tisdag 24 januari 2012

Snålhet bedrar vishet.

Den alkoholpolitiskt medvetna ledarsidan på Eskilstuna-Kuriren tar i dag upp frågan om den stängda alkoholpolikliniken i Strängnäs. Ledaren skriver: "Så vart ska klinikens tidigare och tilltänkta besökare nu vända sig? Till vårdcentralerna är svaret från landstinget. Det är en möjlighet, men en betydligt sämre sådan. Ingången till en vårdcentral är inte lika smidig som till en specialiserad klinik där det bara är att kliva in. Vårdcentralens personal har givetvis – ska ha! – kunskap om alkoholmissbruk, men inte den spetskompetens och erfarenhet som finns på en mottagning som specialiserar sig på detta. För antabus krävs nu dessutom två besök, ett på vårdcentralen och ett på apoteket, samt betalning för dem som inte har nått högkostnadstaket. En betydande försämring även i den delen alltså."

Någon besparing lär det knappast bli. Kostnaden för alkoholpolikliniken låg på ca 500 000 kronor om året, en kostnad som landstinget och Strängnäs kommun delade på. Kan i sammanhanget nämna att en LVM-placering (lagen om vård av missbrukare) i runda slängar kostar mellan 500 000 och en miljon kronor per klient. Risken är stor att behovet för sådana placeringar ökar när man tar bort hjälpinsatser och hjälpmöjligheter för denna grupp. Men, som ledarsidan så klokt påpekar snålhet bedrar vishet.

Inga kommentarer: