fredag 26 september 2008

I huvudet på Heimdahl!?

Alex Voronov berättar på ledarbloggen att han under lunchen var på Multeum här i Strängnäs för att lyssna på anförandet "I huvudet på kommunchefen!" Trist att Alex inte berättar särskilt mycket om vad kommunchefen sa, för oss som inte vad där skulle det vara rätt intressant att höra lite mera. Pratade han till exempel något om den chefsflykt vi har haft från kommunen under de senaste tio månaderna?

I dagens ledare "Chefsflykt från Strängnäs" berättar man att ekonomichefen är den sjätte chefen som lämnar sin tjänst på kort tid och påpekar: "Hans avgång gör det påkallat att diskutera chefssituationen i Strängnäs kommun." Tidningen har alltså noterat att Strängnäs kommun har personalproblem. När kommer de ledande politiker vi nu har att göra detsamma? En ännu mera intressant fråga är; kommer de att göra något åt problemet/problemen? Eller kommer vi att få se det sedvanliga strutsbeteendet, som har blivit symtomatiskt bland våra ledande politiker i kommunen, åter igen? Mycket dramatik och kaos har det varit i kommunhuset det senaste året. Kommunens varumärke "Dynamisk idyll" är numera bara en saga; ett äventyr det berättades om en gång.

Jag tänker på den gången när jag i egenskap av fackordförande för SACO på Hallanstalten, tillsammans med de övriga fackens företrädare på ett samverkansmöte, framförde vår oro över den stora personalomsättningen på anstalten till kriminalvårdschefen. Hans nonchalanta svar kommer jag aldrig att glömma. Han sa att han tyckte att det var sunt med en viss personalomsättning, - då blir vi nämligen av med rötäggen, tillade han och log. Hur tänker kommunchefen, vad rör sig i hans huvud? Hur tänker de tre kommunalrådsgubbarna i tuttifruttialliansen? Undrar om vi verkligen vill veta det?

23 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Ja, nu är det akut. Kommunledningen måste ta frågan på största allvar.
En organisation som förlorar sina chefer fungerar inte.
Och jag tror inte ett dyft på att var och en är ett "undantag" som fått "ett erbjudande som man inte kan tacka nej till".
Frågan är vilket alternativ de haft och om det varit möjligt att tacka ja till?
"Stanna gärna, men du ska inte tro att du kan få bättre villkor eller mer stöd uppifrån. Räkna med att få ständig kritik."

Anonym sa...

Heimdahl talade nog bara om hur bra han är. Att han räddat Strängnäs från undergång.

Alexandra

lena alun sa...

Hej,

Voronov skriver mellan raderna att Heimdahl inte med ett ord nämde chfsflykterna. Istället ville han sälja in bilden av hur mycket han har lyft Strängnäs ur askan. Strutsbeteende m a o.

Anonym sa...

Är det ingen som funderar på om inte detta bara är önskevägen för att få till den mer slimmade organisation vi alla eftersträvar. Vi vet att den tidigare organisationen inom SBK var helt uppbyggd efter Parkinsons teorier. SBK blir dessutom av med hela VA-sidan då denna flyttas in i SEVAB. Jag tror inte Dag behöver oroa sig så mycket.

Anonym sa...

Re Mats Werner:

Som relativt nyinflyttad i Strängnäs undrar jag; vem är Parkinson? Och vad var hans teorier?

Hälsningar Nina

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Du skriver att: "SBK blir dessutom av med hela VA-sidan då denna flyttas in i SEVAB." Frågan om att VA-renhållning skall flyttas in i SEVAB är inte vare sig utredd eller diskuterat politiskt, men vi skall ta beslut kanske redan i november om detta. Bara det borde oroa oss, tycker jag. Skall vi inte ha bra underlag först och debattera frågor av den här storleken innan vi kan ta beslut. Jag säger inget om det är bra eller inte att göra så här, det kan jag inte göra, vi har inte sett några förslag eller konsekvensbeskrivningar av att göra på detta viset.

Slimma en organisation kan man göra på olika sätt.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Mats, den var kul!
Jag vet att det finns dom som anser att chefer är onödiga, men som redaktör för en tidskrift om ledarskap måste jag säga att det finns ett antal goda skäl att ha chefer - i alla fall om man vill uppnå någr mål...

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Alex har refererat på ledarbloggen, om ett intressant uttalande av/från kommunchefen på Multeum i dag: "Heimdahl berättade bland annat om hur stora problem det fanns i kommunen när han kom 2004 och hur bra det går nu." Vilken kommun är han kommunchef i egentligen eller vilken värld lever han i? Jag håller med dig, det är akut och kommunledningen måste ta frågan på största allvar.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej Mats,

Själv har jag aldrig läst Parkinsons lag, men var han lika sarkastisk och rolig som Dig?

