fredag 30 maj 2008

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet har tillsammans tagit fram ett förslag till Strategisk plan 2009-2011 med mål och budget; en skuggbudget.

Här kommer några punkter som skiljer sig från socialdemokraternas, folkpartiets och centerns strategiska plan:

Skolverksamheterna utvecklas utifrån den tidigare alliansens majoritetsförklaring och skolplan. Den av kommunstyrelsen beslutade skolutredning (14 januari 2008) följs och ges ett tilläggsdirektiv att en skola i centrala Strängnäs och en av landsbygdsskolorna skall läggas ned till höstterminen 2009.

Personalsituationen på förskolorna är i dag inte helt tillfredsställande, vilket kan göra att den pedagogiska verksamheten blir lidande. Inom förskolorna tillförs därför fler förskolelärare under 2009 och 2010 med syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolelärarlönerna höjs under en treårsperiod, för att kommunen skall bli mer attraktiv arbetsgivare för denna yrkesgrupp.

Under planperioden första del görs en översyn av Sevabs verksamhetsområde. Till Sevab förs kommunens taxefinasierade verksamheter i form av vatten, avlopp och renhållning. Elhandel, elnät och bredband sätts ut på marknaden för försäljning. Marknadsvärdet bedöms till 250 miljoner kronor.

Strängnäs Fastighets AB. Det kommunala bostadsbolaget uppmuntras att ta mer aktiv roll på marknaden genom ombildning till bostadsrätter eller försäljning av ägarlägenheter. Bolaget kan då delta mer i nyproduktion av hyresrätter utan att dess marknadsandel ökar. Detta är viktigt för bostadsförsörjningen i Strängnäs kommun, framförallt när det gäller hyresrätter.

Idrottsplatsen Larslunda ligger kvar ungefär som tidigare planerat i investeringsplanen (som den förra alliansen var överens om), med byggnadsstart 2009 och invigning 2011.

Inom åldringsvården uppmuntras entreprenörer när verksamheterna är i expansivt skede eller vid nyetableringar. Inom hemtjänsten uppmuntras initiativ till avknoppning till förmån för personalägda småföretag.

Inom socialnämndens budget anslås pengar för att utveckla ett samarbete med skolorna för att stärka socialt utsatta barn under skolgången.

Förslaget är baserad på bland annat att den kommunala skattesatsen uppgår till 20,63 kronor; alltså ingen skattehöjning, 0 kronor mera från skattebetalarna.

Vi vill ha en sund ekonomi, vi vill "hushålla" väl med skattebetalarnas pengar. Vi har en positiv befolkningsutveckling, det i kombination med en välskött kommunal verksamhet och ekonomi kommer att göra oss till en än mer attraktiv kommun att flytta till och bo i.

Kommentarer från nättidningen:

"Behoven oändliga
Räcker det verkligen med 90 öre? Nästa år kan man väl besluta om ytterligare skattehöjning tycker jag! Spara inte på den kommunala servicen och effektivisera absolut inte, för pengar finns i överflöd hos invånarna!"

Skattad till döds


"C+fp byter sida -igen!
så kan det gå när inte haspen är på. Fp+C visar återigen att deras kommunalråd inte klarar jobbet. Nu, så skickar man fram tre kvinnor för att ge obehagliga beslut. Var är Anders Svensson? Var är Jens?? Vart tog Tord Vägen? Vad gör de TRE välbetalda kommunalråden?
De som röstat på C + fp har alla anledning att känna sig lurade, ingen av de hade ett vallöfte om höjda skatter, vilket S hade -som alltid. Nu höjer de skatten med nästan en krona!
1000 kr míndre i månaden för en kärnfamilj, men det är klart att någon annan behöver deras pengar bättre, exvis de TRE kommunalråden."

Lurad!

35 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är fantastiskt för Strängnäs ! Tre utvecklingsinriktade och eniga partier lägger fram en skuggbudget utan skattehöjningar, inför dynamik i bostadsbyggandet och social verksamhet, får stopp på de skenande kostnaderna i barn och utbildningsnämnden samt satsar på det viktiga förskoleområdet !

