onsdag 18 juni 2008

Luddigt exploateringsavtal med Kilenkrysset.

Luddigt exploateringsavtal med Kilenkrysset görs om.
På kommunfullmäktigesammanträdet i måndags kom det fram att flera av kommunstyrelseledamöterna hade trott att Kilenkrysset skulle betala 75 miljoner kronor till Strängnäs kommun för att iordningsställa marken vid Norra Gorsingeskogen för industrimark. I avtalet framgick det dock att det var tvärtom; det var Strängnäs kommun som skulle betala 75 miljoner till Kilenkrysset plus lite till. Sammanlagt 92 miljoner, en häpnadsväckande hög summa!!! Finns det guld i marken eller???

Kommunen betalade för Norra fältet, ett avtal som förra kommunalrådet Ann Landerholm (m) drog i land, 48 miljoner kronor. Ett område som är många gånger större än Norra Gorsingeskogen. Vi tyckte alla att den summan var orimligt hög, men marken behövdes och alla var överens om att avtalet i sig var bra.

Jag yrkade på återremiss i ärendet Norra Gorsingeskogen och så blev det. Nu hoppas jag att någon annan tjänsteman/tjänstemän får uppdraget att reda ut det här. Har en känsla av att kommunen alltid får dra det kortaste strået när det gäller affärer med näringsidkare av den här storleken. Rätta mig om jag har fel. Kommunen och Kilenkrysset menar att det behövs göras i ordning mer industrimark inom kommunen då efterfrågan är stor. Ja, det kan jag köpa, men varför är det kommunen som skall stå för de stora kostnaderna? Tjänar inte Kilenkrysset pengar på detta också? Många undrar och många tycker att nu får det väl ändå vara nog! Att politikerna inte får fakta ordentligt presenterade i handlingarna, så man tydligt kan utläsa vad som gäller, gör att vi anar ugglor i mossen!

Kommentar från nättidningen:

"Dags att det kommer in kompetens i kommunhuset!
Jag anser att dessa personer har två alternativ : Antingen lämnar de in sina uppsägningar på en gång eller så är det dags att de gör skäl för lönen! Sist men inte minst undrar jag bara om det endast är svågerpolitik som existerar i vårt kommunhus. För vem skall vi annars hänga för att ha anställt alla dessa stolpskott?! Hade jag agerat lika okunnigt på mitt jobb..........ja, då hade jag helt sonika fått sparken! Men jag jobbar inte inom "svågerpolitiken" heller....;)"

BastardenPS: Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (c) gick ut från sammanträdet under överläggningarna. Frågan blir hur mycket inblandad är/var han innan dessa överläggningar ägde rum??? Det kanske är dags för nya jävsdiskussioner i vår kommun? Det är ju trots allt Jens Perssons egen farbror som kommer att dra in storkovan om kommunen låter sig luras igen:DS

15 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr inte första gången!
Det är tyvärr inte första gången. Kommunens affärsrelationer med Kilenkrysset är mycket omfattande. I samband med avtalen rörande Drottning Kristinas Trädgårdar, Husexpo m.fl. fastigheter som även omfattade kommunens förråd Måsen, hade jag anledning att ställa frågor kring många luddiga passager där man bl.a. talade om att vissa delar av köpeskilling/ersättning skulle utgå i form av "tjänster". Någon specifikation härvid gick ej att få.
Det finns anledning att nagelfara dessa ofta mycket komplexa avtal. Genom att ofta så många fastigheter är inblandade och så många olika åtgärder blir avtalen snåriga och för en fritidspolitiker näst intill ogenomträngliga och obegripliga.
Här förutsätter vi politiker många gånger att kommunjuristen har "full koll". Så tycks dock ej vara fallet. Eftersträvansvärt vore att avtalen förenklades. Gärna fler avtal men där varje avtal berör ett avgränsat avtalsområde som kan göras begripligt och transparent.

PS. F'låt Linda/Lotta att jag försöker uttrycka mig som en finnig tonåring. Jag skulle givetvis ha skrivit "full kontroll".DS

Margit Urtegård sa...

Hej.

