måndag 26 maj 2008

Motion om gatuunderhållet.

Strängnäspartiet 2008-05-22

MOTION

Vägarna i Strängnäs är under all kritik. Gatuunderhållet har fått stå tillbaka under många år då andra verksamheter i kommunen har slukat alla pengar. Att inte underhålla gatorna upp till en viss nivå är ren kapitalförstöring, då risken blir att man måste nyinvestera i vissa gator.

Förra året begärde Teknik- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen skulle skjuta till runt 6 miljoner för att uppnå önskad standard på kommunens vägar.

Vi motioner därför om:

att teknik- och fritidsnämnden får disponera 6 miljoner kronor till återupprättande av önskad standardnivå på kommunens gator.

att pengarna tas från kommunstyrelsens budget.


Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

1 kommentar:

Margit Urtegård sa...

Det blir spännande att se hur socialdemokraterna gör i den här frågan, de som förra året pläderade för mera pengar till gatuunderhållet och röstade ja till de 6 miljonerna nämnden äskade från kommunstyrelsen. Det blir väl en annan melodi som gäller nu, när alla pengarna skall in i det stora svarta hålet "skolan"?

//Margit