onsdag 28 april 2010

Utnötningskriget om Långbergsskolan

Jag har pratat med flera föräldrar som har barn på Långbergsskolan. De är uppgivna och ledsna efter att ha läst detta i tidningen: "Flyttcirkusen bland kommunens elever fortsätter trots att skollokalsutredningen lades ner i måndags. Nu föreslås att Långbergsskolan flyttar till Karinslundsskolan och att barnen bussas dit." De upplever det hela som ett utnötningskrig; där kommunen bråkar med de tills de inte orkar mera. Det är sorgligt att föräldrar skall behöva känna så.

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) säger till tidningen: "Bättre att eleverna kan promenera till sin basskola." Hon har helt rätt. Långbersskolan är en populär skola. Att det blir kö till skolan är inget konstigt. Nu har ett drygt tiotal föräldrar tillsammans med Anette Persson skrivit en insändare där de pekar på de konsekvenser som en flytt får. De skriver: "Det är ett problem att två klassrum saknas på Långbergsskolan inför skolstarten i höst men detta måste gå att lösa på ett enklare sätt än att 220 barn ska bussas fram och tillbaka till andra sidan Strängnäs på obestämd framtid."

Tidningen berättar: "Kommunalrådet Jens Persson, C, stöttar idén med att flytta Långbergsskolan till Tosterön." Jag är inte det minsta förvånad. Skolan ligger ju inte i Fogdön. Många är besvikna över hur skolfrågan sköts. En konkurrenskraftig kommunal skola, som Långbergsskolan är, skall vi vara rädda om så den inte går sotdöden till mötes.

43 kommentarer:

erik berg sa...

Jag vill understryka att i Strängnäspartiets program står det att vi vill att eleverna skall gå i små skolor i barnens närmiljö och att exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Tosteröskolan lyckades föräldrar, lärare och elever rädda kvar när den var hotad.

Nu måste alla krafter göra det samma med Långbergsskolan.

Varför inte börja med ett upprop på facebook, maila politiker och starta en aktion, vi i Strängnäspartiet kommer att stödja alla goda krafter.

Erik

Mats Werner sa...

Är inte den allra enklaste lösningen att rektor får lov att säga stopp när alla platser är upptagna! De som inte får plats då får söka sig till alternativa skolor som Vasaskolan eller Finningeskolan. Är det inte så det borde vara?

Stefan Holm sa...

Bra intiativ Erik. Givetvis ska vi i Strängnäspartiet ställa upp. Ett upprop på Facebook som med Tosteröskolan låter som en bra start. Kanske ett möte med föräldragruppen också? De måste ju "vara med på tåget" också. Men det verkar det ju som de redan är.
Vad säger lärarna?

Stefan Holm sa...

Ja håller med dig Mats. Så borde det ju givetvis vara. Eftersom Långbergsskolan är en populär skola söker många föräldrar plats där. Vilket då skapar ett underskott på platser. Att lösa detta genom att bussa eleverna till en annan skola är ju minst sagt dumt. Anledningen att de sökte sig till skolan från början är ju att den ligger där den ligger (om man bortser från faktorn att de har bra personal).

Man löser alltså ett problem genom att skapa ett nytt. Dels blir de som nu går i Långbergsskolan missnöjda, dels så skapar man en ny situation för de sökt om att börja i höst. Vilket då kanske inneburit att om de vetat om de nya förutsättningarna inte skulle sökt. Istället för en win-win situation man hade haft, om man som Mats säger, begränsat intagningen, har man nu skapat en loose-loose situation där ingen får vad de förväntat sig.

Patrick Baltatzis sa...

Mats har rätt. Det här luktar kollektiv bestraffning lång väg.

P.

Stefan Holm sa...

Det som är lite sorgligt är att man med detta agerande skapar sämre förutsättningar för den kommunala skolan. Ett tänkbart scenario för agerandet skulle kunna vara:
1. Många söker till Långbergsskolan eftersom den är en attraktiv skola.
2. Långbergsskolan kan inte ta emot de elever som söker dit.
3. För att inte riskera att de som inte får plats söker till andra skolor (läs privata friskolor) kommer man fram till denna märkliga lösning.

En ren spekulation men ett tänkbart scenario. Problemet är bara att lösningen inte får den avsedda effekten.

