onsdag 9 september 2009

C och FP vacklar om bostäder på Visholmen!

Strengnäs Tidning berättar: "Det är Folkpartiet och Centerpartiet som har börjat vackla i sin inställning till bostäder på Visholmen. Socialdemokraterna står fast vid det nej som gavs i valrörelsen 2006. – Ja, det är fullt klart. Vi socialdemokrater säger nej till alla typer av boende på Visholmen, förklarar arbetarkommunens ordförande Leif Hård".

Tidningen skriver vidare: "Den 25 februari i år fick kommunens tjänstemän nya direktiv om Visholmen. Tidigare hade alla politiska partier – i valrörelsen, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige – sagt nej, men då ändrade sig plötsligt kommunens planberedning och ville att också bostäder skulle finnas med i det detaljplaneprogram för området som var på gång. Enligt kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) berodde kovändningen på de dåliga ekonomiska tiderna och att bostäder i det läget skulle hjälpa till att finansiera Visholmenprojektet – I det trängda läge som var bad vi förvaltningen att ta fram ett alternativ där också bostäder var med. Nu ska de politiska partierna ha sin diskussion, sen ska majoriteten ta ställning i frågan och därefter gå till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, förklarar han".

I planberedningen sitter representanter för moderaterna och socialdemokraterna också, som tydligen har sagt ja till bostäder på Visholmen den 25 februari i år. Tacka vet jag Leif Hård (S), ordförande i arbetarkommun, som nu städar upp i denna soppa. Tack även till moderaterna som äntligen lyssnar på gräsrötterna samt återgår till sitt senaste vallöfte! Att centern och folkpartiet vacklar får vi väl leva med!

Erik Berg (SP) säger till tidningen: " – Jag tycker det är häpnadsväckande att planberedningen kör sitt eget race. Jag tycker den här kovändningen är anmärkningsvärd och jag förstår mycket väl att folk känner sig svikna. Det här är odemokratiskt".

Inga kommentarer: