fredag 16 april 2010

De slutna rummens demokrati!

Erik Berg (SP) skriver på vår hemsida: "Jag vet också att Jens Persson och många andra i majoriteten (S + FP + C) är mycket besvärade över de ”små partiernas” ofta franka och öppenhjärtiga opposition. En av effekterna av detta, som man funderar över, är att låta kommunstyrelsens arbetsutskott endast vara öppet för moderaterna och ta bort adjungeringen av ”de små” det vill säga SP, MfP, KD, MP, V.

Ett annat sätt är att skapa olika former av bolag som ju försvårar insyn enligt offentlighetsprincipen, då man kan påstå att det är aktiebolagslagen som gäller (vilket det inom parentes inte är) och det är just det man försöker sig på med skapandet av ett kommunalt näringslivsbolag i stället för att ha ett näringslivskontor i den kommunala förvaltningen.

I fullmäktige hånas ofta vi småpartier av majoritetens företrädare i olika former av budgetdebatter för att våra förslag är tunna och kanske inte helt genomarbetade. Nu kommer det att bli än värre, då den tf kommunchefen har bestämt, förmodligen på ett politiskt uppdrag, att inget stöd kommer att lämnas till oppositionen för att kunna ta fram ekonomiska eller andra underlag. ”Tjänstemännen går på knäna” säger man och det är säkert sant, men då måste man hantera frågan, så att det inte uppstår ett demokratiskt underskott.

Det senaste och allvarligaste är ett försök att påverka och begränsa de politiska bloggarna i Strängnäs kommun och det finns ju en hel del, bara Strängnäspartiet har tre stycken som bloggar: Stefans Sonderingar, Patricks Episodi och Margits Politikken. Där sannolikt Margits Politikken är den som stör mest bla genom att den är mycket välbesökt och att debatten ofta är både spänstig och het. Margit tar också upp mycket av den lokala politiken i Strängnäs och tydliggör den lokala maktutövningens många sidor för att inte säga baksidor.

Av alla instanser är det nu Demokratiberedningen som försöker påverka våra sociala medier, nästa steg blir kanske att ge sig på Facebook, där vi finns bla som ”Strängnäspartiets vänner”. Tydligen är detta med bloggar och facebook en nagel i ögat på den styrande majoriteten S + FP + C i Strängnäs och man är så upprörd och störd att man uppdrar till självaste Demokratiberedningen att ge sig på våra demokratiska fri- och rättigheter. Att demokratiberedningen rör sig i dessa tassemarker är i sanning mycket märkligt."

I dagens tidning skriver Helena Hallgarn (FP): "Vad är det då som krävs? Enligt min mening krävs en förändring av den politiska processen genom ökad fokus på öppenhet, insyn och inflytande – kort sagt ökad demokratisering. Vi måste öppna upp beslutsprocessen och göra den tillgänglig för insyn, mycket tidigare än i dag. Det duger inte att bara presentera ett färdigt förslag till beslut, som medborgarna på sin höjd kan påverka i detaljer – om de hinner! Människor måste få delta i diskussionerna medan det ännu går att föra fram alternativ. Tydlighet och öppenhet måste prägla den politiska verksam?heten."

Helena Hallgarn är mycket klok och vi i Strängnäspartiet håller fullständigt med henne i allt hon skriver. Problemet är att hon och hennes parti är med i fel majoritet. Det är socialdemokraterna och centerpartiet som är i täten för ökat slutenhet. De är de som står för "de slutna rummens demokrati". Det är de som vill strypa debatterna på bloggarna och nätet generellt.

Uppdaterad 2010-04-20: Vänsterpartiets David Aronsson skriver på sin blogg: "Jag deklarerar härmed att det finns inte en susning att jag skriver på något dokument om etik eller annat gällande oavsett vilket område (och gällande yttrandefriheten kan ni glömma helt). Etik och moral är inget som moralkakediskussioner eller pseudosäkerhet tar bort eller lägger till. Att ett dokument skulle göra blogosfären renare är så naivt att det är förvånande från rävar som Leif (S, demokratiberedningens ordf). Det är därför jag inte tror ett spår på att det är det egentliga syftet. Jag lutar mer åt att det är för att ha något man kan slå i huvudet på eventuella kvinnliga lokala bloggare som tröttnar på att bli trakasserade. Det ska mer till än så här för att jag skriver under något sånt."

