måndag 26 maj 2008

VIKTIGT MED RAK OCH MODIG OPPOSITION!

I dagens tidning kan ni läsa oppositonsrådets Maria v Beetzen och min insändare. Eller läs den här på min blogg:

Opposition är nödvändig
Jens Persson och hans koalitionsbröder Björn Lind och Tord Tjernström skriver att de inte tror på kommunal konfrontationspolitik. De vill i stället ha breda uppgörelser och samarbete där också oppositionen förväntas medverka. Denna inställning ser vi som en aning naiv och en önskan att få styra i lugn och ro. Det finns också en populistisk inställning hos många att "politiker skall sluta att käbbla och komma överens". Därför vill vi framföra ett klargörande. Oppositionens roll är viktig i hela det demokratiska samhället. I diktaturer förtrycker och förföljer man oppositionspolitiker. I det rättssäkra samhället opponerar sig försvaret mot åklagarsidans argument. I den vetenskapliga världen nagelfars större vetenskapliga arbeten av en opponent. Politikerna är de som sitter med makt att påverka människors liv. Det är av yttersta vikt att den politiska oppositionen är både livaktig och seriös, eljest kan vi få ett scenario där samtliga politiker håller varandra om ryggen, vilket är direkt odemokratiskt. Makten skall granskas och de politiska argumenten måste prövas. Det är en grundbult i det demokratiska samhället. Jens Persson och hans kommunalrådsbröder vill att vi skall vara opportunister, det vill säga att vi skall agera jasägare och nickedockor. Att vara i opposition är att vara stridslystna motståndare, som törs ifrågasätta dagens ordning. För att bringa politiken och demokratin till optimum krävs mod och frihet hos de folkvalda.

Margit Urtegård (sp)
Maria von Beetzen (m)


Kommentar från nättidningen:

"Den gamla Alliansen skulle ha genomfört en skolutredning som redan 2009 skulle ge mera pengar till utbildningen av våra barn. Nu blir det inget av det bara skattehöjning. Jan B du har dåligt minne. Jag har ett bra elefantminne och minns socialdemokraternas alla fagra löften bl a inom skolområdet som utlovades i opposition, och av det blir det nog inte mycket. Tack Margit Urtegård och Maria von Beetzen för ett viktigt debatt inlägg".

Jan A

15 kommentarer:

Anonym sa...

Visst är det viktigt men är det så klokt av er i Strängnäspartiet att så tydligt liera er med moderaterna och ta till er deras oppositionsretorik? Vad skiljer SP från M?

Anonym sa...

En sak ska man ha fullständigt klart för sig och det är att Strängnäspartiet aldrig är eller blir ett transportkompani åt Moderaterna.
Det som förenar oss just nu är att vi är i opposition och att vi agerar därefter. Vad gäller sakfrågor så samarbetar vi där det finns en samsyn men det är viktigt att påpeka att det inte har med Moderaterna att göra utan samarbetet kan ske med alla som delar vår syn.
Vad gäller skolfrågor så finns det en samsyn med Moderaterna vad gäller elevpeng, självstyrande enheter och en satsning på skolornas ledarskap. Vad gäller Socialdemokraterna så känner jag starkt för deras värdegrund att alla ska få lika möjligheter att utbilda sig utifrån sina förutsättningar. En värdegrund som ligger lite på tvärs med Folkpartiets nuvarande skolpolitik som vill ha en starkare sorteringsfunktion i utbildningen. Hur ska det samarbetet mellan s och fp utvecklas i Barn- och utbildningsnämnden?
Den gamla alliansen var i nämnden mycket överens i sakfrågorna om skolan och det var inte där samarbetet sprack.
Att driva sin politik på en kommunal nivå innebär i praktiken att sakfrågorna styr. Där det finns en samsyn så går man på den oavsett från vilket håll den presenteras. Samsynen i sin tur bygger på varje partis grundläggande värderingar och här är spannet inte speciellt stort. Vi delar i stort samma värderingar på hur vi vill att vårt samhälle ska se ut vare sig vi är Vänsterpartister eller Kristdemokrater, det är vägen dit som skiljer oss åt.
En ytterligare aspekt som är viktigt för kommunal politik är kontakten mellan enskilda individer. Den sk personkemin är i många fall viktigare för vilka frågor som presenteras och drivs i samarbete mellan olika partier än partiernas grundprogram. Om nu Margit och Maria har funnit det lätt att samarbeta så är väl det bra för politiken i Strängnäs. Då kan vi i alla fall vara säkra på att den nya majoriteten får svara för sig.
Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet

Anonym sa...