Ett exempel:
Ett Telebolag har skapat sig en position där man genom ett bra koncept skaffat sig ett antal nöjda kunder. Låt oss säga att de erbjuder en mycket snabb uppkoppling mot Internet.
Det innebär att fler kunder söker sig till bolaget för att kunna ta del av det fina erbjudandet. Problemet är att bolaget nu inser att det nätverk de har inte riktigt är anpassat för så många kunder.
Vad gör man då? Jo, för att kunna täcka behovet sänker man hastigheten på uppkopplingen för alla kunder. Istället för 100 nöjda kunder har man nu fått 200 missnöjda. Det säger sig självt att det inte är en lösning som kommer att hålla i längden.

På samma sätt riskerar nu Långbergskolan och med den hela den kommunala skolan i Strängnäs att hamna i en förtroendekris hos sina "kunder".

Strängnäsbo (sp) sa...

En tanke och ett förslag.
Sälj Karinsslundskolan och för dessa pengar bygg Långbergsskolan för elever i årskurs ett till fyra. Sälj delar av Vasaskolan bygg en mindre skola för årskurs fem till sex på samma fastighet för de pengarna man får av försäljningen av delar av Vasaskolan.Kanske det kostar mera att bygga men den större delen är ju då finansierad

Anonym sa...

Är detta ännu ett sätt för majoriteten att plocka nya poäng till valet,genom att göra som tidigare,dvs en pudel när protesterna blir för starka så backar man och får beröm?

Anonym sa...

Hej ! I kväll på nämnden presenterades olika möjligheter. Man visade en enkät med resultat att 68 % av föräldrarna och alla lärarna vill flytta till Karinslund. Förvaltningen och majoriteten försvarar förslaget.

Följande måste betänkas:
Vi politiker måste våga se till helheten och kan inte falla undan hela tiden för vissa grupper.

Man ser detta som en temporär lösning och vill bygga en helt ny skola på Långberget eller i närheten om tre år ( har vi råd med det ????)

Samhället ger fel signaler om barn i onödan skjutsas till skolor. I möjligaste mån skall barn gå och cykla själva, det är en viktig folkhälsoaspekt.

Vi får ett trafikproblem i Strängnäs. Vi moderater vill ha en stad där vi kan cykla och som inte belastas för hårt av genomfartstrafik. Tosteröbron är inte dimensionerad för detta.

MarivB

PeGe sa...

Stämmer det att 68% av föräldrarna, OCH alla lärarna, är för en flytt är det ju högst relevant. Hur ser de som motsätter sig flytten på den informationen? (Nej, att ifrågasätta enkäten är inte en valmöjlighet.)

MariavB får gärna utveckla sin synpunkt om att den skulle finnas en relevant påverkan på genomfartstrafiken vid en skolflytt.

Dag Bremberg sa...

Om endast 68 procent köpt denna idé - trots de falska löftena om att det skulle innebära att "skolan hålls ihop" - då ska denna tokiga idé absolut inte drivas igenom.

All respekt för lärarna, men det är klart att om de får välja på en gammal och en fräsch, nybyggd skola så väljer de den nya. Deras arbetsmiljö är viktig men här väger de många barnens trygghet tyngre!

Margit Urtegård sa...

Hej alla.

68 procent är för en flytt sägs det. 68 procent av vad då? Hur stor var svarsfrekvensen på enkäten? Det fick inte nämndens ledamöter veta i går kväll.

Vem har gjort enkäten? Förvaltningen som har dömt ner skolan? Eller politikerna som till varje pris vill fylla Karinslundskolan?

Anonym sa...

Föräldraföreningen har gjort enkäten. Svarsprocenten var 80%.

65% av föräldrarna var för en flytt, 80% av eleverna, 100% av lärarna. Detta redovisades på nämnden.

Skolan vill hålla ihop sin pedagogik och sina grupper. Innehållet i verksamheten är det viktigaste, inte lokalerna.

Lokalerna i nuvarande Långbergsskolan räcker inte till, vad göra? Splittra upp eleverna i är 4 och 5? Inte ta in elever i förskoleklass? Dessa förslag tar absolut död på en väl fungerande pedagogisk verksamhet.

Anonym sa...

Förtydligande:

Ur Långbergsskolans föräldraföreningens enkät:

126 barns föräldrar stödjer förslaget att flytta till Karinslund, motsvarar 68,5%

57 barns föräldrar vill inte flytta barnen

1 har valt att inte flytta. 184 enkäter lämnades in

Anonym sa...

