måndag 25 augusti 2008

Strängnäspartiets senaste motion i kommunfullmäktige.

Strängnäspartiet 2008-08-25

MOTION

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet diskuterades försäljning av en kommunal fastighet. Fastigheten kallas allmänt för Sictoniavillan.

Under debatten framkom dels ett starkt önskemål om att få veta vad fastigheten egentligen var värd och dels från förre fastighetsmäklaren kommunalrådet Björn Lind att en värdering enligt hans erfarenheter kostade mellan 3000 - 5000 kronor.

I ljuset av den relativt låga kostnaden som väl torde kunna tas inom aktuell budgetram, anser vi att oberoende värdering av kommunala fastigheter skall vara normalfallet vid försäljning.

Vi motioner därför om:

att vid försäljning av kommunala fastigheter skall, normalt, en oberoende värdering genomföras. Värderingen skall inom ett intervall fastlägga vad ett normalt marknadsvärde är.

att pengarna för värderingar tas från kommunstyrelsens budget.


Margit Urtegård och Erik Berg

Strängnäspartiet

9 kommentarer:

Anonym sa...

En vällovlig motion men som delvis skjuter över målet. En fastighet som Sictoniavillan behöver inte "värderas" på annat sätt än att fastigheten lämnas till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Då sköter marknaden om värderingen.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Håller inte med dig. Då skall vi betala en mäklare också. Marknaden sköter om värderingen i alla fall om vi får en värdering gjord, den skall ju göras utifrån marknadsvärdet.

MVH Margit

Anonym sa...

Men om förvaltningen ska avsätta en person som ska vara ansvarig för annonsering, visningar, ev. staging,etc. får vi aldrig samma professionalitet och vår tjänsteman kostar ändå pengar.

Jag har f.ö. refererat gårdagskvällens alla pinsamheter på min blogg.
Synd att ni båda följde med lilla strömmen ang. sopsorteringen. Erik borde veta bättre när det gäller hur KF ska svara på ett slikt medborgarförslag.

Anonym sa...

God Morgon Mats (och naturligtvis Margit).

En liten kommentar Mats till detta med sopsortering.

Är det så att Fullmäktige redan fattat beslut i frågan genom antagandet av avfallsplanen, så är det tycker jag ännu mer självklar att bifalla medborgarförslaget.

"KF bifaller medborgarförslaget, då KF redan fattat ett sådant beslut och dessutom arbetar med en sådan inriktning" skulle kunna ha varit ett bättre svar än det lakoniska, okänsliga och negativa "medborgarförslaget avslås”

Erik

Anonym sa...

Hej igen Mats,

Angående värdering var det inte meningen att kommunen skulle ha en egen kompetens i detta med värdering av fastigheter.

Utan anlita en professionell mäklare (för 3000 - 5000 sek enligt Björn Lind) för att få just en värdering gjord och sedan sätta priset efter denna vid försäljning.

Alternativet kan i och för sig vara att sälja på öppna marknaden och då med hjälp av mäklare, men detta kostar mäklararvode eller?

Erik

Dag Bremberg sa...

Jag har funderat på detta och kommit fram till att det vore bra om vi som grundprincip hade att en värdering ska göras (om vi inte anser att den redan i praktiken gjorts gm någon form av prövning på marknaden.)
Politiska ställningstaganden till markaffärer måste kunna göras innan ett objekt läggs ut t försäljning. När fastigheten är öppet såld kan man säga sig veta det exakta marknadsvärdet, men då är det kanske för sent att ompröva en affärsuppgörelse.

Anonym sa...

Hej Erik!

Jag trodde vi hade klarat av det här med besvarandet av motioner etc. och att vi faktiskt var överens.
BIFALL betyder att kommunen ska sätta igång en verksamhet i enlighet med förslaget.
AVSLAG (MED TYDLIG MOTIVERING OCH HÄNVISNING TILL ANLEDNINGEN) när verksamhet redan bedrivs, utreds eller på annat sätt finns i "pipeline" samt - givetvis - om vi inte vill göra som förslagställaren tycker.
Det trodde jag att vårt länge genomtröskade förslag från DB betydde.

Och efter vad jag har förstått om formalia så innebär ett fullmäktigebeslut per automatik uppstart av en ny kedja av diarienummer och ärendehantering. Även om det finns en gammal lina så löper de båda parallellt och har inte formellt med varandra att göra. Det är den andra anledningen till min opposition. Det är nog inte så dj-a enkelt alla gånger som man kunde tro.

Anonym sa...

Mäklare vill förvisso ha sin skärv. Men den inkluderar då den "värdering" vi annars skulle kosta på oss plus den tjänstemannatid kommunen annars skulle behöva lägga ner på att hantera försäljningsarbetet. så i slutändan tror jag det går på ett ut.
OBS! Jag gör INTE reklam för kommunalrådets mäklarbyrå!

Dag Bremberg sa...

Ja, men Mats, när det politiska ställningstagande ska ske om en ev avyttring av mark är det ju svårt om man inte vet ungefär vad marken är värd. Därför är det önskvärt med en värdering innan beslut.

Jag tycker att det ibland verkar som att markförsäljningar i vårt kommunhuse betraktas som nettovinster, dvs att varje krona är ren vinst. Men vi avhänder ju oss en tillgång, som skulle kunna vara mer lönsam att behålla eller som kan ha andra värden. Så det behövs tydliga nettokalkyler innan markförsäljningar.