måndag 18 augusti 2008

Kejsaren är naken; makten är målet!

I dag träffades gruppledarna i Strängnäs politiska partier och de tre kommunalråden för att diskutera ett eventuellt arbetsutskott till kommunstyrelsen. Man kom överens om att man inte var överens. I den vevan deklarerade Jens Persson (c) att han faktiskt hade tänkt till och ritat på ett förslag innan detta möte; så han visste hur han ville ha det. Han gjorde det även klart för oppositionen att han var beredd att köra sin linje och köra över oss andra. Så var det med mysfarbrorn Jens, vart tog han vägen? Nu visade han sitt rätta ansikte.

Tord Tjernström (s) klargjorde för Erik Berg (sp) att Tord själv minsann var tyngre än Erik; - det är tyngre med 6000 röster bakom sig än 600 tillade Tord kaxigt. Har han den inställningen är det väl socialdemokraterna, som bestämmer allt i denna kommun för tillfället; det är ju två småpartier de samregerar med. Vi kan verkligen se framför oss hur det är på dessa tre partiers gemensamma möten om sossarna varje gång basunerar ut sin storlek och förträfflighet?!

Arne Arvidsson (m) föreslog flera gånger att man skulle utse en ny tid för att diskutera denna fråga vidare. Ingen ny träff bokades dock. Jens Persson hade ju redan bestämt sig!

I detta sammanhang stödjer vi helt socialdemokraten Leif Lindströms senaste bloggtitel: "Strängnäs behöver en ny regering!"

10 kommentarer:

Anonym sa...

Mysfarbror Jens som vitt och brett talat om att han vill jobba tillsammans och att man ska sträva efter att komma överens, visade idag upp sitt sanna jag. Visst, han hade kallat till möte för samtal och han lyssnade tydligen artigt men sedan sade han på sant företagsledarsätt ≈ "Jag hör vad ni säger men nu blir det som jag sagt"!

Tala om total brist på politisk insikt. En naivitet utan like.

Hur han än tänker lösa detta skall val till utskott ske proportionellt. Det är inte en dispositiv lagstiftning utan tvingande (6 kap. 22§) Ingen behöver särskilt begära detta, inga röster räknas. Utskott skall utses proportionellt punkt slut.

Och inte ett ord lär ha blivit sagt på mötet idag om Näringslivsutskott och annat som också skulle avhandlats.

Och FP- och C-damerna fortsätter sitta tysta och göra som grabbarna säger.

Hur länge ska det dröja tills de inser vilken båt de satt sig i? Eller har de redan gått på grund?

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Ja, damerna från c och fp var tysta i dag också. Vid fråga sa en av de: "Jag har inget att säga". Det kanske betyder: -jag har inget att säga till om?

Näringslivsutskottet diskuterades inte och det förvånar mig då frågan tydligen skall upp igen på nästa KS. Denna gången det kanske kommer att finnas med ett beslutsunderlag? Man vet ju aldrig numera.

Ja, hur länge skall det dröja innan de inser vilken båt de satt sig i? Just nu är det Perssons eka och inte någon kommunbåt de sitter i kan man tryggt säga! Och Tordan (s) är matros!

Klem
Margit

Dag Bremberg sa...

Var ni där, Mats och Margit?
Själv kunde jag inte närvara, tyvärr.

Jag tycker era båtliknelser är rätt kul. Men som gammal seglare tycker jag att man bör vara beredd att trimma seglen för att kunna ta sig framåt, även när vinden plötsligt vänder.
Med det menar jag att det är bra att vara oppositionell och ifrågasätta, men vi bör också medverka till att det blir en utveckling. Som mindre partier skulle vi vinna på att få insyn och delaktigheter i beredningen.
Och eftersom vi är vakna och aktiva skulle det leda till bättre beslut.
Sen kan man diskutera hur detta presenterats och vilket som är bästa modellen. Men vi kan inte bara säga nej, enligt min uppfattning.

Dag Bremberg sa...

En sak till:
påståendet om att det inte skulle fungera att ha ett utskott med fem ledamöter, pga reglerna om proportionella val, förstår jag inte.
Majoriteten skulle få majoritet även i utskottet, så vad är problemet?

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Kommunjuristen sa tidigare i dag att det skulle bli så att majoriteten inte skulle få majoritet i KS/AU. Nu har han räknat på det och kommit fram till ett annat resultat, majoriteten får tre av fem ledamöter. Vi trodde att det inte skulle bli så då oppositionen inte är en så att säga.

Då blir det s, fp och c i utskottet, två moderater eller en moderat och en från de fyra fria beroende på lottningen av det sista mandatet.

Oavsett så tycker jag att det är fel väg att gå att bara några partier skall sitta i AU och andra partier får stå utanför. Detta stämmer ju inte med vad Jens Persson tidigare har sagt; att vi skall arbeta tillsammans. Sen är det sorgligt om man väljer att ändra i den politiska organisationen utan att ha full enighet bakom beslutet.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Vi är överens om principerna:
ett beslutande arbetsutskott med endast några partier vore inte bra.

Däremot skulle det kunna fungera med en beredning där alla partier tillåts delta. Värt att diskutera vidare!

Anonym sa...

Felet, Dag, är ju att Jens inte vill diskutera detta mer. Inget nytt möte sattes. "Det blir som jag bestämt"....

Margit Urtegård sa...

Hej Mats och Dag.

Om jag har förstått det hela rätt så har Jens ändrat sig på den punkten och är beredd att kalla in till nya överläggningar i frågan. Vi får hoppas att det blir så.

En beredning där alla partier är med och har ett mandat vardera är en bättre lösning än ett AU, tror jag.

MVH Margit

Anonym sa...

Att införa ett KS/AU tycker jag är fel och dessutom kringgärdas ett AU av vissa i kommunallagen fastställda regler som gör ett AU mer svårhanterligt än ett beredningsutskott (BU).

Ett AU avses ju vara exekutivt och fatta beslut, driva ärenden och framför allt driva politik och då blir detta också en demokratifråga av hög dignitet, framför allt om eller när ”småpartierna” ställs utanför den politiska processen.

Ett BU med alla partier representerade är för den lokala politiken nästan en förutsättning för en bra lokal demokrati.

Vi behöver i Strängnäs kommun en samlad kraft för att kunna driva alla utvecklingsfrågor för invånarnas bästa.

Erik Berg

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Efter vad vi har fått veta om samhällsbyggnadskontoret och utvecklingskontoret borde de glömma det här med AU. De får presentera förslag på hur vi kommer till rätta med informationsbristen från deras sida. Vi vill informeras och få en möjlighet att ta ställning till underlag och förslag i god tid innan något skall spikas. Nu får vi bevaka de som hökar innan något bra och ärligt förslag har kommit. Nu får det vara nog.

MVH Margit