Klokt och läsvärdt det Du skriver om här Håkan Bertilsson. Synd egentligen att inte majoritet och opposition i Strängnäs kan sätta sig ned tillsammans och lösa den komplicerade skolfrågan. Men det är väl som Du säger att det är vägen mot målet som skiljer partierna åt.

Anonym sa...

Tack Håkan för dina kloka synpunkter. Tror att det finns en till skillnad mellan nuvarande majoriteten och M,KD,SPi Strängnäs. Det är de liberala värderingarna att kommunalpolitiken skall utgå från kommuninvånarnas bästa. Uppdraget är, tycker vi , att förvalta de många gånger hårt inarbetade skattepengarna som våra Strängnäsbor levererar till oss på bästa sätt, som om de vore våra egna. De skall transformeras till bla god skolverksamhet och åldringsvård med hög kvalitet så effektivt som möjligt. Här tror jag det ligger en stor utmaning i hela politiken i Sverige. Om vi skall ha råd med de höga ambitionsbivåer som vi alla vill ha, med god och individuell skolgång, bra sjukvård, god tandvård, socialt skyddsnät osv osv, måste vi arbeta med effektiviteten i systemen hela tiden. Inte kväva motorerna och engagemanget och lyfta fram de människor, för det är bara människor, som kan åstadkomma just allt detta positiva. Vi oppositionspolitiker är mot en kommunal apparat som lever för sin egen skull, det är därför vi tex vill sälja ut eldelen av Sevab för att betala av på skulderna och förbättra soliditeten i kommunen. Samtidigt minskar vi då skatteutaget med ca 20 öre. Vi opositionspartier är för mer dynamik i kommunen,mer styrning för att uppnå effektivitet.Vi är mer inne på att tex förändra innehavet i fastighetsbolaget, finna smarta samgrupperingar i skolans värld osv. Jag upplever nuvarande majoritetens politik lite som en "rulla på politik" med ganska konservativa komunalpolitiska värderingar
Maria von Beetzen

Anonym sa...

Och jag tycker nog att oppositionsrådet hörs mycket nu i opposition där man inte tar samma ansvar istället för att hörts under den tid ni faktiskt kunde göra något. Men då var det tyst. Inser ni nu kanske att det är frustrerande och lätt att ställa massa krav och kritik när man inte måste svara för det?. För mig låter det mycket som -stor i orden men var liten på jorden.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Jag säger som Håkan, självklart kommer inte Strängnäspartiet att vara ett transportkompani åt moderaterna. Vi har mycket gemensamt med m i skolfrågorna. Dessutom delar vi deras syn på att kommunen bara skall hålla på med det som anses vara grundläggande kommunal verksamhet. Det som kan göras bättre av andra skall också utföras av dito. Att folk skall slippa och skattas "ihjäl" är också något som vi håller med om.

//Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Jan B.

Stor i ord och liten på jorden, skriver du och så tycker du att oppositionsrådet syns mycket i media. Ja, det kan hända, men det är väl viktigt att debatten förs? Eller vad tycker du? Vill du att oppositionen skall hålla tyst, blir vi större på jorden då?

//Margit

Anonym sa...

