onsdag 11 juni 2008

Skuggbudget som fokuserar på Strängnäsbornas bästa!

Debattartikel i dagens tidning:

Skuggbudget som fokuserar på Strängnäsbornas bästa

Det är med stor glädje vi i moderaterna, kristdemokraterna och strängnäspartiet genom vår skuggbudget presenterar en ny politik för Strängnäs. En politik som hela tiden utgår från medborgarnas bästa och som bryter den nu pågående ”låt gå” politiken vilken leder till skattehöjningar men som inte angriper de verkliga problemen.

Vår kommuns ekonomiska problem beror på en mycket hög låneskuld och på att anpassning av skolverksamheterna skjuts på en oviss framtid.

Vi vill sälja elhandeln i Sevab för att betala av på låneskulden och därmed minska våra höga ränteutgifter. Det är inte kommunens uppgift att syssla med affärsverksamhet. Den affärsmässiga potential som elhandeln har kommer bäst till nytta för kommunen genom en försäljning.

Inom barn och utbildningsnämnden skenar kostnaderna då hela grundskolekostymen är alltför stor. Där vill vi ge skolutredningen direktivet att två skolor skall avvecklas till hösten 2009, en i centrala Strängnäs och en av landsbygdsskolorna. Thomasgymnasiet står inför svåra utmaningar i framtiden då elevkullarna i gymnasieåldrarna minskar dramatiskt. Därför vill vi minska antalet program och stärka profileringen av gymnasiet utifrån dess framgångsfaktorer. Det bör framhållas att Thomasgymnasiet presterat mycket goda studieresultat. Vi vill också genomföra ett närmare samarbete mellan den kommunala vuxenutbildningen och Thomasgymnasiet för att hitta samordningsvinster.

Förskolan är ett mycket viktigt område i dagens samhälle. Där vill vi säkra den pedagogiska kvaliteten genom att anslå pengar till att minska barngruppernas storlek och att höja förskolelärarnas löner.

Inom äldreomsorgen ser vi gärna att entreprenörer bidrar till verksamheten när nya enheter skall startas. Inom hemtjänsten uppmuntrar vi de unga som vill starta små personalägda företag som kan öka engagemanget och serviceandan i detta viktiga område.

Inom bostadsbolaget vill vi sälja en del av det centrala innehavet för ombildning till bostadsrätter eller ägarlägenheter. Vi får då loss kapital för att bygga hyreslägenheter vilket många invånare efterfrågar.

I Strängnäspolitiken har vi nu en omgruppering av partierna. Vi har en sida som står för ett bakåtsträvande gammelkommunalt tänkande som blir kostsamt för kommuninvånarnas plånböcker och som inte löser upp de stora orosmolnen ute i verksamheterna. För en normalfamilj innebär s+fp+c budget en ökad kostnad på cirka 6-000 kr per år.

M, kd, sp står för en utvecklingsinriktad och handlingskraftig politik med oförändrad skattesats och där de kommunala verksamheterna utvecklas och styrs mot ett enda mål. Medborgarnas bästa.

Maria von Beetzen (m)
Oppositionsråd
Helene Rheindorf (kd)
Erik Berg (sp)

Kommentarer från nättidningen:

"Moderaterna låginkomsttagarens vän!
För mig som låginkomsttagare är 5000 – 6000 kr om året mycket pengar. Jag vill inte att dessa hårt intjänade pengar ska gå till skatt, jag behöver varje krona. Det är tur att moderaterna gör allt vad de kan för att vi låginkomsttagare ska få behålla våra pengar. Det är tragiskt att socialdemokraterna i Strängnäs sviker oss."

fd sosse

"Några som vågar!
All heder åt M, kd och sp som vågar ta tag i problemen och inte bara populistiskt skjuta till mera pengar. För pengarna som socialdemokraterna använder är mina!!! Jag vill inte att mina pengar ska gå till en överdimensionerad skola, där ingen vågar ta i problemet. Eller att SEVAB ska behållas i kommunal ägo till varje pris."

Strängnäsbo

20 kommentarer:

Anonym sa...