Dag Bremberg skriver på sin blogg: "Ett förslag till avtal med Kilenkrysset skulle inneburit att kommunen fått investera runt 75 miljoner kronor, troligen mer, med oklart slutresultat. Margit yrkade återremiss, vilket jag tillstyrkte, och så blev det. De som först reagerade var Monica (mp) och Markus (kd) samt Sixten (m). Kul när vi samverkar så!" Ja, Dag, det är bra att vi är vakna tillsammans.

//Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Du har så kloka synpunkter, jag hoppas du stannar kvar i politiken lång , lång tid till, du behövs. Ja, det är svårt för oss folkvalda, som har heltidsarbeten brevid våra fritidsuppdrag inom politiken, att sätta oss in i alla dessa krångliga avtal. Innehåller de dessutom massa mygel och elände blir det ju totalt omöjligt för oss att fatta kloka beslut. Det är orimligt att det skall fortsätta så här. Bättre underlag kräver vi nu!!!

MVH Margit

Anonym sa...

Det var mycket vakent av Er alla, att Ni reagerade och samverkade som Ni gjorde i det här ärendet! Det var kvällens höjdpunkt för min del, det är så det skall vara; ledamöter i kommunfullmäktige som vågar ifrågasätta luddiga avtal.

Margit Urtegård sa...

Hej Nina.

Tack, kul att du var där och såg att vi faktiskt tar vårt uppdrag, som folkvalda, på allvar. Skulle önska att det var många flera kommuninvånare som kom till våra kommunfullmäktigesammanträden och lyssnade till debatten. Det skulle nog skapa en större förståelse för hur svårt det kan vara att vara folkvald. Vi är stolta och vakna! Det tänker vi fortsätta att vara, jag lovar.

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej.

Tidningen skriver: "Var det Kilenkrysset som skulle betala 75 miljoner till kommunen eller kommunen som skulle betala 92 miljoner till Kilenkrysset? Osäkerheten var så stor kring ett exploateringsavtal för Norra Gorsingeskogen att kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet i går kväll." Att en sådan fråga överhuvudtaget kan komma upp visar hur dåliga underlag vi får för beslut. Man borde kunna kräva bättre underlag.

//Margit

Anonym sa...

Håller med tidigare talare men vill sätta fokus på estetiska brister. Vi måste kräva hållbar planering av de enorma lagerlokalerna så att de någorlunda kan integreras i landskapet. Kilenkrysset skall givetvis kunna utveckla sig men det måste finnas en helhetsbild i planeringen så att inte stadsbilden blir ett offer för stundens behov ock krav.
Maria von Beetzen

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Jag håller med dig. I dag är jag glad för att det är till Eskilstuna jag kör när jag skall jobba, att köra mot andra hållet, mot Stockholm, då blir man ju bara förtvivlad, det ser ju hemskt ut med alla dessa stora byggnader mitt i vår fina gröna natur. Bättre planering behövs.

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej alla.

Svågerpolitiken har nu visat sitt rätta ansikte i Strängnäs kommun och kommer att göra det så länge ingen törs att ifrågasätta detta. Har tidningen tänkt på hur detta ser ut?! Ann Landerholms kökssamtal med hennes man blir ju som en oskyldig "bibelberättelse" i relation till detta. Tala om att makten får maffialiknande tendenser i vår kommun.

//Margit

Anonym sa...

Håller med Dig Maria, vi måste ta till vara på Strängnäs karaktär och silhouette. Det är inte byggherrar med kortsiktiga ekonomiska intressen som skall utveckla Strängnäs karaktär, det är det vi som bor här; tillsammans med stadsarkitekter, planerare och politiker som skall göra. Nu är jag på väg in i en helt annan debatt, men stadsplanering förtjäner en central plats på alla politikers bloggar. Frågan är om vi vill fortsätta förtäta Strängnäs innerstad eller om vi istället vill följa de goda exempel och utvecklingen i stora delar av resten av världen; att ta till vara på innerstadens gröntområden och planera stadsparker på innerstadens gröntområden istället för bebyggelse.

Anonym sa...

Håller med i mycket av vad som sägs i alla kommentarer. Tyvärr som Mats säger är det inte första gången som Jan Heimdal misslyckas med att få fram ett bra underlag till beslutsfattarna.
Dessutom är hela idén tveksam detta med att kommunen skall satsa över 90 miljoner för att möjligen få tillbaka senare. Är det verkligen kommunala uppgifter att syssla med sådan verksamhet?
Jämför detta med hela Teknik och fritidsnämndens budget om ca 52 miljoner kronor, märkligt detta tycker jag.