24 kommentarer:

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Mycket intressant läsning! Jag känner igen tendenserna.Jag fick veta att min blogg gick inte att läsa för anställda i landstinget (däremot s-bloggar).
Då gick man ut och sa att det skett "ett misstag"! För att blockera en viss blogg krävs ett medvetet manuellt arbete så tillåt mig tvivla.I andra sammanhang pratar man mycket om vikten av demokrati men bara när det passar dem som sitter på makten!
/Marie-louise

Dag Bremberg sa...

Man vet inte om man skall skratta eller skrika.
När Leif L blev ordförande i demokratiberedningen gick luften ur. På senaste mötet var det endast ett av de sex oppositionspartierna som hade en representant närvarande.
Beredningen har helt släppt de viktiga frågorna om medborgardialog - som Helena nu vågar lyfta i sitt debattinlägg.

Att tro att man kan sätta munkavle på bloggare är så dumt att jag bara suckar...

Mats Werner sa...

KSAU är ju redan idag bara ett spel för gallerierna vad gäller inflytande för småpartierna. Därför tar inte KD heller särskilt allvarligt på närvaron där. Det är fortfarande i KS och KF som besluten faktiskt klubbas och där kan de inte gärna tysta oss.

KSAU har alltid genom tiderna varit en sluten klubb och saknar i realiteten relevans. Motivet för Jens att inrätta KSAU var att "få ett beslutsförslag till KS som var politiskt formulerat". Snömos! Det är majoritetens sak att lägga sina förslag inför KS. Det kunde således enklast ske genom en ordförandeberedning som vi föreslog (d.v.s. att ordföranden gör det han har betalt för att göra!).

Att oppositionen skulle ha något avgörande inflytande på det beslutsörslag som kommer fram ur KSAU-behandlingen är bara önsketänkande.

F.ö. så torde det vid genomgång av KF-besluten som fattats sedan KSAU tillkom visa sig att åtminstone 80% fortfarande är identiska med förvaltningens förslag. Allt man åstadkommit är således att tillskapa ännu en - helt onödig - politisk nivå som bara kostar pengar utan att tillföra någon som helst nytta.

Det vore t.o.m. anständigare om oppositionen uteblev helt från KSAUs sammanträden. Dessutom skulle det säkert ge en hel del "cred" till dem som medvetet sparar skattepengar på det sättet.

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Jag har skrivit en bloggartikel efter att jag läste din blogg!
http://marie-louisemustaniemi.blogspot.com/2010/04/makten-och-bloggarna.html
/Marie-Louise

Mats Werner sa...

Att döma av vad som skedde i Demokratiberedningen senast, så finns det således nu än mindre anledning att deltaga i mötena bara för att höra HMV mässa.

Chippo sa...

Marie-Louise F.M. skriver "För att blockera en viss blogg krävs ett medvetet manuellt arbete så tillåt mig tvivla."

Problemet med detta är ju att det är en direkt felaktig uppgift, vilket också påpekades när frågan senast diskuterades. Då tvingades Marie-Louise backa när det påvisades att det troligen just rörde sig om en automatisk inställning i ett filtreringsprogram som installerats av säekrhetsskäl. Man kan ju inte vränga runt historien såhär i efterhand och försöka etablera en sanning. Detta är en viktig debatt, därför bör man ta den seriöst och basera sina synpunkter på korrekta fakta och inte konspirationsteorier.

I övrigt är kanske detta en viktig poäng som Margit tar upp: "våra förslag är tunna och kanske inte helt genomarbetade". Det har ju visat sig en par gånger här på bloggen att förslagen just ibland är lite ogenomtänkta och inte riktigt håller för närmare granskning. De är ibland lite för mycket av snabba ryggmärgsreaktioner på de aktuella problemen. Det om något tycker jag är problematiskt för demokratin, och det i sig riskerar att underminera förtroendet för er som politiker.

Vidare, om uppgiften om demokratiberedningen stämmer, att "på senaste mötet var det endast ett av de sex oppositionspartierna som hade en representant närvarande", så visar det ju på en skrämmande brist på engagemang från dessa partier, oavsett vad man anser om beredningens ordförandes arbete. Stämmer uppgiften verkligen?