Hälsningar Nina Krogen

Anonym sa...

Hej Margit!

Det är mycket man kan fundera över hur slipstenen dras.

Här verkar det som kvarnarna inte går långsamt.
Raketbränsle kanske!

Majoritetsförklaringens punkter
KOMMUNENS ORGANISATION OCH LEDNING
• Tydligt politiskt ledarskap
• Utveckla den politiska beredningen av ärenden
• Förbättra kommunikation och organisation inom kommunens politiska ledning

Man undrar hur detta Slutar

TFN § 141

Övriga frågor

a) Bolagiseringen av VA- och renhållningen
Lars Lundwall efterfrågar information kring bolagiseringen av VA- och renhållningen. Ordförande Marianne Andersson (c) informerar att förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 7 oktober för att sedan lämnas till nämnderna för yttrande. Beslut i frågan kommer att fattas i november eller december. Margit Urtegård (sp) påpekar att processen går för fort.

Heja Margit!

Kommunbo

Margit Urtegård sa...

Hej kommunbo.

Du citerar delar av det protokollet från sammanträdet vi hade förra veckan i teknik- och fritidsnämnden, som jag justerade i onsdags morse.

Frågan om VA-renhållning togs upp på kommunstyrelsen senast och det berättade jag för de andra i oppositionen på vårt förmöte innan nämndsammanträdet (TFN). Vi bestämde då att frågan skulle tas upp på övriga frågor. Klockan 23.00hade klockan blivit innan vi kom fram till punkten övriga frågor. Folk var trötta och ville gå hem, de flesta skulle arbeta dagen efter. Men, som tur var så togs frågan upp och den är fört till protokollet. Tack för att du tar med citatet här på bloggen.

På kommunstyrelsens sammanträde när vi pratade om VA-renhållning var det precis som om frågan redan var avgjord, utan en politisk debatt, utan någon remissrunda, utan något som helst! Det är det som oroar mig. Som du också skriver så står det i den nya alliansens majoritetsförklaring:

• Tydligt politiskt ledarskap
• Utveckla den politiska beredningen av ärenden
• Förbättra kommunikation och organisation inom

Men, som sagt det har vi inte sett mycket av!

MVH Margit

Anonym sa...

Hej Nina! Mellan den först och andra kommentaren tycks Du ha tagit reda på vem denne Professor Parkinson var och varför man brukar vifta med hans namn så fort organsiationer börjar växa hejvilt (vilket SBK gjort). Men jag har en känsla av att det var en mycket humoristisk herre!

Saxat ur Wikipedia: "Parkinsons bok har ett humoristiskt upplägg med smått satiriska beskrivningar av ineffektiva drag hos administrationen inom förvaltningar och företag. Författaren demonstrerar konsekvensen av sin lag och visar hur statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms. Om sina fynd säger han: Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer.
Temat om byråkratins ohejdade växande ska Parkinson ha illustrerat redan på 1930-talet. Han lyckades då förutspå att den brittiska flottan skulle komma att få flera amiraler än man hade fartyg.
Parkinson återkom 1960 med en ny bok: The Law and the profits, eller Lagen och profiterna i svensk översättning av Nils Holmberg. Där presenterar han sin "andra lag" som säger att Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna. Han illustrerar sina teser med exempel på det allmännas ökande aptit på mer och mer skatteinkomster."

Även för hans andra lag finns gott fog inom SBK. Där sätts taxor efter "hur man gör i andra kommuner eller vad SKL rekommenderar", inte efter vilka kostnader kommunen faktiskt har. Sedan anpassar man helt enkelt kostnaderna därefter. Baklängesräkning kallar vi vanliga detta.

Betr. Va-sidan har detta grundligt utretts med folk från såväl kommunen som SEVAB. Beslutet är förvisso inte taget men det jag hittills sett av resultatet borde inte någon tveka. Märk också väl, utredningen är resultatet av ett politisk beslut.

Anonym sa...

Jag glömde: Vi har ju ett utomordentligt exempel på resultatet av Parkinsons lag i vårt svenska försvar som definitivt har fler generaler än pang!

Anonym sa...

Hej Margit!
Nu har jag fått fart på datorn igen! :-D
När det gäller bolagiseringen har jag svårt att uttala mig, men det oroar med chefsflykten!
Det verkar vara duktiga chefer som väljer att sluta. Hur står det till med Heimdahls ledarskap?

Det är alarmerande om en hög tjänsteman för offentliga debatter och diskussioner. Försöker H. även inmuta politikens arena?

Kram, Marie-Louise F M

Dag Bremberg sa...