Tack att ni är tydliga med ett ett politiskt alternativ! Hellre barnkramare än bolagskramare var min devis en gång i tiden! Heja m, kd och sp!
Kram, Marie-Louise F M

Ps Nu är det dags för en middagsbjudning :-))

Anonym sa...

Tack att ni är tydliga med ett ett politiskt alternativ! Hellre barnkramare än bolagskramare var min devis en gång i tiden! Heja m, kd och sp!
Kram, Marie-Louise F M

Ps Nu är det dags för en middagsbjudning :-))

Anonym sa...

En skuggbudget som visar rätt väg! Handlingskraft är vad Strängnäs behöver; det är på hög tid att fatta beslut om skolan.

Anonym sa...

Margit! Över 10000 besökare på din blogg på så kort tid! Fantastisk!

Klem Nina

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise.

Ja, det är inte svårt att vara tydlig när man inte har några bromspartier att ta hänsyn till, då tänker jag såklart på fp och c. Vi har en bra plan för Strängnäs kommun, går den inte i genom på måndag så finns det ju ett val 2010, då är vi tillbaka. Då har folk fått en chans att tänka efter och har fått känna på hur mycket skattepengar de har fått lägga på en gammal-kommunal-politik! Då får de upp ögonen, det är jag övertygad om.

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Nina.

Ja, en skuggbudget som visar rätt väg, det är vad m, kd och sp står för. Utan fp och c var det inte svårt att få till en ordentlig budget. Väljarna får säga sitt 2010, det är då det gäller. Det är då svikarpartierna får betala sitt pris, ett högt pris får hoppas!

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Nina.

Tusen tack, ja det är kul att redan ha haft 10 000 besökare, dock inte unika då alla besök räknas, även de som går in flera gånger på en dag, men att ha ca 300 besökare om dagen är rätt mycket ändå, fast några går in flera gånger.

Klem Margit

Anonym sa...

Hej.

Det är faktiskt skillnad!
Vänstern i Strängnäs vill inte genomföra skolutredningen, för då måste det fattas impopulära beslut, de vill skjuta till mera av mina skattepengar. Vänstern vill inte sälja delar av SEVAB, de tar hellre mera av mina skattepengar.
Vänstern vill ha mera personal i äldrevården, men de vill inte tillåta entreprenörer för de litar inte på mig. Oppositionen gör strukturåtgärder i skolan som ger resurser till Förskolan, utan att ta mina pengar. Oppositionen minskar låneskulden, utan att ta mina pengar, genom att sälja SEVAB.
Oppositionen tror på mig som entreprenör.


Entrepenör

Anonym sa...

Hej.

SEVAB är tydligen den heliga kon!
För s, fp och c är det helt omöjligt att tänka nytt och sälja elhandeln i SEVAB. Konsekvensen bli höjd skatt! Är det bara för att det ska finnas fina styrelseuppdrag till gammal kommunal politiker? Nej gör som oppositionen vill, sälj delar av SEVAB.

SEVAB

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise.

Ja, hellre barnkramare än bolagskramare, det är en bra devis, tycker jag. Man kan inte krama allt och alla, man måste faktiskt välja här i livet, det handlar om prioriteringar och det törs vi att göra! Det är det som skiljer oss och (från) vänsteralliansen. Nu gäller det att visa vad folk har att välja på.

MVH Margit

Anonym sa...

10.000 besökare jättebra.
Fattas bara en länk till Strängnäspartiets nya hemsida på Din blogg.
Men jag har förstått att den är på gång.
Så håll debatten vid liv och informationen om vår handlingskraftiga Strängnäspolitik kommer att nå ut till fler medborgare i kommun.

Hadet

Birgitta (sp)

Margit Urtegård sa...

Hej Birgitta.

Tusen tack, kul att få stöd. Ja, jag hoppas att partiet vill länka till min blogg från hemsidan när den görs om. Men, som en anonym på Linda Strands blogg (s) skriver: "Tror inte att övriga strängnäspartister alla gånger är så glada åt hennes åsikter om de förväxlas med partiets. Eller också är det så att Sp har så ont om egen politik att den som är mest envis och högljudd, Margit, får tolkningsföreträde?" Jag vet inte vad jag skall säga till sådana kommentarer och jag förstår inte hur en bloggägare kan låta sådana kommentarer få passera. Mitt citat är det/den minst negativa delen av den anonyma personens kommentarsinlägg, den andra delen är mycket mera kränkande. Tala om påhopp! Men, sticker man upp huvudet får man räkna med att det är många som är beredda att kapa av det. Jag kommer dock fortsätta att sticka upp huvudet, så länge jag lever, det har jag all rätt att göra fast jag är tjej!!!