1 valt att inte svara...

Jan Eriksson sa...

Blir det inte så att man flyttar problemet en stund bara? Hur länge dröjer det innan Karinslundsskolan då blir fylld? Det har byggts, byggs och planerar att byggas mer på Tosterön. När hamnar man i samma situation där? Nej, fler ideér och infallsvinklar behövs på detta. Det ska vara hållbart i längden.

Stefan Holm sa...

Anonym skriver:

"Skolan vill hålla ihop sin pedagogik och sina grupper. Innehållet i verksamheten är det viktigaste, inte lokalerna."

Det är förvisso sant men vad man glömmer då, som är minst lika viktigt, är närmiljön. Även den är en viktig del av den pedagogiska verksamheten.

Anonym sa...

Men friskolorna ligger väl oftast inte i närmiljön? De fylls ändå med barn från många håll. Varför? Jo de har en god pedagogik.

Långbergsskolan har en god pedagogik. Låt alltså gruppen bestå!

Tanken är att flytta tillbaka i en nybyggd Långbergsskola om ett par år. Skoltomten finns ju, en fin tomt mitt i centrala stan.

Nuvarande skolas lokaler usla. Vad försvarar ni? Skruttiga lokaler till somliga barn?

På Tosterösidan byggs det mycket. Även en Karinslundsskola på tidgare nivå kommer att behövas ganska snart.

Alla barn måste få gå i skola, bra då att kommunen har lokaler, eller hur? Och funktionella lokaler? Det är våra barn värda.

Anonym2 sa...

Jag tycker den anonyma rösten argumenterar väldigt bra. Jag får en känsla av att oppositionen slår bakut som en ren principfråga här, eftersom man verkar ha bestämt sig för att allt som majoriteten föreslår i skolfrågor per automatik är av ondo. Då blir det viktigare att motsätta sig majoritetens förslag än att lyssna på vad de som faktiskt berörs tycker. Men man menar kanske att de som berörts inte förstår sitt eget bästa, eller?

Jan Eriksson (sp) sa...

Nu ska jag inte tjafsa för mycket men jag får verkligen inte ihop siffrorna.

Svarsprocenten för enkäten var 80%. Det betyder att 20% inte svarade. Men endast 1 person har valt att inte svara???

Anonym sa...

Att utebli med svar är en sak, att lämna in blankt svar är en annan. Alltså den som är registrerad som ej svar har lämnat in men utan svar.

Enkelt va?

Elever och föräldrar i år 5 har inte deltagit i enkäten eftersom de inte är berörda.

Jan Eriksson sa...

Anonym2:

Jag tycker också att anonym argumenterar bra, och ni förstår nog visst erat eget bästa. Men det finns ett annat perspektiv på detta också och det är ju den massiva låneskuld som kommunen dras med. Vi pratar ju nu om miljarder. Det tycker jag är skäl nog för att vrida och vända på argumenten mer är en gång. För min del handlar det inte om att per automatik motsätta mig majoritetens förslag. Men kommunalråd Jens P antydde på senaste KF att det fanns nästan hur mycket pengar som helst i kommunen nu och det är ju inte riktigt sant. Visst, vi har fått ett tillskott av staten men det måste placeras klokt. Nu känns det som om pengarna brinner i fickorna hos majoriteten och det är inte ansvarsfullt vad gäller en långsiktig planering och strategi.

Jan Eriksson sa...

Anonym: hur många var det som uteblev med svar då?

Anonym sa...

Svar till Jan:

Oavsett kommunens ekonomi, måste barn som bor i Strängnäs kommun ha en skollokaler. Eller hur?

Jag häpnar över argumentationen nu.

Ska eleverna här inte ha klassrum?

Vi är en tillväxtkommun. Barn flyttar hit, det byggs mycket mm. Ja allt detta känner alla till.

Jag trodde att politikerna också kände till att barn ska gå i skola.

Jan Eriksson sa...

Oavsett kommunens ekonomi, måste barn som bor i Strängnäs kommun ha en skollokaler. Eller hur?

Jag häpnar över argumentationen nu.
-???

Ska eleverna här inte ha klassrum?
-Jo.

