tisdag 26 augusti 2008

Strängnäspartiet vill ha ordning på skolans ekonomi.

I dagens tidning svarar strängnäspartiet på majoritetens debattartikel; som i sin tur var svar på strängnäspartiets debatt.

Strängnäspartiet stöder alliansen

Vi tackar företrädarna för alliansen s, fp och c för deras positiva svar i debatten om Strängnäs skolekonomi. Positivt i den bemärkelsen ni tydligen har en som ni skriver "strävan att styra upp skolornas ekonomi" och "se till...att skolans· svarta hål försvinner" en ståndpunkt Strängnäspartiet haft och stridit för länge.

Vi ser nu tydligt att även alliansen har insett att Strängnäs skolekonomi kräver en handfast ekonomistyrning, där det också finns inbyggda belöningssystem som skolor med bra undervisning, bra betygsresultat och bra ekonomi kan få del av.

Strängnäspartiet kommer verkligen att stödja förslag som strävar mot att styra upp skolornas ekonomi, så att vi slipper dessa årliga svarta hål.

Margit Urtegård, Erik Berg och Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

Inga kommentarer: