tisdag 28 juli 2009

Problem i Strängnäs – och för Strängnäs!

I dagens tidning har två kommunpolitiker, Anders Svensson (FP) och Gösta Karlsson (C), skrivit en insändare "Problem i Strängnäs – och för Strängnäs". En intressant insändare, fast det är något svårt att förstå vad skribenterna är ute efter, att kommunen har problem det vet vi alla. Anders Svensson (FP) är ordförande i kommunfullmäktige och ingår således i den styrande majoriteten i Strängnäs kommun. Svensson och Karlsson skriver: "Att den nuvarande majoriteten får läsa i insändare att den ingenting gör, kan den förmodligen ta med ro. Strängnäsborna vet att den mitt under den ekonomiska krisen tvingats rätta till vad som skedde under moderat ledning."

Här gör Svensson och Karlsson det enkelt för sig; att skylla på andra kan alla göra. Men, Strängnäsborna är klokare än vad skribenterna tror. Det är mer än ett år sedan den sosseledda majoriteten tog över makten i kommunen. Vad har hänt sedan dess? Fast tidningen har varit något mindre benägen att bevaka makten nu, än vad de gjorde när den förra alliansen styrde, så finns det ändå en uppsjö av tidningsartiklar, som visar på hur eländigt kommunen styrs i dag.

Dessa två makthavare skriver: "Privatiseringsideologin, starkt upphaussad på flera håll, har orsakat inte bara personskiften utan främst skolkrisen för Strängnäs, till exempel försöken att sälja Karinslundsskolan till en privat huvudman." Den förra majoritetens hantering av skolfrågan, läs Karinslundsskolan, var inte bra. Där är vi överens. Men, det som har hänt sedan den sittande majoriteten tog över är rent av förskräcklig på alla sätt och vis. Det kaos och den osäkerhet som råder nu på grund av dåliga beslut hit och dit, med planer om att flytta skolbarn och förskolebarn hur som helst i kommunen, mår ingen bra av. En skollokalsutredning som helt har spårat ur och dåligt insatta politiker, som inte begriper sig på vare sig det ena eller det andra när det gäller de kommunala skolorna vi har kvar, gör föräldrar och barn oroliga. Om det är beslutsångest eller ren okunskap bland dagens styrande politiker i kommunen, som är orsaken till allt elände är svårt att svara på. Illvilja kan det ju inte vara?!

Svensson och Karlsson skriver: "Det är problem i Strängnäs. Just nu koncentrerade till äldreboendet i Stallarholmen och turerna kring läraren, som förgripit sig på en elev. För kommunstyrelsen tillkommer ekonomin med kännbara minskningar av statsbidrag till skolan och sviktande skattekraft." Det är bra att skribenterna berättar att de ser dessa problem. Det är mindre bra att de försöker att skylla problemen på partier som inte har haft makten på mera än ett år. Och det är ännu sämre att de inte lyssnar på goda råd från oppositionen när de så tydligt inte har några bra förslag själva. Svensson och Karlsson skriver att de förmodligen kan ta kritiken med ro. Så säger bara maktfullkomliga politiker, som uppenbarligen har glömt att det är val om ett år!

14 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du tycker herrarnas insändare är intressant. Jag tycker den är närmast patetisk. Jag anar den gamle räven Gösta Karlssons allt mindre verklighetsförankrade penna bakom alstret. Att Anders Svensson lånar sitt namn åt det hela är säkerligen blott hans vördnad inför sin företrädares bakgrund.
Han kallar sig ju inte ens för vad han är utan blott "ledamot". Även Gösta kunde ju ha klämt till med "F.d. Kommunfullmäktigeordförande". Det hade måhända givit drapan en viss imaginär tyngd.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jovisst var det en intressant insändare, på många sätt faktiskt. Det, som du påpekar, att Anders Svensson (FP) "glömde" ta med sin fina titel är även det onekligen intressant. Man kan fundera på varför Anders plötsligt bara vill vara en vanlig ledamot i KF och inte ordförande?

Svensson och Karlsson skriver: "Det valhänta försöket med en Mariefredsförvaltning – dessutom med oklara gränser – är för all del ett försök som måste utvärderas, innan det upphör." Här har de alltså bestämt sig för att Mariefredsnämnden skall upphöra, men först efter en utvärdering, men den skall upphöra, enligt dem.

Det är intressant då Gösta Karlsson länge har kämpat för att Mariefred skall bli en egen kommun. Ett förslag som inte fick medhåll av SKL. Vad vill Karlsson sen då? När han har fått sina kamrater att lägga ner nämnden? Vill han fortsätta kämpa för att Mariefred skall bli en egen kommun? Många frågor blir det. Därför var det en intressant insändare.

MVH Margit

Erik Berg sa...

Jag tycker att Herrarna Svensson och Karlsson gjort en helt glimrande analys av sitt eget styre av vår kommun.

