enig, det är som jag ser det så här man bedriver verklig och sakinriktad politik.

Erik

Patrick Baltatzis sa...

Erik,

David är inte helt på i min mening.

Läs det här.

Anonym sa...

Det är rätt han är ju rätt vankelmodig och hamnde slutligen lite fel, tycker jag

Erik