Marie-Louise, svaret på din sista fråga är ja - om man ska döma efter referatet i ST. Där målas upp en bild av att hela kulturverksamheten har en ålderdomlig inriktning och det nämns också vilken kurs man borde ta.

Jag tycker att alla kommunanställda ska ha rätt att yttra sig om den verksamhet som de är satta att sköta. De bör t ex kunna "hissa varningsflagg" om politikerna är på väg att fatta budgetbeslut som inte går ihop med kraven inom den lagstadgade verksamheten.

Däremot ska inte tjänstemän gå ut och tala om vilken inriktning politiken ska ha.
Visioner, mål och planer ska de folkvalda ha ansvar för.

Anonym sa...

Hej Mats!

Du har rätt. Jag tog reda på vem Parkinson är, det var en ny bekantskap och en spännande sådan måste jag säga.

Själv har jag inga synpunkter på SBKs tidigare organisation eller på förvaltningens omorganisering, till det är jag inte tillräckligt insatt.

Men jag har några generella betraktningar kring SBKs roll och betydning för stadsplaneringen i Strängnäs, och de delar jag gärna med mig.

Jag tycker nedmonteringen av SBK är bekymmersam och att den ställar flera frågetecken.

Nu vet ju inte jag vad för planer det finns för det nya tillväxtkontoret. Det kan ju vara att det blir bra. Men det är inte precis så jag tolkar omorganiseringen, det verkar mer handla om en nedmontering som skapar missnöje bland tjänstemännen därför att de inte anser att de får det utrymme som krävs för en helhetlig och långsiktig planering.

Tjänstemännen i SBK står för en kontinuitet och deras kompetens spelar en viktig roll i beredningen av de beslut politikerna fattar.

Är det inte i politikernes intresse att SBKs beslutsberedare är samhällsplanerare och arkitekter/arkitekturhistoriker och att detta kontor inte nedmonteres på bekostnad av den kompetens och den sakkunnskap dessa tjänstemän besitter?

Och är inte politiker med kunnskap och visioner i stadsplanering och som är drivande i stadsplaneringsfrågor intresserad i att spela på lag med ett så starkt SBK som möjligt för att på så sätt ivareta Strängnäs långsiktiga och hållbara utveckling på bästa möjliga sätt?

Undrar och hälsar Nina

Anonym sa...

Hej Nina! Jag kan nog lugna Dig på en punkt. Två av de nya srkitekter som presenterade sig på senaste P&B hade byggnadsantikvarisk utbildning och bakgrund. Jag tror det bådar gott för framtiden.

Hur Tillväxtkontoret kommer att organsieras blir vi nog snart varse.

Min erfarenhet är att när tjänstemän van sig vid att kunna expandera lite hejvilt med en tillåtande chef, så blir det alltid gnäll när man måste organisera om och strama upp. Vi får ta det.
Hlsn.
MATS

Anonym sa...

Hej Margit
apropå Mats Werners tankar om Parkinson och SBK. Kan du inte visa honom den jämförelsen vi gjorde mellan SBK, kommunstyrelsen och de övriga kontoren som vi tog fram inför budgetarbetet 2009 och där det tydligt framgår att SBK var det enda kontoret som inte expanderat de senaste åren utan tvärtom minskat. Mats måste vara vilseledd.
Hälsningar,
Lars J

Margit Urtegård sa...

Hej Lars.

Jag lovar, jag skall ta reda på vart jag har de siffrorna/papper och visa de till Mats. Jag lyssnar så ofta på Mats, så han är nog beredd att lyssna på mig också. Kul att du kommer med i debatten. Ingen kan mera om SBK än dig.

Hälsa frugan. Sköt om dig.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej Lars!

Roligt att höra ifrån Dig! Min uppfattning grundar sig mest på de ideliga nya boxkartor Du visade oss på Din tid och som gjorde oss i M&R mer och mer förvirrade. Men även om ni minskade så var/är SBK ändå en vådligt stor organisation som upplevs som snårig och vildvuxen i mina ögon.

Ha'de'gott!
MATS

Anonym sa...

Till min glädje upplever jag att din blogg är på väg tillbaka till det innehåll den hade innan vissa anonyma röster, i mitt tycke, föringade din blogg som ett seriöst forum för tankar kring vår politik i Strängnäs.
Håkan Bertilsson

Anonym sa...

Re: Håkan Bertilsson:

Vilken tråkmåns du är !!!

Fredrik F.

Anonym sa...

Håkan Bertilsson vill ha en elitblogg för likatänkande i Strängnäs tydligen.

Lycka till Margit om du håller med honom.

Nåde de som uttalar något negativt.

(s) forever