Detta kommer att betyda mycket för Strängnäs framöver. Vi slipper nu oket av de gammelkommunala inställningarna och strukturbevarandet i c, fp. Med vår politik kommer Dynamiken till det Idylliska Strängnäs !
Tack Helene Erik Margit Mats för gott samarbete !
Maria von Beetzen
Oppositionsråd

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

På ledarsidan i dag står det rörande en väntat skattehöjning på 90 öre: "Beskedet var inte oväntat. Det är inte heller den reaktion bland allmänheten där många uttrycker sin förståelse och sin vilja att betala". Ledarsidans personal måste ha pratat med helt andra personer än de jag har träffat på sistone. Många jag har pratat med är mycket oroliga över hur den nya alliansen har tänkt kring skattehöjning, ökade kostnader med mera.

MVH Margit

Anonym sa...

Framförallt kan vi äntligen visa Strängnäsborna vad SEVAB kan betyda i form av värde och möjlighet att slippa höja skatt, att förbättra kommunens samlade soliditet och att möjliggöra nysatsningar inom skola och förskola. Det är fantastiskt. Och detta tack vare att Folkpartiet inte längre kan sitta och blockera vad vi övriga vill försöka genomföra.

Anonym sa...

Hej Margit ! Nej, ledarskribenten har inte pratat med de vanliga människor som är pliktuppfyllande och går till sina jobb varje dag och som inte tycker att de vill betala mer skatt. Det är många människor med eller utan utbildning som inte kan unna sig någon lyx och inte får några pengar över utan med nöd och näppe kan betala sina räkningar vid månadens slut. Själva får de göra ekonomiska prioriteringar och tänka strategiskt smart för att klara av sin ekonomi. Då är det inte roligt att se hur trög kommunen är på att använda sina tillgångar på ett bra sätt eller hur man utrededer och utreder istället för att ta ett beslut som kanske är lite obekvämt.Läste ni Göran Skytte på SvDs ledarsida i söndags ?
Maria von Beetzen

Anonym sa...

Hej Mats ! Ja ! Det blir svårt för våra invånare att förstå varför de skall betala 20 öre extra i skatt bara för att elhandeln i SEVAB skall ligga i politikerstyrd kommunal regi. Mycket svårt att förklara för majoriteten !
Maria von Beetzen

Margit Urtegård sa...

Hej Maria och Mats.

Nu har vi lagt konkreta förslag tillsammans, flera har efterlyst just det och tyckt att vi bara skäller på den nya alliansen. Nu visar vi vad vi vill och det känns bra.

MVH Margit

Anonym sa...

Oerhört kortsiktig planering. Först varslar man 100 anställda inom skola och barnomsorg för att i nästa andemening säga att man om mindre än ett år ska anställa fler inom barnomsorgen? Och hur blir det med vårdnadsbidraget? Blir det något i kommunen om ni får bestämma? Varför sälja Sevab som går med vinst? Det är snabba stålar, men på lång sikt oekonomiskt. Vet ni hur lukrativ elmarknaden är? Den här budgeten är en skuggbudget utan några nyheter, satsningar eller ens långsiktig planering.
Nope, inte imponerad. Tacka vet jag sossarna som verkligen förstår behoven i kommunen.

Anonym sa...

Tack Margit för din mycket bra sammanfattning av 53 sidor Strategisk plan.

Det är verkligen inte lätt att på så få meningar få ner hela vår politik.

Till "I johansson" vill jag bara säga att försäljningen av SEVAB:s näthandel för 250 miljoner kronor motsvarar 20 öre på skatten varje år. Elhandel är verkligen inte något som kommunen skall syssla med och kommunen har dessutom ingen kunskap om denna typ av verksamhet.

Kommunen skall ta hand om sin kärnverksmahet dvs skola och omsorg.

Den här budgeten är ett bra exempel på nytänkande och långsiktig planering för både kommunen och dess invånare.

Imponerad,

Erik Berg

Anonym sa...

Hej Johansson !
Vi har kraftigt minskande årskullar i grundskolan, men i förskolan kommer antalet barn att öka.De ökade anslagen för försskolan skall förstärka elevpengen så att förskolorna kan ha mindre barngrupper än nu. Det är ju inte riktigt samma lärare som jobbar på förskolan som i högstadiet får man betänka. Mellan de lägre grundskolestadierna och förskolan kan vi dock räkna med samarbete.