Hej hej Jan B ! Tycker nog att jag var rätt aktiv tidigare också. Men visst är det skillnad på att vara i opposition och att vara i regeringsställning. Viktigt är att vara realistisk och inte göra glädjebudgetar i opposition. Helt plötsligt kan det bli maktskifte och då måste oppositionspolitikerna kunna ta ansvar för sina ideér. Det är vad Lotta Grönblad just nu får erfara och där har hon det inte så lätt. I kväll på KF är ett beslut planerat där hon går emot sitt eget yrkande i BUN tidigare i våras, tex. Men det är viktigt att oppositionen höjer sin röst såsom Margit och jag skrev i tidningen idag. Om alla kommunalpolitiker håller ihop så tror jag inte det blir bra. Men jag berömer majoriteten ibland, det tycker jag att man skall göra när anledning finns.I M har vi dock när vi kommer till den praktiska utförandepolitiken en helt annan syn än s.
Maria von Beetzen

Dag Bremberg sa...

Kul att du uppskattar när de styrande blir ifrågasatta, Maria!
Att du reagerade väldigt starkt i bland när du tillhörde de styrande får vi väl se som olycksfall i arbetet. Ska bli intressant att se om du som oppostiionsråd kommer vara mer öppen och resonerande.
Vi har noterat att vissa moderater nu är väldigt trevliga, men när det skulle göras valteknisk samverkan var det bara kd som fick vara med.
Vi andra är väl inte tillräckligt pålitliga. Frågan är om m kommer bjuda med sp och andra efter en eventuell valseger. Tillåt mig tivla.

Anonym sa...

Självklart ska man ha en tydlig opposition! När det gäller svåra politiska frågor kan det däremot vara bra med breda uppgörelser som sk hålla över tid! Jmf med energi och pensionssystemet i riksdagen.

I landstinget skulle det vara nödvändigt för att komma ur dödläget omkring Kullbergska...
mindre populistiska utspel skulle gagna inte bara ekonomin utan också visa att det går att komma överens i politiken ibland om manbara vill. :)

Kram, Marie-Louise F M

Dag Bremberg sa...

Klokt, Marie-Louise! Det har verkligen förvånat mig att man i vår kommun inte eftersträvar breda överenskommelser om ex skolan och den politiska organisationen inkl arvoden.
Jens har ju lovat att "spela med hela laget" och det tycker jag att vi ska påminna om ifall så inte sker.

Anonym sa...

Det viktigaste för oss moderater och övriga oppositionspartier är att vi för en realistisk, trovärdig och genomförbar liberal oppositionspolitik. Inte bara retoriska utspel, även om det sätter lite piff på tillvaron. Så att vi inte hamnar i samma situation som Lotta Grönblad är i just nu. Vi måste också vara storsinta och förlåtande mot våra liberala bröder och systrar i fp och c som nu har hamnat på fel sida att komma tillbaka till en liberal allians efter nästa val.

Anders Jansson (m)

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag tycker inte att du skall tvivla på att m kommer att bjuda in till samarbete vid valet 2010, m vill ha förändring, de vill ha en bättre politik där skattebetalerna får bestämma mera över sina egna pengar. Jag tror att m kommer att bjuda in de partier som är öppna för att bedriva en konstruktiv politik med medborgarnas bästa för ögonen. Samtidigt är det inte säkert att den här alliansen håller fram till valet 2010, Jens Persson (c) tyckte ju redan i dag att det hela var rätt jobbigt, om jag inte hörde fel.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej.

Det är bra att det finns politiker som Maria och Margit som inte låter sig fångas av gubbrörans önskan av att få styra i lugn och ro. Tyvärr Jens, Björn och Tord i gubbröran, den gubben gick inte att tysta oppositionen. Jag förstår att ni är skraja, för det skulle jag vara. Men det är också viktigt att det förs en realistisk och genomförbar oppositionspolitik som man kan ta ansvar för i majoritet. Det går inte som Lotta Grönblad att lova stort till skolan i opposition och sedan hålla tunt i majoritet.

Gubbe

Anonym sa...

Hej Jan B.

Den gamla Alliansen skulle ha genomfört en skolutredning som redan 2009 skulle ge mera pengar till utbildningen av våra barn. Nu blir det inget av det bara skattehöjning. Jan B du har dåligt minne. Jag har ett bra elefantminne och minns socialdemokraternas alla fagra löften bl a inom skolområdet som utlovades i opposition, och av det blir det nog inte mycket. Tack Margit Urtegård och Maria von Beetzen för ett viktigt debatt inlägg.

Jan A