tisdag 23 september 2008

Läser tidningen som fan läser bibeln!

I dag har Alex Voronov skrivit en tänkvärd krönika "Dålig hantering av Gripsskolans ansökan". Han berättar att den sittande tuttifruttialliansen tillstyrkte Gripsskolans föräldraförenings ansökan om att starta en F-5-skola under förutsättning att: "... skolan startar höstterminen 2010 och att den placeras i Läggesta samt att elevunderlaget vid den tidpunkten är tillräckligt."

Sen uppmärksammar Alex Voronov exakt detsamma som jag och flera med mig påpekade under kommunstyrelsesammanträdet den 1 september att: "... när Skolverket fattar sitt beslut, bland annat baserat på kommunens yttrande, gör den det utifrån föräldraföreningens ansökan, som Strängnäs kommun inte kan förändra med den här typen av villkorsställande. Skolverket säger bara ja eller nej, inte ja under förutsättning att... Om det blir ja är det inget som hindrar Gripsskolan att starta 2009. Inte heller kan kommunen i det här läget påverka att skolan förläggs till Läggesta." Men vi talade för döva öron, tuttifruttialliansen lyssnar liksom inte, de har makten helt enkelt och tänker visa det på alla sätt och vis. Även de korkade sätten!

Vad Voronov menar med de sista meningarna i sin krönika, annat än att det är fakta att: "En av initiativtagarna till skolansökan var Robert Limmergård, ordförande i moderaternas Mariefredsförening, medan partikamraten Arne Arvidsson var ordförande i mariefredsnämnden.", det skall jag låta vara osagt. Däremot har kommunens egen hobbykonspiratör Lotta Grönblad (s) kommit på att: "Den som får den egentliga kritiken är moderaten Arne Arvidsson som underförstått haft kontakter med Gripsskolan, innan hanteringen nådde den kommunala beslutsprocessen." Ja, så kan man alltså tolka det om man bara läser delar av artikeln eller läser den som fan läser bibeln.

Dag Bremberg (mariefredspartiet) skriver på sin blogg: "De ledande politikerna i Strängnäs kommun har inte kunnat hantera friskolor på ett pragmatiskt och konsekvent sätt." Man kan inte säga det bättre!

Alex Voronov skriver på ledarbloggen: "Jag ser att barn- och utbildningsnämndens ordförande (s) i Strängnäs reaktion på min ledare är en axelryckning." Ja, så nonchalanta, och i det här fallet även arrogant, kan sossar vara, både mot ledarskribenter och väljare.

Så här skrev jag i en kommentar på Dag Brembergs blogg för ett tag sedan:

"Jag tror att Skolverket kommer att ge de ett ja till att starta skolan utan några restriktioner. Vad kommunen än säger så kommer vi inte att kunna styra när skolan startar. Men, det ser självklart bättre ut från majoritetens sida att ha sagt ja med vissa förbehåll, då kan de ju hävda dem när det inte blir så. Lite renare samvete mot sin ideologi och sina väljare från sossarnas sida antagligen."

12 kommentarer:

Anonym sa...

Jag trodde Du med Din rubrik avsåg just Dags uppstötning i frågan! Han söker verkligen konspirationer och elände.

Jag ser i disg inga bekymmer med människor som försöker starta saker "i samråd med" kommunens tjänstemän och politiker. Hur ofter sker inte det i den vanliga vardagliga verkligheten? När det gäller byggande av hus, etablerandet av industrier etc. etc. Det är väl jättebra att kommunen inte hålls ovetande förrän det är "för sent".

Däremot ser jag givetvis problem om någon/några i den kommunala verksamheten eller politiken gör "utfästelser" som kan tolkas som löften. Det har vi haft nog av (Veli Cagalyan, Plåtschabraket, Jägmästaren bara för att nämna nägra).

Vi har dock ingen anledning att ens tro att så har varit fallet här.

Däremot ser jag ett stort bekymmer när två ansökningar som behandlas samtidigt och där den ena anses tillföra något nytt som inte finns i vår kommun tidigare, medan den andra av kontoret inte tillför några nya kvaliteter, politiken ändå beslutar avstyrka den som tillför något nytt medan man tillstyrker den som bara kör på i gamla hjulspår. DET bekymrar mig. Det riktiga som jag ser det hade givetvis varit att tillstyrka båda!

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Du skriver: "Däremot ser jag ett stort bekymmer när två ansökningar som behandlas samtidigt och där den ena anses tillföra något nytt som inte finns i vår kommun tidigare, medan den andra av kontoret inte tillför några nya kvaliteter, politiken ändå beslutar avstyrka den som tillför något nytt medan man tillstyrker den som bara kör på i gamla hjulspår. DET bekymrar mig." Det bekymrar mig också.