MVH Margit

Anonym sa...

Hej alla,

Strängnäspartiets nya hemsida är klar under juni/juli och vi kommer att koppla den till bla Margits blogg.

Hoppas att även hemsidan kan bli ett forum för debatt och åsikter.

Jag tycker det är mycket spännande att Margit nu passerat 10 000 besökare på så kort tid.

Strängnäspartiets budskap i form av skuggbudgeten är tydligen något som många tycker är både en form av handlingskraft och nytänkande.

Erik Berg

Anonym sa...

Tack för alla positiva synpunkter på skuggbudgeten !
Den visar på en politik som kan utveckla Strängnäs från den gammelkommunala problemtyngda stigen. Vi har en god tid framför oss i m sp kd ! Vi kommer att få stöd från många medborgare. Strängnäsborna vill ha utveckling - inte skattehöjingar !
Maria von Beetzen

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Jag tror att du har helt rätt, Strängnäsborna vill ha utvecklig i stället för stora skattehöjningar. Vi har god tid på oss innan valet 2010 att visa på att det finns ett bra alternativ till denna gamla betongpolitik, där allt handlar om att höja skatten för att slippa göra känsliga prioriteringar. Vi skall debattera samt lägga fram konstruktiva förslag för att visa att vi både kan och vill driva en konstruktiv kommunalpolitik. Väljarna väljer 2010!

MVH Margit

Anonym sa...

Tjena.

Härligt nytänk. Det var roligt att se en så pragmatisk, väl genomtänkt handlingsplan för er kommun med intelligenta och positiva lösningar.

Att satsa på förskolan är avgörande för att slippa kostnader i framtiden såsom kriminalitet, missbruk och ohälsa.

Privata entreprenörer som åtar sig att sköta förkola, skola, vård och äldreomsorg tror jag är rätt väg in i en hållbar framtid. Arbetsglädjen och den ekomomiska hushållningen ökar när arbetstagaren har större makt och inflytande över sin arbetssituation. Det ger också mer pengar över att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena.

Att sälja elbolag och bostäder låter som en ypperlig idé för att därmed få loss kapital för att göra nya, goda investeringar. Det förstår vilken entreprenör som helst.

Lycka till i nästa val!

Invånare i den Stolta Fristad

Anonym sa...

Hej fd sosse, du har helt rätt!
De skattehöjningar som vänstern kommer att genomföra i Strängnäs kommun är en rak skatt som drabbar de som har de minsta ekonomiska förutsättningarna hårdast!
Det är bara att konstatera fakta fd arbetarpartiet SAP sviker låginkomsttagarna och det nya arbetarpartiet moderaterna värnar om att låginkomsttagarna ska få behålla sina pengar.

Anders Jansson

Dag Bremberg sa...

Hmm, jag håller helt med om att politiker måste vara tydliga med sina förslag och att vi ska våga prioritera mer samt att vi måste kräva effektiviseringar. Sen kan det hända att skatten inte kan vara oförändrar ändå, eller hur...

Men det som jag vänder mig emot är när det kommer påståenden från anonyma personer, bl a från "f d sosse", "en låginkomsttagare" som säger att han kommer att förlora 6.000 kr per år. I så fall tjänar han över 55.000 kronor. I månaden.

Margit Urtegård sa...

Hej Anders.

Ja, du, vad skall man säga? Vi får nog se en ny skattehöjning snart igen.

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver så här till fd sosse: "Men det som jag vänder mig emot är när det kommer påståenden från anonyma personer, bl a från "fd sosse", "en låginkomsttagare" som säger att han kommer att förlora 6.000 kr per år. I så fall tjänar han över 55.000 kronor i månaden." Det fd sosse syftar till är nog en familj med två personer som arbetar, då stämmer hans siffra på 6000 kronor om året mycket väl.

MVH Margit