Chippo sa...

Och vad gäller tonen på debatten, är det självklart så att bloggarna ger en viss distans, och därmed en tuffare ton, i debatten. På samma sätt som det finns en risk att anonyma kommenterare som jag själv uttrycker sig hårdare än man skulle gjort om man mött motpatern i verkliga livet, är det tydligt att samma sak gäller själva politikerna i debatten. Det är uppenbart (eller i varje fall hoppas jag det) att en hel del omdömen och attacker som görs i den här bloggen och andra inte skulle göras i verkligheten. Även om vi bortser från ryktesspridning och liknande tror jag att öknamn och liknande som används om politiska motståndare i bloggar som den här inte skulle användas om man stod öga mot öga med dem. Det är något man som politisk bloggare måste vara vaken på - för även där finns en risk att förtroendet för politiker minskar. Dessutom har man någon sorts skyldighet utifrån rent mänsklig respekt mot sina medmänniskor oavsett om de tycker annorlunda än en själv. Följaktligen krävs en viss ödmjukhet som ibland saknas idag.

Marie-Louise F M sa...

Hej Chippo!
Sanningen när det gäller spärren på min blogg får vi nog aldrig veta. Eftersom man påpekade att jag använde google-blogg och de som gick att läsa använde wordpress bad jag givevis min uppgiftslämnare att kolla andra google-bloggar och det gick alldeles utmärkt.
Jag är inte dataexpert, men hur kunde det vara möjligt att vissa google-bloggar gick att läsa men inte min?
Hälsn Marie-louise

kerstin sa...

Eftersom jag var den enda representanten från oppositionen på senaste mötet i demokratiberedningen, så måste jag ifrågasätta påståendet att man försökt att påverka och begränsa de politiska bloggarna. Så uppfattade jag det inte. Diskussionen beträffande bloggar gällde innehåll med personliga och otrevliga påhopp. Den typen av bloggar är det väl ingen som kan försvara. Å andra sidan kan jag heller inte påstå att det tillhör vanligheterna bland Strängnäsbloggarna. Att politikers agerande och åsikter inom just politiken behandlas tillhör ju polemiken så det får vi väl tåla. Något tal om att sätta munkavle på några bloggar var det inte. Rätt ska va´rätt.
Däemot ger jag dig helt rätt Dag när du skriver att medborgardialogen har hamnat i bakvatten. Jag framförde även på senaste mötet att jag inte var imponerad av de exempel som presenterat för oss.
Vårt viktigaste ärende just nu tycks vara en ny lokal till KF som skulle inrymmas inom kommunhusets väggar.
Men Erik vad menar du med att KSAU bara skulle vara öppet för moderaterna. Vi har väl aldrig varit några förespråkare för ett KSAU, snarare tvärt om.

Kerstin Svensson

Margit Urtegård sa...

Hej Kerstin

Du skriver: "Eftersom jag var den enda representanten från oppositionen på senaste mötet i demokratiberedningen, så måste jag ifrågasätta påståendet att man försökt att påverka och begränsa de politiska bloggarna."

Det vi diskuterar är första punkten på demokratiberedningens möte förra gången. Där Lotta Grönblad (S) och Leif Lindström (S) pratade etik och moral och ville fostra andra bloggare. Du kanske inte hade kommit än då? Du säger att du var ensam från oppositionen. Erik Berg (SP) var där, Terese Holmberg (MP) med flera var där. Missade du de?

Kerstin sa...

Nej Margit jag missade ingenting och var där hela tiden. När jag skrev att jag var den enda från oppositionen så menade jag som ledamot av demokratiberedningen. Men jag tyckte nog att Leifs (Lotta sa inte så mycket)kommentarer var ganska självklara. Som att inte baktala och tala osanning. Som ett exempel tog han upp att man inte behöver kommentera om någon varit berusad. Självklart tycker jag. Men som jag skrev tidigare så har jag inte läst något sådant på någon blogg, så påpekandet var ganska onödigt. Leif Bengtsberg uttryckt sin önskan att man vid sådan typ av "förtal" skulle gå i svaromål för den utsatta personen oavsett partitillhörighet.
Jag tycker fortfarande att det Leif sa var väldigt självklart och kanske dumt att slå in öppna dörrar. Jag har inte upplevt att vi i Strängnäs har eller har haft sådana personliga påhopp. Har jag fel så får väl någon upplysa mig om det.
Kerstin

erik berg sa...