Det är inte menigen att kommunen skall bedriva kommersiell verksamhetpå skattebetalarnas bekostnad. Varför skall skattebetalarna betala för det. Hur länge ska vi vänta på att SEVAB blir den fantastiska vinstmaskin som sossarna och folkpartiet alltid drömt om, det inträffar nog inte i detta jordelivet i varjefall. Snälla, ge ett skäl till att behålla elhandeln i SEVAB förutom att ni anser att kommunen skall tjäna storkovan, när detta inte sker ?
Vår budget är mycket långsiktig,inte minst för att vi betalar av på de stora lånen. Titta på resultatutvecklingen 2011. Vår skuggbudget är sund och ekonomiskt professionell.
Maria von Beetzen

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Tusen tack, ja det är inte lätt att få 53 sidor strategisk plan ner i några få kommentarer på en blogg, men jag hoppas jag har fått med det viktigaste. Jag har läst genom hela den strategiska planen nu och jag tycker det ser jättebra ut, konkreta förslag och sund politik. Kul!

MVH Margit

Anonym sa...

Herr Johansson är dåligt orienterad. SEVAB går inte alls med vinst. varken i fjol och förmodligen inte heller i år. Om man kommer att visa vinst i framtiden är i dag högst ovisst. Vi kan göra prognoser och antaganden och vi kan ha förhoppningar om att priset på flis och returträ för Kraftvärmeverket inte kommer att gå upp, och vi kan hoppas att tekniken för trådlös dataöverföring inte gör fibernäten omoderna och vi kan önska att elpriserna blir som vi TROR - men vi VET inte.

Anonym sa...

Grattis till skuggbudgeten! Det känns bra när vi kan visa att det går och göra bra saker utan att höja skatten! Varje slösad krona är en stöld från den fattige!

Tack!
Kram, Marie-Louise F M

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise.

Att inte göra vad man kan för att slippa höja skatten är precis som du säger ren stöld. Och i dagens tidning får vi höra att Ingrid Fäldt (s), säger att hon inte utesluter flera skattehöjningar. Grattis c och fp, nu skall kalaset, på skattebetalarnas kostnad/räkning, börja!

//Margit

Anonym sa...

Jag har inte analyserat bokslutet i Sevab men jag skulle gärna ta del av det interna bokslutet så man kan se helheten. Är det så att företaget inte gjorde vinst förra året så kanske det kommer i år. Skulle det inte göra det så anmäler jag mig frivillig att leda företaget 2009 för en låg ersättning. Lönen kan vara till 90% resultatbaserad.

LKAB, har inte alltid gått bra men de sista åren har det blivit riktigt bra.

"Gruvbolaget LKAB redovisar en vinst efter finansnetto på 6344 miljoner kronor för helåret.LKABs omsättning för 2007 uppgick till 16385 miljoner kronor"

Det är jätte fina pengar till statskassan och ingen vill sälja företaget! Det är inte så kontigt när man ser vilka resultat företaget kan dra in. Fredrik(statsministern) har inte sålt LKAB man säljer inga kassakor.
Det är en fin vinst på omsättningen.

Anonym sa...

Hur mycket höjs skatten 2010?
Vänstern vill ”ha en skatt efter behov” och inte göra några strukturförändringar i kommunen utan snarare bara skjuta till pengar för att bibehålla gamla strukturer. Ta till exempel skolutredningen som skjuts på framtiden, för att slippa ta obehagliga beslut om att lägga ner skolor. Hade vänstern valt att sälja delar av SEVAB skulle skattehöjningen ha blivit mindre. Att behålla hela SEVAB är dock en annan helig ko för socialdemokraterna och deras stödpartier. Med den nu förda politiken, där inga genomgripande förändringar i kommunen får ske, kommer att medför skattehöjning troligen redan nästa år som Ingrid Fält (s) nästan redan har lovat oss kommun bor när hon ”inte utesluter flera skattehöjningar”, Oj, OJ, OJ.
Anders Jansson

Margit Urtegård sa...

Hej Anders.

Folkpartiet borde vara ledsna över att de tappade dig från sitt parti, du är enormt duktig på att argumentera för det du tror på. Jag håller till fullo med dig, man måste leta reda på problemen och prioritera mellan behoven samt tordas ta ansvar för helheterna om man vill komma åt problemen och genom det kunna satsa krafterna på utveckling.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Kul för er att ni är så entusiastiska över den egna skuggbudgeten. Jag kan förstå att det känns betydligt roligare att skriva ihop ett sådant dokument än att göra en riktig budget.