Erik Berg

Anonym sa...

Avtalet mellan kommunen och Kilenkrysset (Kk) börjar tjusigt med att Kk storstilat skänker kommunen 11000 kvm mark!

Sedan får Kk monopol på alla anläggnings- och markberedningsarbeten i planområdet inklusive byggande av gator och VA-nät. För detta får Kk 17+75.6 miljoner. Framöver kommer kommunen och VA-kollektivet att få tillbaka 7 miljoner i VA-anslutningsavgift och 13 miljoner i gatukostnadsavgifter när allt är klart.
Sen tillkommer diverse småavgifter såsom ev. bygglovavgifter och det faktum att Kk bekostat själva planen allaredan.

Dock blir det en rejäl slant kvar för Kk vars storlek beror mycket på hur duktiga de är på att planera och upphandla alla de arbeten som beskrivs i avtalet.

Det transparenta sättet för kommunen hade varit att faktiskt köpa de 11000 kvadraten av Kk och sedan lägga ut marberednings- och anläggningsarbetena i egen regi eller till entrepenörer enligt reglerna i Lagen om offentlig upphandling. Med det föreslagna avtalet rundar man ju den lagen fullständigt!

Glad Midsommar! Ebbe

Anonym sa...

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. När jag nu kom hem från Malmö väntade detta meddelande på mig:

"Hej Mats
Jag läste din kommentar avseende ärendet om exploateringsavtalet för Gorsinge mellan kommunen ock Kilenkrysset i e-kuriren häromdagen. Kommunjuristen Oscar Arnell har inte varit delaktig vare sig i utarbetandet av detta avtal eller i skrivningen av tillhörande tjänsteskrivelse. Detta ärende har helt och håller handlagts inom utvecklingskontoret. Jag vore tacksam om du för Oscars skull gör en rättelse i nämnda tidning.

Trevlig sommar
Med vänlig hälsning
Inger Eriksson"

Detta med anledning av min kommentar som även inleder under Margits blogginlägg där jag talar om att vi som politiker förutsätter att den person vi anställt för att vara kommunens juridiske nagelfarare också utför detta. Inger Erikssons mail visar dessvärre att så inte är fallet. Istället läggs dessa kryptiska jätteavtal upp utan juridisk kompetens "inom Mark- och Exploatering". Det är vad jag kallar misshushållning. Jag förstår om Oscar vill ha beriktigandet publicerat för sin skull, men för Inger, vars ansvarsområde detta är, måste det vara besvärande att behöva be om det.

Skrämmande att behöva konstatera att dessa gigantiska och synnerligen komplicerade avtal som ofta omfattar ett flertal fastigheter, en mängd olika ersättningar och tjänster och därigenom blir hart när ogenomträngliga, upprättas utan att kommunen ens låter den jurist som anställts just för detta - gå igenom dem.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Du skriver: "Skrämmande att behöva konstatera att dessa gigantiska och synnerligen komplicerade avtal som ofta omfattar ett flertal fastigheter, en mängd olika ersättningar och tjänster och därigenom blir snart när ogenomträngliga, upprättas utan att kommunen ens låter den jurist som anställts just för detta - gå igenom dem." Jag håller med dig, men nu fick vi delvis förklaringen till varför det blev som det blev. Att utvecklingskontoret, med Inger Eriksson i spetsen, har haft ansvaret för ärendet förklarar ju ett och annat. Men ,det borde göra oss oroliga att det är de som finns närmast kommunchefen, oberoende på deras kompetens, som tydligen styr allt.

//Margit

Anonym sa...

Jag håller med Dig. I all synnerhet som vi vet hur det gick i den andra fråga som ventilerats flitigt på Din blogg, nämligen Jägmästaren, där just bristen på juridisk kontroll visade sig vara avgörande och som gjorde att i vart fall vårt parti agiterade för att kommunen skulle ha en jurist anställd för att vi skulle veta att kommunens kontrakt var "vattentäta" och klara. Nu lär vi oss - igen - att ingen lärt sig utan att oskicket fortsätter.