Jo Kerstin du missar verkligen det viktiga i budskapet.

Hur fungerar demokratin i Strängnäs politiken?!?
Mycket tveksamt som jag skriver i mitt inlägg och det är för mig alldeles självklart.

Du gör som många andra skjuter på pianisten, det är mina synpunkter du skall angripa och inte med någon sorts automatik ha synpunkter på vad Margit skriver för hon ”klipper bara ut” vad jag har skrivit.

Jag står verkligen för min tes att det politiska arbetet i Strängnäs kommun just nu, med den majoritet vi har (S+FP+C)och nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, kännetecknas av ”de slutna rummens demokrati

Erik

Mats Werner sa...

Kerstin! Jag måste fråga - i vilken kapacitet var Leif Bengtsberg närvarande?

Att moderaterna skulle bli ensamma som gisslan i ett mer formellt KSAU är ju helt klart. Majoriteten behöver bara underlåta att adjungera övriga och så har man löst det problemet.

Sedan är det ju en fråga hur pass "oppositionella" de närvarande M-representanterna är, eller hur!

erik berg sa...

Chippo du skriver: "Följaktligen krävs en viss ödmjukhet som ibland saknas idag."
Just det, börja med att träd fram ur din anonymitet!

Att du är en insatt, förmodligen lokalpolitiker från den nu styrande majoriteten, person känns självklart.

Du gör som många andra klistrar på Margit en massa åsikter som hon kanske har, men är formulerade av andra.

Tex detta med Sp förslag som inte kunnat genomarbetas beroende på att vi inte har samma tillgång till tjänstemän det var jag, Erik, som skrev och ingen annan.

Skärpning Chippo jag förstår att du väljer att vara annonym för du är inte helt hedlig i din debatteknik.

Erik

Mats Werner sa...

Läs vad David Aronsson skrivit på sin blogg. Klokt och rätt!

Stefan Holm sa...

Håller med dig där Mats. Så här skriver David Aronsson på sin blogg:

"Jag deklarerar härmed att det finns inte en susning att jag skriver på något dokument om etik eller annat gällande oavsett vilket område (och gällande yttrandefriheten kan ni glömma helt). Etik och moral är inget som moralkakediskussioner eller pseudosäkerhet tar bort eller lägger till. Att ett dokument skulle göra blogosfären renare är så naivt att det är förvånande från rävar som Leif (S, demokratiberedningens ordf). Det är därför jag inte tror ett spår på att det är det egentliga syftet. Jag lutar mer åt att det är för att ha något man kan slå i huvudet på eventuella kvinnliga lokala bloggare som tröttnar på att bli trakasserade. Det ska mer till än så här för att jag skriver under något sånt."

Förvisso kloka ord från David. Sen kan jag tillägga att min syn på anonyma bloggare är helt i fas med vad Erik skriver.
Skulle jag spetsa till det skulle jag kunna jämföra det otyget med de hulliganer man kan se på fotbollsmatcher med neddragna rånarluvor. Men det kanske skulle vara att gå väl långt i kritiken.

Chippo sa...

Erik - jag kan garantera dig att jag (Chippo/JA/whaveter) aldrig haft något som helst roll i Strängnäs lokalpolitik. Att det för dig "känns självklart" att jag är en "insatt person" får jag väl därmed ta som någon form av allmän komplimang... Jag tycker inte anonymiteten har något med ödmjukhet att göra.

Jag ville egentligen bara påpeka det som jag gjorde i kommentaren ovan; att på samma sätt som min anonymitet här kanske har som resultat att jag är något hårdare i vissa omdömen än jag varit i verkliga livet, är det också uppenbart att flera politiker använder mycket mer nedlåtande språk om sina motståndare i sin bloggar än de (förhoppningsvis) gör när de står öga mot öga med denna.

Vi ser i den här och andra bloggar hur man använder öknamn och nedlåtande epitet på meningsmotståndare, just bara av den anledningen att de är meningmotståndare. Och då har vi inte ens berört aspekten med ryktesspridning och annat, som naturligtvis är ännu värre. Det är ingen bra utveckling.