Men även om det är trevligt att vara enig och dunka varandra i ryggen, så är det ju trots allt så att man måste uppnå majoritet, förr eller senare.
Så för framtiden önskar jag lite mer av öppenhet, samarbetsvilja och verkligt nytänkande. Hoppet lever!

Anonym sa...

Hej allihopa!

Dag Bremberg, jag tyder lite sarkasm i dina kommentarer.

Det är bra med en skuggbudget så det finns fler alternativ men om den är hållbar så tror jag inte det. Det var ju inte än riktig budget heller så, den ger ett tillperspektiv.

Ibland upplever jag att samarbete, är mest en utopi.

Anonym sa...

*glömde*

gäller de flestas kommentarer om den andra blocket

Margit Urtegård sa...

Hej dubbla examen.

Skuggbudgeten är en riktig budget på det sätt att den innehåller allting, men om du menar med riktig att den antagligen inte får majoriteten av rösterna i kommunfullmäktige, så är det rätt, men som sagt skuggbudgeten är fullständig.

Giftiga och ironiska kommentarer kan piffa upp debatten om den/man håller sig inom rimliga gränser och sådant är ju oftast en smaksak beroende på humor med mera.

MVH Margit

Anonym sa...

Det är betydligt mer sakligt att föra en debatt när det finns ett alternativ(skuggbudget) som motvikt.

Anonym sa...

Tycks det inte vara lite konstigt att M helt plötsligt på 1 månad löst problemen som finns i kommunen?. vad har det då gjort under de åren som de faktsikt styrde, rullat tummarna och fixat saker till sig själva?.

Anonym sa...

Den var bra, Jan B!

3 kommunalråd är BRA, se hur det gick med moderaterna när dom hade en.
Fast jag hade velat ha en annan person i en av kommunalråden.

Anonym sa...

Ja man kan verkligen undra vad som rört sig bland kugghjulen på moderaterna och strägnäspartiet under de år de satt vid makten. Inte var det mycket mer än elände och vart tog alla pengarna vägen under de åren (i egen ficka) och nu plötsligt har de svaret på alla frågor??? Usch då, nej den gubben gick vi inte på.

Margit Urtegård sa...

Hej Johansson.

Jag vet inte vilka kugghjul du syftar på, men det kanske finns skattehöjarkugghjul och tvärtom, att någon lyckas ta fram en budget utan skattehöjning tycker nog de flesta är bra. Att höja skatten för envar pris kanske inte är vad folk egentligen vill. Eller vad tror du?

MVH Margit

Anonym sa...

Jan B m.fl. älskar tydligen att glömma en väsentlig sak när de raljerar över att Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet "inte gjorde något när de satt vid makten": I den allians som då innehade majoriteten fanns också två av de partier med som nu frotterar sig med socaildemokraterna. Och dessa båda partier utgjorde en praktfull bromskloss mot allt konstruktivt nytänkande. Det syns väl alldeles tydligt nu vilken metod som är den enda för dessa partier: skattehöjning!

Anonym sa...

Mats Werner, visst är ett kommunalråd ny tänkande men det blir en statiskt arbetsgrupp. Det behövs minst två kommunalråd.

Skattehöjningar, går inte kommunen runt så måste det komma in mer intäkter och/eller minska utgifterna. Sälja tillgångar är kortsiktig tänkande.

Anonym sa...

Dubbla examen. Vi hade också två kommunalråd, Ann Landerholm och Tord Tjernström. F.ö. har jag tidigare också förfäktat att varför fyrpartialliansen förmådde håll ihop så väl hade att göra med att vi hade fyra (+1) kommunalråd = jämbördiga alliansparterns - inget snack om antal mandat. Men även jag insåg att fem (+1) kommunalråd hade varit att utmana väljarna lite för kraftigt.

Betr. att sälja tillgångar är det ingalunda någon kortsiktig åtgärd. Det frigör värdefullt årligt budgetutrymme i form av minskade räntekostnader. Pengar som istället kan användas till nödvändig KOMMUNAL verksamhet - sådant som kommunen SKA syssla med. Bredband, elhandel etc. är saker som INTE är kommunal kärnverksamhet. Och inte ens "Dubbla examina" kan mena att kommersiell sidoverksamhet är värdefullare att syssla med för en kommun än dess lagreglerade verksamhet.

Anonym sa...

Hej mats werner!