Vi är en tillväxtkommun. Barn flyttar hit, det byggs mycket mm. Ja allt detta känner alla till.
-Jajamen.

Jag trodde att politikerna också kände till att barn ska gå i skola.
-Jo. Mina barn gör det.

Stefan Holm sa...

Problem är att de "tillfälliga" lösningarna har en tendens att bli permanenta i Strängnäs kommun. Givetvis är det bra att kunna lösa en akut situation på ett kreativt sätt. Men vad händer sen? När det visar sig att de utlovade pengarna inte räcker till en ny skola? Hur många år ska vi bussa runt barnen då?

I Härad har vi "tillfälliga lokaler" för den större delen av förskoleverksamheten. Jag kan inte svara på exakt hur länge det pågått, men det är alla fall i 15 år som detta varit en "tillfällig lösning".

Det ger i alla fall inte mig något större förtroende för framtida lovade satsningar på nya skollokaler för Långbergsskolan och de löften som gjort att föräldrar, elever och lärare ger sitt godkännande.

Jan Eriksson sa...

Sorry alltså, men utfallet från enkäten är felaktig. Man kan inte räkna på bara de svar man fick in (184 st), man måste räkna på det sammanlagda antalet tillfrågade (220 st).

I annat fall får man justera svaret och säga att 68,5% av de som svarat (126/184) säger JA och 31% (57/184) säger NEJ.

Korrekt så är det 57% av de tillfrågade (126/220) som säger JA och 26% (57/220) säger NEJ.

Det finns ett mörkertal för de 16,5% som inte lämnat svar (36/220). Kanske de håller med, kanske inte, men deras icke-svar måste ändå redovisas.

Dag Bremberg sa...

Jag är inte emot för att förslaget gillas av Lottas gäng. Men två saker bekymrar mig:

1. Skolornas lokaler har varit den hetaste politiska frågan de senaste åren, flera dåliga förslag har vi lyckats stoppa, men varför ska detta drivas igenom utan politisk debatt?

2. Jag förstår föräldrarnas dröm om att hålla ihop hela skolan, men Om Långbergsskolan töms så blir det inte en sammanhållen skola längre. Även om det är samma rektor och lärare, så kommer det inte att vara samma elever. Många kommer att sluta, andra kommer till. Det är ju fritt fram att välja numera, därför kan inte hela skolor flyttas.
F ö är det så varje år att de äldsta eleverna försvinner (plus alla dem som flyttar eller byter av andra skäl). Det kan kännas jobbigt, men det är inget som man kan undvika.
Det man kan göra är att sätta upp tillfälliga paviljonger eller bygga ut. Det går om man vill, men jag misstänker att hela den här idén inte bottnar i elevernas bästa, utan i en politikerönskan om att fylla den tomma Karinslundsskolan.

Anonym sa...

Citat från mailkorrespondens mellan politiker och förvaltning (läs och begrunna):

Förutom delar av det som står i tidningen så gäller följande:

1.Långbergsskolan är för trång. Det behövs minst 2 klassrum till. Idag har varje elev 9 kvm – att jämföras med snittet på 16 kvm i kommunen

2.Under förutsättning att lärare, elever och föräldrar tycker det är en bra idé så stöttar vi idén om en flytt till Karinslundsskolan. Arbete med att diskutera med föräldrar pågår just precis nu. Personalen är, enligt uppgift, positivt inställd.

3.Långbergsskolan är inte i så bra skick. På sikt behöver vi nog en ny skola. Troligen inte klönt att restaurera varken ur byggnadstekniskt (Fast det får SFAB avgöra) eller pedagogiskt (Där kan jag ha synpunkter) perspektiv.

4.Inget är bestämt idag, utan detta att flytta till Karinslund är en av flera optioner. Ytterligare optioner skulle kunna vara följande:

a.Vi tar inte in någon F-klass till Långberget i år. Fördel – Alla ryms. Nackdel – 49 elever har aktivt valt Långberget.

b.Vi låter åk 5 börja i Vasaskolan i höst. Fördel – Alla ryms. Nackdel – De måste gå på två skolor innan valet till åk 6

c.Vi låter åk 4 och 5 flytta till Finninge och Vasa och etablerar en åk 1-3 skola på Långberget. Fördel – Alla ryms. Nackdel – Troligen för liten enhet för ekonomisk bärkraft

d.Vi hyr in baracker för att lösa trångboddheten. Fördel – Alla ryms. Nackdel – Hyran för barackerna kostar lika mycket som hele elevpengen för de tillkommande elverna.

e.Ytterligare alternativ kan troligen finnas. Dessa är de som jag hittills noterat.