Jag citerar och håller helt med: ”Tydliga exempel finns på centralstyrning, förstärkta av omedvetna politiker genom oklara delegationsbeslut” (sic).

Dessutom tycker jag precis som skribenterna att försöket med Mariefredsnämnden ”måste utvärderas, innan det upphör.”

Som sagt glimrande,

Erik

PH sa...

Och Mats Werner baserar som vanligt sin kritik på helt ovidkommande saker - en ogrundad spekulation om vem som faktiskt författat insändaren, och ett påpekande om att undertecknande med en tyngre titel(!) hade varit passande(!!) - istället för att säga något i sak. Lika fascinerande varje gång.

Claes Eriksson sa...

Erik har helt rätt. Hela insändaren är ett lysande exempel på att kasta sten i glashus. Fanns det något budskap,eller var det bara ett tamt försök att skylla ifrån sig?

hälsn. Claes

Mats Werner sa...

David Aronsson använde det riktigt adekvata uttrycket om den Karlsson-Svenssonska drapan: "Rappakalja"!

Och vad denne/a PH vill vet jag ej, men inte heller han ägnar sig isåfall åt något särskilt "vidkommande" kommenterande av Ditt inlägg.

Jag fortsätter väl att "gissa" då och tror mig ha sett både fler och färre bokstäver i signaturer från denne PH.

Don Q sa... sa...

Konspirationsteoretikerna Urtegård och Werner är igång efter semestern ser jag.
Snacka om att slåss med väderkvarnar Mats.

Margit Urtegård sa...

Hej Don Q.

Konspirationsteoretiker säger du. Blir man det när man kommentarer det märkliga i att ordförande i kommunfullmäktige Anders Svensson (FP) försöker att skylla ifrån sig? Anders har varit ordförande i vårt kommunfullmäktige sedan 1998, alltså snart 12 år och han har hela tiden ingått i de olika allianser som har styrt. Både Anders parti (FP) och Göstas parti (C) har suttit vid maktens grytor utan uppehåll sedan 1998. Då är det väl rätt magstarkt att lägga skulden för allt som har hänt på moderaterna? Men, du kanske har en annorlunda logik att komma med?

MVH Margit

Don Q sa...

Jajamensan...min logik är inte lätt att förstå...för er iaf.

Ta exempelvis skattehöjningen.
Hade detta tuffa beslut inte tagits 2008, var tror du Strängnäs ekonomi hade befunnit sig då ?
Ville ni i (sp) höja skatten ???

Mats Werner sa...

Don Q (som tidigare velat pådyvla mig denna roll har nu iklätt sig den själv). Han har återigen fel utgångspunkt. Anledningen till att varken den nuvarande eller den dåvarande majoriteten lyckades genomföra några verkligt verksamma åtgärder var ju just att FP och släpvagnen C aldrig kunde inse de verkliga förhållandena. Förljaktligen kommer det aldrig att ske något verkligt positivt för Strängnäs skattebetalare så länge dessa båda partier har någon form av avgörande inflytande, vare sig det är en "höger-" eller "vänster-"regim.

Erik Berg sa...

Det är möjligt att vi tvingats till att höja skatten men då bara marginellt, men definitivt inte med 90 öre, som innebär många tusenlappar om året för en normalfamilj.

Observera att den skollokalutredning som Ann Landerholm initierade skulle ha varit klar till sommaren 2008 och gått i verkställighet till läsåret 2008/09.

Just nu har sagda utredning ännu inte kommit till något slut och vad jag förstår så kan den inte heller genomföras i sin helhet före läsåret 2010/11.

Bara genom denna oförmåga att fatta beslut så har Strängnäs kommun förlorat upp mot 50 mkr. (BUN går back med mer än ca 20 mkr per år) och detta motsvarar en skattehöjning på just ca 90 öre.

Nej det är beslutsoförmågan från nuvarande majoritet som skapar alla dessa problem.

I grunden gäller det att anpassa skolans lokaler och personal till de antal elever man i verkligheten har, annars får man betala för sin överkapacitet och det är precis det vi nu får göra.

Erik

Mats Werner sa...

Eftersom DonQ för en gångs skull inte nämner SEVAB, så låt mig då göra det. Precis som Erik Berg säger är det möjligt att den gamla alliansen också tvingats till en skattehöjning, men om - som Erik påpekar - skolutredningen (som i stort sett kom till samma resultat 2008 som det som nu framkommit som något slags huvudlinje)kunnat genomföras direkt OCH kommunen hade förändrat sitt ägande i SEVAB (eller åtminstone utreda det som Fullmäktige faktiskt beslutat. Ett beslut som fortfarande gäller, märk väl!) hade förutsättningarna för att möta de minskande skatteintäkterna varit väsentligt bättre än de är idag p.g.a. tuttifruttikartellens oförmåga att komma till skott.
S är bara till att beklaga som får dras med oförmågorna.

Don Q sa...

Sälj S E V A B Mats !!!

Mats Werner sa...

Det är bra DonQ att vi är överens!