Du är som vanligt mycket klok när du säger: "Det riktiga som jag ser det hade givetvis varit att tillstyrka båda!" Klockrent!

MVH Margit

Anonym sa...

Tacka vet jag den tiden då vi hade en statlig skola.
Jag vet, det är som att svära i kyrkan för er nyliberaler.

Inga kommuner kan sköta skolan, varken borgerliga eller socialistiska.

Vi får en elitistisk skola om detta får fortsätta med friskolor och avknoppningar och allt vete fan
som vissa politiker hittar på.

Privata skolor och friskolor får gärna finnas till men inte på bekostnad av den kommunala.
De får ta ut avgifter fullt ut av föräldrarna.
I strängnäs finns många föräldrar som har råd. De kan ju använda barnbidraget som annars går rakt in på sparkontot till barnet.

Mvh "Mr Big"

Anonym sa...

Märkligt att du ständigt gör reklam för Voronovs krönikor.

Du gör honom stor, fatta det !!!

Han är inte värd denna uppmärksamhet.

"Victor"

Anonym sa...

Kan hålla med "Mr Big" om att vi är på väg mot en elitskola.

Märkligt att en sådan medmänsklig politiker som du Margit inte märker det ???

Vi måste väl ändå sträva efter en väl fungerande skola för alla kommuninnevånare ?

(s) forever

Margit Urtegård sa...

Hej "Victor"

Du skriver: "Märkligt att du ständigt gör reklam för Voronovs krönikor."

Jag bedriver ingen reklamverksamhet på min blogg. Voronov är politisk redaktör på/i vår lokala tidning. Jag är lokapolitiker, det är inget konstigt att han bevakar oss och vi bevakar honom. Trots att jag vet att det nästan bara är redan "frälsta" politiker som läser ledarsidan så väljer jag att kommentera det som jag har åsikter om på ledarsidan här på bloggen. Jag är i det fallet som äppelgröt; stundom sur och stundom söt, ger bra kritik när de förtjänar det och kör med rallarsvingar när de behöver det.

//Margit

Margit Urtegård sa...

jag menar lokalpolitiker...

//Margit

lena alun sa...

Friskolor behövs för att fånga upp de barn som far illa i den kommunala eller i den då statliga som jag gick i.

Den knäckte mig. Ser jag mina barn knäckas lyfter jag ur dem innan det är för sent. Har två goda vänner som haft en välsignelse i Engelska skolan. Vet ej vad som hänt med deras härliga tonåringar annars. De behövde Engelska skolans pedagogik och respektfulla bemötande av eleven.

Margit Urtegård sa...

Hej (s)forever.

Jag är mycket mån om de kommunala skolorna vilket du kan läsa i en tidigare bloggartikel jag har skrivit: http://margiturtegard.blogspot.com/2008/04/rektorer-bvar-infr-roggeskolans-start.html

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Mats, jag har svarat dig på min blogg, men för att förtydliga:
Samråd är bra, men om en politiker förnekar kontakterna så är det inte samråd. Vad man sen kallar det, tja...
Du har inte varit närvarande de två gånger jag frågat om någon i Mariefredsnämnden haft kontakt med intressenterna bakom friskoleproejktet. Ingen svarade jakande. När jag frågade om inte någon ens visste vilka de var: samma nekande.
Vilket jag tycker var rätt märkligt eftersom det redan stått i Mariefredstidningen vilka de var och staden är så liten att det sprids snabbt vilken person i MFN som var med med på gruppens möten.
Det hade inte behövt vara något fel, men varför inte berätta sanningen?
Där, Mats, har du troligen förklaringen till att en viss person sedan ville bifalla detta projekt, men hindra ett konkurrerande friskoleprojekt på orten.
Man kan ha olika åsikter, men alla som har förtroendeuppdrag måste agera ärligt, öppet och ansvarsfullt gentemot väljarna!

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Det låter som om det var du som skrev slutet på Alex Voronovs artikel i dag:-).

Jag håller med dig i att: "alla som har förtroendeuppdrag måste agera ärligt, öppet och ansvarsfullt gentemot väljarna!"

Kör hårt.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Nej, verkligen inte, Margit.
Dels kan jag inte tänka mig att Alex V skulle låta någon påverka hur han skriver.
Dels skulle jag nog inte uttryckt mig på det sättet, som kunde uppfattas som en oklar insinuation.
Nu när det kom upp (och ifrågasattes av MW) tyckte jag att jag borde förtydliga vad det handlade om.
Annars vill jag undvika att ta upp kritik mot enskilda politiker, men vi har ju pratat om detta problem, att inte alla politiker är helt ärliga.