Det är inte korrekt – som det står i Strängnäs-tidningen - att jag ser det som ett alternativ att renovera Långbergsskolan.

Det är inte korrekt att jag sagt att ärendet skall avgöras i nämnden. Jag har sagt att det är självklart att vår styrelse – det vill säga nämnden – måste vara informerad och att beslut liknande detta måste tas i god dialog mellan nämnd och förvaltning.

Skrivet i viss hast….

Frid!

Tor-Erik Lillsebbas
Bitr bildningschef/Verksamhetschef grundskolan
Utbildnings- och kulturkontoret

Anonym2 (som INTE är förälder) sa...

Det framstår som helt bisarrt att Strängnäspartisternas huvudsakliga argumentation tycks bygga på att ifrågasätta enkätresultaten. Margit börjar och Jan hakar på och lanserar teori på teori om varför enkäten inte ska tillmätas betydelse. När sedan bit efter bit av det ifrågasättandet slås i bitar av "Anonym", då slänger Jan fram den briljanta teorin att man måste mäta ja-svaren utifrån det totala antalet utskickade enkäter, inte efter de som besvarats... Naturligtvis i strid med vilken statistisk grundprincip som helst. Statistiskt utgår man naturligtvis från att icke-inlämnade svar skulle givit samma fördelning av svar som de som faktiskt skickats in. Eller Jan kanske menar att man i riksdagen borde ha ett 70-tal tomma platser för att representera soffliggarna?

Nä, man tar sig för pannan och ber till lämplig högre makt att man istället kanske skulle kunna argumentera i sakfrågan.

Dag tycks istället vara inne på linjen att föräldrarna inte förstår sitt eget bästa. Det är åtminstone ärligare, även om det mynnar ut i en idé om att eleverna ska undervisas i baracker tills man kommer på något bättre... ;-)

Strängnäsbo(sp) sa...

Att tänka lite längre och långsiktigt är inte fel och att bygga till Långbergsskolan med tanke på de villaområden i området som redan finns och kommer att utökas helt säkert med barnfamiljer.I samband med den tillfälliga flytten till Karinsslundsskolan kan man börja projektera för den nya Långbergsskolan.Vasaskolan behöver också en lösning på sikt och att göra de befinliga lokalerna up to date kostar helt säkert mer än ett nybygge.Detta borde de flesta partier i kommunen enas om NU före valet.

erik berg sa...

Tänk vad bra det är med bloggar för här är den politiska debatten både spänstig, viktig och givande.

Synd att det inte är så även i fullmäktige.

Tack för all bra information som kommit mig till del i denna fråga.

Erik

Jan Eriksson sa...

Bäste anonym, vad är det som är oklart?

Ett enklare exempel: 100 enkäter skickas ut. 50 svarar "ja", 30 svarar "nej", 20 svarar inte alls. Då är det sant att 62,5% av DE SOM SVARAT svarar "ja" men bara 50% av DE TILLFRÅGADE svarar "ja".

DET är grundläggande statistik.

Jag kan rekommendera att du läser "Praktisk statistik", ISBN 978-91-44-01915-4.

Hur som helst, om vi ska strunta i att bråka om siffror så är ändå en majoritet för en flytt, och helt rätt, det är sakfrågan som ska belysas. Jag lägger ner statistiktjafset nu.

Kerstin Svensson sa...

Eftersom Långbergsskolan efter en flytt ska fyllas på med barn i Karinslundsskolans upptagningsområde kan följande scenario inträffa. 10 nyinflyttade barn börjar på Karinslund (friskolorna är redan fullsatta så dit kan dom inte söka)Vi kan ju påstå att dom ska börja i årskurs 1
Den nya skolan byggs (nytt lån) och är klar efter 3 år. Ska dessa 10 elever flytta med till Centrumskolan eller ska dom gå kvar i Karinslundsskolan?
Eller vi har ett antal familjer som vill flytta in till Strängnäs.Dom tänker så här. Tosterö verkar intressant: Men vilken skola ska jag välja för mina barn? Karinslundsskolan verkar trevlig, men det sägs att hela skolan ska flytta tillbaka till Långberget. Nähä skolpolitiken i Strängnäs verkar för rörig för att våra barn ska känna trygghet. Jag tror vi stannar kvar i Salem/Huddinge ....

