måndag 26 maj 2008

Frågor till Lotta Grönblad (s).

Strängnäspartiet 2008-05-22


Interpellation ställd till Barn och Utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad


Vid flytten av Thomasgymnasiet till Campus Strängnäs har vissa interna kostnader tillåtits gå utöver alla ramar. Försök att reducera dessa kostnader har gjorts, vilket bla påverkar flytten av Lärcentrum till Campus.

Nu planerar tydligen skolkontoret att tillsätta eller utse en chef för hela Campus, som skulle vara överordnad de nuvarande rektorerna på Thomasgymnasiet respektive Lärcentrum.

Vi ställer då följande frågor till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Lotta Grönblad:

Är det riktigt att det planeras för ytterligare en chef på Campus Strängnäs?

I så fall, kommer den personen att vara chef för både Thomasgymnasiet och Lärcentrum?

I så fall, är det förenligt med kommunstyrelsens uppdrag att minska överdraget på budgeten för flytten till Campus?

I så fall, är det en riktig satsning av pengarna inom skolan på fler skolledare, när samtidigt upp mot 80 personer i skolan varslas?

Vilka åtgärder vidtas för att få budgeten för flytten till Campus Strängnäs att gå ihop?


Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

2 kommentarer:

Anonym sa...

BRA!

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Vi tackar, det blir spännande att få se och höra svaren på nästa kommunfullmäktigesammanträde!

//Margit