måndag 26 april 2010

Tidig insats trygga barn!

MOTION


Motion till Kommunfullmäktige avseende stöd och utveckling för barn och ungdomar med utåtagerande beteende


Bakgrund

I Strängnäs finns idag smärre problem med ungdomar som i veckorna uppträder störande framför allt i det lilla köpcentrumet Präntaren. Under veckosluten finns dessutom ett antal, förmodligen andra, ungdomar som drar runt nattetid i Strängnäs Stad och främst klottrar på olika husfasader.

För att kunna hantera denna sorts agerande från våra barn och ungdomar krävs det en rejäl och riktad insats i mycket tidig ålder för att få en trygg utveckling med trygga och harmoniska barn och tonåringar.

Ett sätt att hantera dessa frågor är att tidigt ha en intensiv samverkan mellan förskola, skola, socialkontoret, idrottsföreningar, polisen, föräldrar, olika kyrkor m.fl. För att dels fånga upp dessa barn och ungdomar med problem och dels kunna erbjuda en meningsfull fritid.


Undertecknade föreslår därför:

att kommunen utser en särskild projektledare som får till ansvar att genomföra projektet ”Tidig insats - Trygg utveckling”(TITU), där samverkan mellan alla ovan beskrivna instanser och organisationer är en av nycklarna till att möta och hantera alla de olika behoven som finns. Vidare torde det krävas synkroniserade insatser av dessa organisationer för att kunna möta och hantera de ovan beskrivna problemen.


Erik Berg (SP)
Margit Urtegård (SP)

1 kommentar:

Anonym sa...

Genial dispatch and this enter helped me alot in my college assignement. Thanks you on your information.