Kerstin

Anonym2 sa...

Jan - jag tar mig som sagt för pannan. Kom med argument i sakfrågan istället för att fåna dig. Jag menar, ISBN-nummer??? Tacka fasen för att folk pratar om lekstuga inom Strängnäs-politiken... Eftersom man som sagt antar att de som inte svarat skulle avgivit svar enligt samma fördelning som de som faktiskt svarade är det fullständigt irrelevant att presentera svaren i procent av inkomna svar eller inte.

Gör frågan hur procentsatserna uttrycks någon skillnad för ditt ställningstagande? Förhoppningsvis inte. Så fokusera på sakfrågan istället för pseudodebatter. Det vore troligen uppskattat från de som förväntas rösta på dig.

Jan Eriksson sa...

Anonym2:

Antar? Antar? Det är stor skillnad på statistik och sannolikhet...Därför inte helt irrelevant.

För mig är procentsatserna en indikation på HUR stark en majoritet är.

Vad tycker du själv att du har bidragit med i den här debatten vad gäller sakfrågan? Du har ju också bara hackat i detaljer.

Lev som du lär.

Anonym sa...

Varför unnar inte en del skribenter här barnen på Långberget gå i en fräsch skola?

Bygga på en skola i ett uselt skick, det är inte bra. Kapitalförstöring kallas väl det med ekonomitermer.

Riv hela rasket och bygg nytt. Det är våra barn värda. Vi måste se framtiden an med glädje. Vår kommun växer. Både Karinslund och Långberget kommer snart att behövas, alltså då menar jag Långberget på den plats som heter Långbeget.

Jag vill tillägga ytterligare en önskedröm.

Låt våra elever i senare årskurser få lämna den unkna byggnaden Paulinska. Bäst-före-datum har för länge sen gått ut för den byggnaden.

Kanske Långbergstomten kan räcka till detta också?

Mats Werner sa...

För alla er som pläderar för att riva och bygga nytt: Vår kommun har en total låneskuld på närmare 3 miljarder (räknar man in alla ansvarsförbindelser närmar vi oss 5 miljarder). Bara de tre innebär att varje invånare är skyldig 80.000:-.

Låneskulden har ökat med 700 miljoner sedan den nuvarande majoriteten trädde till. Att bara betala tillbaka dessa med det resultat som Kommunalrådet påstår att vi år i år, nämligen 50 miljoner kommer att ta 14 år! Då kanske vi också ska tänka på att 2011 råder med all sannolikhet en negativ skatteintäktssituation.

Av dessa mindre skatteintäkter ska ändå 80 miljoner kronor ut i räntebetalningar.

Hur länge tror ni att vi får hålla på innan högre makter propsar på att få administrera vår kommun, likt EU med Grekland.

Och ni vill att vi ska låna ännu mer för att "riva och bygga nytt".

Stefan Holm sa...

Du har så rätt Mats. Så här skriver Säters kommun på sin webbplats:

"Det finns även andra skäl för att kommunen bör ha ett överskott i sitt resultat. Det finns många osäkra faktorer i kommunens ekonomi, och därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. Ett överskott bidrar även till att förbättra kommunens likviditet, d v s kontanta tillgångar. En god likviditet behövs för att med egna medel kunna finansiera våra investeringar. En god likviditet är även en förutsättning för att kunna minska kommunens låneskuld. Kommunen måste dessutom ha en beredskap för att klara de ökande kostnaderna för pensioner som kommer när de stora årskullarna födda på
40-talet går i pension."

Tänk om denna insikt fanns även i Strängnäs. En god likviditet för att med egna medel finansiera sina investeringar. Men det är väl en utopi när spenderarbyxorna verkar vara uppdragna långt upp över öronen.

Anonym sa...

En sådan flod av inlägg och t o m från bitr förvaltningschefen. Härligt och jag håller med Erik Berg om att bloggar tillför oss en ny demission.

