måndag 12 april 2010

Socialdemokraternas utanförskap

Sanna Rayman på Svd skriver: "Ingenstans ligger självmordstankar, ångest och även självmordsförsök så högt som hos gruppen långtidssjukskrivna. Ändå har vi en debatt där denna tillvaro nästintill försvaras med näbbar och klor, trots att det är vård och rehabilitering som är det viktiga."

Anders W Jonsson (C) skriver på sin blogg: "Jag vill rekommendera Veronica Palm (S) att besöka en Arbetsförmedling för att träffa några av alla de långtidssjukskrivna som nu får hjälp via Arbetsförmedlingen. Det är människor som drabbades stenhårt av den havererade sjukförsäkring som Veronica Palm hade ansvaret för fram till 2006. De som av många olika skäl hamnade i årslånga passiva sjukförsäkringar utan hjälp att komma tillbaka till arbete. Veronicas lösning på den tiden var att införa ett system där den sjukskrivne efter ett år successivt fördes över till förtidspension. 140 personer per dag förtidspensionerandes hösten 2006 när systemet var som mest effektivt. Vi vet att de som förtidspensionerades när Veronica satt vid makten drabbades av ett liv i fattigdom, ingen lever gott på förtidspension. Vi vet att många drabbades av ytterligare sjukdom och för tidig död."

Jag har förstått att sanningssägare är något som föraktas för fullt bland socialdemokrater. De kan man göra narr av. Man kritiserar visst inte sina egna oavsett vad de har gjort. Lojaliteten mot partiet är total. Denna inställning känns lite mörk och läbbig, tycker jag. Men, till min stora glädje och förvåning hittade jag till slut en socialdemokrat som törs tala sanning fast han är sosse. Hans Dahlgren, Socialdemokratisk debattör, skriver på politikerbloggen:

"En socialdemokrati som vill återta makten har inte råd att bortse från jobblinjen och en fungerande sjukförsäkring. Väljarna vill ha en trovärdig politik som hänger ihop. Väljarna är klokare än man tror – de har inte glömt Socialdemokratins taskiga hantering av jobbfrågan, utanförskapet och missbruket av våra sociala försäkringar. Har Socialdemokratin själv glömt jobblinjen?"

Mona Sahlin (S) frågar i en partiledardebatt: "Varför denna stupstock om det handlar om att hjälpa dem tillbaka?" Stupstock var en stock med urgröpning i mitten för halsen. Den var så låg att de som skulle halshuggas fick lägga sig ned. Själva avrättningen skedde med en speciell yxa, bila. Man kan ju bestämma sig för om man vill skrämma folk eller hjälpa folk. Socialdemokraterna använder sig mest av skrämselspropaganda, tycker jag. Det utanförskap som socialdemokraterna har skapat vill de uppenbarligen kämpa för att behålla.

2 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Hej, Margit. Wikipedia i all ära, men ordet "stupstock" syftar i dagens svenska debatt oftast på en regel som innebär ett definitivt slut.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Vad tror du folk i gemen tycker eller tänker om ordet? Det är väl ändå det som är viktigt i sammanhanget, eller?