torsdag 19 november 2009

Brev från en förälder med barn på Tosteröskolan.

Just nu bombarderas vi folkvalda politiker i Strängnäs kommun med mail från anhöriga till barn på Tosteröskolan. Det är mammor, pappor, mor- och farföräldrar som skriver till oss. Budskapet är att vi skall låta Tosteröskolan få vara kvar. Härunder kommer ett av breven:

"Jag har barn som går på Tosteröskolan, och jag vill att skolan ska få vara kvar. Tosteröskolans lokaler är anpassade för barnens åldrar, och skolan är väl skyddad mot trafik. Dessutom finns stora naturområden runt skolan som passar bra för lek och utomhuspedagogik. Personalen har jobbat med utomhusmiljön i många år och det finns bl a hönshus, fjärilsrestaurant och motionsspår.

Karinslundsskolan är anpassad för högstadieelever. Verksamhet för förskolebarn och grundskolebarn ställer helt andra krav på utformning av lokaler och skolgård. Skogen runt skolan krymper eftersom området är under bebyggelse, och trafiken på vägen intill skolan är tät.

Tosteröskolans lokaler må vara gamla, men fungerar för den mycket moderna pedagogik med inriktning på miljöengagemang och utevistelse som bedrivs där i dag. Denna undervisningsmetodik blir svårligen genomförbar på Karinslundsskolan så som den ser ut idag och tyvärr inte heller efter de föreslagna renoveringarna. För att inte riskera att barnens skolmiljö och undervisning försämras markant kommer en mycket större anpassning av Karinslundsskolan än planerat att krävas, till en ännu okänd kostnad.

Det är alltså i nuläget oklart om en flytt kommer att innebära någon ekonomisk besparing. Däremot står det klart att barnens utomhusmiljö kommer att försämras.

Vi är fullt medvetna om att kommunens budget är pressad. Men vi anser inte att kommunens felberäkningar och dåliga ekonomi ska behöva betalas av våra barn genom en försämrad undervisning och en undermålig skolmiljö!

Politiker, bilda dig en egen uppfattning! Hur mycket är det värt att Tosteröbarnen får en god undervisning i åldersanpassade lokaler i en trafiksäker miljö? Är det viktigt med miljötänkande och modern utomhuspedagogik? Hur mycket pengar får en flytt och renovering av Karinslundsskolan kosta? Kommer det att tillkomma ytterligare kostnader t ex för att förbättra trafikmiljön? Vi bedömer att de ekonomiska beräkningarna i skollokalsutredningen är ofullständiga – vågar du fatta beslut på det underlaget? Anser du att konsekvenserna för barnen är väl analyserade och barnens intressen tillvaratagna?

Vi kräver återremiss av förslaget att flytta Tosteröskolan - låt Tosteröskolan vara kvar!"

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Vi får se upp med allt som tuttifruttigänget nu försöker klubba igenom i snabb takt i tro att vi inte hinner observera allt. Kulturskolan, Tosteröskolan, järnvägsutredningen m.m.
Keep your eyes open!
Klem
Mats

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag skall "keep my eyes open", men det är mycket nu, vi får hjälpas åt att vara blåslampor. Det som förvånar och förbryllar mig mest är att socialdemokraterna i Strängnäs kommun verkligen framstår som odemokratiska just nu och att de verkligen inte bryr sig om vad invånarna tycker och tänker i de olika frågorna. "Det skall ske fel och fort och det skall ske nu" verkar vara deras melodi. Ärligt talat, jag känner inte igen de!

Tidigare har man kunnat tala med socialdemokraterna i vår kommun, men nu går det inte alls. Jag har läst några av svaren föräldrar på Tosteröskolan har fått av "hon som bestämmer" och kan bara beklaga att hon uppenbarligen inte är eller vill vara mottaglig för goda argument. Lotta Grönblad (S) har tydligen bestämt sig. Tosteröskolan skall läggas ner är hennes budskap eller (förlåt mig) flyttas som det heter när socialdemokrater lägger ner en skola. Vi får inte ge upp!

Klem
Margit

erik berg sa...

Delar helt vad Mats och Margit skriver om att hålla ögonen öppna.

Jag tycker att det finns en uppenbar risk för ett nytt "Campusfiasko" då det gäller ekonomiska beräkningar och bristen på projektledning.

Det tycks ha gått prestige i denna fråga och den hanteras som så mycket annat i kommunen styckevis och delt.

Saknar verkligen någon sorts helhetssyn på skollokalfrågan.

Erik

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Du har helt rätt, vi saknar någon sorts helhetssyn på skolfrågan från majoritetens sida och då först och främst när det gäller barnperspektivet som helt lyser med sin frånvaro i deras analyser och förslag.

MVH Margit