Tord Tjernström, var oppositionsråd och inte kommunalråd.

Kommunen äger Sevab och det är väl kunnit folk som driver företaget man ska inte sitta i kommunhuset och fatta driftbeslut om Sevab. Det finns en egen ledning i Sevab.
Svenska företag hade tills 90-talet differentiering(mångskifte) som fungerade ivissa fall. Jag ser inte varför kommunen inte kan äga företag. Staten äger LKAB som har en mycket god vistprosent av omsättningen. Den skulle duga för amerikanska ägare med.
Ger Sevab pengar till kommunkassan så ser inte jag varför man ska sälja företaget.

Anonym sa...

Om vi ska vara kinkiga "Dubbelexamen" så är det formellt ingen skillnad på olika "råd" annat än innehåll och lönenivå.

Att jämföra SEVAB med LKAB är väl så långsökt. LKAB exploaterar nationaltillgångar (av trdition) i form av malm som "tillhör hela folket".

SEVAB har ingen motsvarande ställning som avser kommunens invånare. Gå gärna in på min blogg: http://matswerner.blogg.se och kika på kartan över SEVABs nät som fins under inlägget "Varför sälja SEVAB" så förstår Du kanske varför. Dessutom äger SEVAB några fiberöar i kommunen samt några fjärrvärmeöar men det är alltså ingen kommunomfattande verksamhet.

Inte heller kan jag se något direkt skäl till varför staten ska fortsätta att äga LKAB. Borde stå på "säljlistan".

"Det allmänna" är inte generellt sett inte bra ägare av kommersiell verksamhet. Det är dessutom så att som "lagstiftare" på såväl nationell som kommunal nivå kommer "detta allmänna" i konflikter om man dessutom bedriver verksamhet i områden där man har tillsynsplikter etc. Stat och kommun ska helt enkelt inte bedriva affärsverksamhet, det är inte uppgiften vi fått från väljarna.

Anonym sa...

Hej, Mats W!

Jag håller inte med dig, Sevab kan mycket väl vara i kommunal ägo. Ska man sälja den så gör det när företaget ger mest vinst så man får bäst betalt för företaget.

Staden Wolfsburg i tyskland äger 20% i Volkswagen och får mycket goda inkomster från bolaget. Det är inget fel att fövalta tillgångar i företag för kommuner eller städer.
Volkswagen är ingen naturtillgång.

Anonym sa...

Intressant och underhållande debatt på din blogg Margit!
Ska bli intressant att se vad som händer på Kf och hur det kan arta sig där i debatterna.

Margit Urtegård sa...

Hej Freddy.

Tack, det var länge sedan du har varit här på bloggen med kommentarer, välkommen tillbaka. Jag går in på din blogg varje dag, men det är ett tag sedan du skrev nya artiklar där. Ja, det kommer att bli ett spännande KF. Vi ses där. Sköt om dig.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej!

Hinner inte skriva mycket på bloggen just nu när det är sluttentor, sjuka barn och och framförallt sommarväder. Spika, snickra, trädgårdsarbete ;o)
Men jag har inte försvunnit utan är med i läsningen och försöker hinna med möten även som åhörare.

Tyvärr är jag lite besviken på hur det utvecklats sig i nya alliansen och hur det formade sig. Tycker att många bra och duktiga personer försvann och kanske fel folk blev satt på fel plats. Även om man tillhör ett parti så kan man inte alltid vara överens om hur saker skall skötas. Jag väntar fortfarande på resultat av situationerna i förskolan, äldreomsorgen och skolan. Om det inte händer något snart ska jag nog vända upp och ned på hela alliansen. Vad kallas det när man säger som man vill, kräver resulat och kör sitt race? just det "politisk vilde".
Finns det några såna kvar tror du? ;o)

Mvh/Freddy

Margit Urtegård sa...

Hej Freddy.

Det kallas civilkurage att säga det man tycker, fortsätt att gör det du, det lönar sig i längden kan jag säga som har fått betala dyrt ibland som gör just det. Ärlighet varar längst, sa min pappa alltid och han hade nog rätt i det. Just nu provar jag på ett nytt jobb, fast jag sa att jag är i konflikt med min arbetsgivare så ville de ge mig en chans. Det finns änglar, det finns en Gud och hoppet är det sista som lämnar en människa. Jag är så glad! Sköt om dig.

MVH Margit