Jag vill först peka på det som Mats Werner redan varit inne på - att säga stopp när elevtaket är nått. Detta borde vara enklare än vad det oftast är. Rektor får sina elevpengar och av dessa gör han skola. Så tillsammans med sin personal presterar han en tjänst som attraherar elever/föräldrar. Om detta låter som det en friskola gör så stämmer det. Det är nämligen ett vinnande koncept för dem.

Nu finns det några orsaker som krånglar till det. Det första är att vi har skolplikt och det är kommunens uppdrag att bereda alla elever plats i grundskolan. Så flyttar det in en familj med ett antal barn så måste de beredas plats. Då kan man inte ha ett elevtak på alla kommunala skolor. Så antingen har ingen skola möjlighet att säga nej eller så utser man en skola som blir en mottagande skola. Jag kan tycka att det senare förslaget känns bra då elever kan göra omsök efter hand och fylla upp tomma platser. (Det flyttar ut familjer också)

Ett annan allvarligt orsak är den tilltagande segregationen. Resursstarka familjer gör ett aktivt val medan resurssvaga familjer gör ett ickeval. Även om friskolor har en blandad elevgrupp finns ändå risken att de studiesvaga eleverna blir över. Nu är inte lösningen att slå sönder de väl fungerande skolorna, som Långberget, utan här krävs en satsning utöver det vanliga för att möta dessa svagare elever.

Nu kan man inte rikta extrapengar till någon enskild skola utan i och med den nya lagen "bidrag på lika villkor" innebär att om en får så får alla. Man får då förstå att förvaltningen vill fördela starka och svaga elever jämt över skolorna för att få ut bäst resultat för elevpengen. För det finns ju en risk att de starka skolorna attraherar de bästa pedagogerna också och ingen är bekänt av en skola för de som blev över, vilket gäller lärare såväl som elev. Detta är också ett politiskt uppdrag till förvaltningen och som gör garanterat så gott de kan. Därav de många alternativ som presenterades av Lillsebbas. Ingen sten lämnas ovänd i sökandet efter det bästa förslaget.

Det är mer som kan sägas om detta men jag vill inte förlänga debatten ytterligare utan avslutar med två råd.
- rör inte en skola som fungerar väl. Den kommer inte att vara samma skola efter en förändring och den förändringen är oftast till det sämre.
- politiken måste förstå att vi styr med elevpengen och bara elevpengen. Det är det resursfördelnings-system vi har för stunden. Att politiken inte gör det renderar bara i nya lagar som "bidrag på lika villkor" eller så måste man ändra system. Så länge systemet finns så höjer man elevpengen om skolan behöver mer resurser eller så sänker man den om man vill dra bort resurser. Svårare än så är det inte.
Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet

Claes Eriksson sa...

Barn och utbildningsnämnden håller extrainsatt nämndsammanträde måndagen den 10 maj kl 18.00 med anledning av Långbergsskolan.
Hoppas det hålls öppet för åhörare och att alla som vill får möjlighet att ställa frågor.

/Claes

MariavB sa...

Till PeGe !
Moderaterna har en tydlig agenda hur att bevara de fina miljöerna liksom kulturvärdena i kommunen när vi växer. För Strängnäs del är det viktigt att genom god stadsplanering uppmuntra alternativa färdsätt, tex cykel, gående ( viktig folkhälsofråga liksom miljöfråga) och även att vattenvägarna utnyttjas mer. Kommunen har ett stort ansvar för en vettig planering och för de SIGNALER man sänder ut med sina beslut. Att börja bussa elever över vår svagaste trafikhals Tosteröbron är både opraktiskt, ändrar radikalt förutsättningarna för den framgångsrika skolan och ger helt fel signaler.

Mats Werner sa...

Hej Håkan!
Du skriver att ingen skola ska ha tak eller alla. Men så har det väl varit i alla år tidigare. Har en skola varit full har elever hänvisats till en annan. Såvitt jag förstått finns lediga platser såväl på Vasaskolan som Finningeskolan. Det enda vi tummar på är föräldrarnas valfrihet. Man måste inte flytta en hel skola för att det fattas två klassrum! Det är ju helt absurt.

F.ö. föreslog jag för många år sedan då jag satt i gamla Skolstyrelsen att kommunen istället för att hyra in paviljonger (baracker) skulle inköpa ett par som kunde flyttas runt i kommunen dit där behov temporärt uppstod. Det hade varit bra med ett par sådana - färdigbetalade - paviljonger idag!