Som sagt finns också ibland en brist på ödmjukhet i den här och andra politiska bloggar i Strängnäs, och det tycker jag verkligen är synd. Det rör alltså inte alls bara, eller kanske ens främst, denna blogg. Men den bristen på ödmjukhet riskerar även den att undergräva förtroendet för politiker och de politiska processerna. Det är synd.

Slutsatsen blir att sociala medier spelar en stor roll i politiken, och ska också göra det. Man ska inte, och kan inte, begränsa möjligheten att använda sig av dem. Men med användandet kommer också ett ansvar, dels inför det demokratiska samhället och dels inför de invidider och människor man diskuterar mot. Jag tycker inte alltid att det ansvaret tas på allvar i denna och andra bloggar. Diskussionen kunde därför förts på en del andra bloggar lika gärna som här, men nu var det här vi råkade hamna.

Avslutningsvis förstår jag inte alls följande stycke som Erik skriver:
"Du gör som många andra klistrar på Margit en massa åsikter som hon kanske har, men är formulerade av andra."
Om Margit har vissa åsikter kan det väl inte vara ett problem om man också "klistrar på henne" dem? Om hon väljer att citera att inlägg som någon annan skrivit, dessutom i hennes partis namn, då får man väl ändå utgå från att hon också själv håller med till hyfsat stor del?

Och Marie-Louise - jag kan inte svara på hur dessa spärrar fungerar eller varför din blogg enligt vissa inte gick att läsa. Men min poäng är att eftersom du tydligen inte heller själv vet det, utan mest gör lite antaganden, då bör du nog inte heller ange som en obestritt faktum att en spärr av din blogg specifikt hade inrättats. Det känns inte ärligt.

C

Kerstin sa...

Ja du Mats,
varför Leif Bengtberg var kallad, det undrar jag också.

Kerstin

Kerstin sa...

Hej Erik!
Ett sent inlägg men debatten fortsätter på partiernas gruppmöten. Tydligen var jag alldeles för godtrogen beträffande Leifs "etik och moralföredrag" om bloggar på Dem-mötet. Mina partikamrater har reagerat hårdare. Men jag vidhåller att personliga påhopp om privata angelägenheter långt ifrån politken inte ska dryftas på bloggarna. Vilket det ju inte heller har gjort. Varför jag fortfarande inte förstår varför det överhuvudtaget togs upp.

Kerstin

Chippo sa...

Kerstin,

Det har ju dessvärre skett rätt obehagliga sådana påhopp, och även om jag tycker det är helt galet att man baserat på det diskuterar ngn sorts "förhållningsregler" kan jag känna en viss förståelse för att frågan diskuteras på ett mer mänskligt plan.

Chippo

Ebbe Ollman sa...

Har ni läst Joseph Hellers klassiker Moment 22?
Där finns ett avsnitt, kapitel 11, då underrättelseofficeren, kapten Black, inledde sin Ärorika Lojalitetskampanj som innebar att ingen kunde göra någonting utan att först skriva på en lojalitetsförklaring varje gång och sjunga Stjärnbaneret ett par gånger. Detta urartade totalt så ingenting tillnärmelsevis nyttigt blev gjort.

Börjar vi skriva på policys innehållande självklarheter om hur man skriver bloggar är väl nästa steg att skriva under en policy på vad som lämpar sig att säga i fullmäktiges talarstol och en annan om hur man uttrycker sig i en interpellation eller motion.

Patrick Baltatzis sa...

Ebbe,

För mig är det lika bisarrt som att ägna sig åt värdegrundsarbete, men det görs ju över partigränserna på vems initiativ kan man undra...

Mats Werner sa...

Den stora vinsten, Patrick, med värdegrundsarbetet i samband med LEAN-tänket fick jag i en bisats som resultat från Södertälje tror jag: har man en gemensam och förankrad värdegrund, så kommer vi att kunna skippa en massa av dessa "planer" som görs upp varje år och som ändå bara är värda returpapperet.
För vet folk från början vad man jobbar för och emot så behövs inte fler instruktioner i form av verksamhetsplaner och årsplaner hit och dit.

Patrick Baltatzis sa...

Dessvärre Mats, jag blir inte mycket klokare. Vad menar du?