torsdag 15 maj 2008

Den bångstyriga torghandlarn?

I dagens tidning står det: "Nu skall polisen ta hand om bångstyriga torghandlare". Frågan om torghandlarn Nedzad Jazic har blivit en följetong; ett säkert vårtecken i Strängnäs, där prestigen för vissa politiker har blivit viktigast. Jag vidhåller min åsikt att Nedzads torgvagn inte stör mig och att den inte stör någon annan heller. I alla fall inte nämnvärt många. När jag, förra året, tog ordförandebeslut om att Nedzad skulle få använda sin egen vagn fick jag skäll från några enstaka tjänstemän samt några folkpartister. Alla medborgare jag mötte på stan tyckte det var ett klokt beslut. Tidningen skriver: "I motgångarna har Nedzad Jazic fått Strängnäsbornas stöd". Ja, så upplever jag det också. Varför då?, kan man fråga sig. Antagligen för att Strängnäsborna tycker att Nedzads torgvagn är ett pittoreskt inslag i stadsbilden/stadsmiljön. Dessutom är det många som handlar de utmärkta färska frukt- och grönsakerna som Nedzad säljer. Att frågan nu har blivit polisiär är som att skjuta mygg med luftvärnskanon! Låt Nedzad få ha sin egen vagn på torget!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Margit!
Jag trodde Du höll på den kommunala demokratiska processen. Vad Du och jag än må tycka om plåtschabraket på Gyllenhjelmstorget, måste jag ändå fråga Dig. Om det nu finns upprepade beslut i Strängnäs kommunala fullmäktigeförsamling som alla har syftet att plåtschabraket inte ska finnas på Gyllenhjelmstorget (Det må stå på Västervikstorget eller Rådhustorget eller andra ställen). Tycker Du då att det är rätt att Ordföranden i en fullmäktige underställd nämnd (vare sig han heter Janne B eller hon Margit U)har rätt att på helt egen hand upphäva det beslutet? Vore det inte rimligt att Du isåfall skrev en motion i frågan som kunde behandlas på ett sätt som bättre överensstämmer med den demokratiska processen. D.v.s. lät nämnder OCH fullmäktige ta ställning till om det finns anledning att byta uppfattning i frågan.

Dag Bremberg sa...

Mats, jag trodde du höll på att fullmäktige och KS inte ska behandla så många ärenden, inte ens nya planer? Ska man då behandla detaljer som tolkningen av en torghandelsregel?

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag håller på den kommunala demokratiska processen. Men, i bland får våra beslut ett dåligt resultat samt att det lätt går prestige i besluten. Jag kanske kommer att skriva en motion i ärendet.

MVH Margit

Anonym sa...

Dag!

Du har rätt om min inställning betr. ärenden som ska avgöras av KF. Men i detta fall hänvisar jag till en torgstadga som måste antas av KF. Det nu föreslagna avslaget på att få göra undantag hade mycket väl kunnat tas slutligt i T&F. Utslaget hade ju följt stadgans riktlinjer då.

Till er båda: Jag har inget emot att vederbörande säljer grönsaker på torget. Redan att han göra det veckans alla dagar är en eftergift till just honom. Annars hade det blivit en eller två torgdagar som det är i många andra städer. Jag har säkert heller inget emot kvalitén på de varor han säljer, men om han bedriver en fast grönsakshandel är det nog min uppfattning att en sådan ska bedrivas i hyrd lokal (eller i vart fall inom hyrt område). Torghandel har en annan tradition.

Anonym sa...

Hej.
Det är nog stadskärneföreningen som ligger bakom hetsjakten på torghandeln. Dom gör ju allt för att begränsa konkurrensen och hålla priserna upp i Strängnäs. Låt mannen få ha sin vagn.

Pelle

Anonym sa...

Nej, Pelle. Stadskärneföreningen ligger inte bakom någon "hetsjakt" även om jag har viss kännedom om deras ställningstagande just i denna fråga. Kommunen har tre torghandelsplatser, Rådhustorget, Västervikstorget och Gyllenhjelmstorget. På två av dessa är man i stort sett fri att sälja från vilken typ av stånd som helst. På det tredje - som ett tag inte skulle ha någon torghandel alls - har man infört vissa restriktioner.
Dessa finns i en torghandelsstadga som kommunfullmäktige antagit i full demokratisk anda och utan några invändningar. Och inte för så särskilt länge sedan. I vart fall inte längre sedan än att torghandlaren i fråga redan då fanns på plats.Är det då Din mening att den bara är att "skita i"?
Torghandlaren ifråga förbjuds inte att använda och sälja från sin vagn, men han får då göra det på en av de två tillåtna torghandelsställena. Men han vill vara på det tredje. Är det då kommunen som gör fel?