söndag 29 januari 2012

Fredrik Pettersson på tidningen Folket

Fredrik Pettersson har skrivit en läsvärd artikel "Är manshat verkligen ett problem?" i tidningen Folket.

Fredrik Pettersson skriver: "Under veckan som gått har det rasat en debatt i sociala medier om manshat och hurvida det är okej att kritisera och ifrågasätta feminismen. En debatt som delat feministiska debattörer i två läger. Diskussionens vågor har gått höga på bloggar och Twitter när meningsskiljaktigheterna har avhandlats: Är manshat ett problem för debatten i allmänhet och för feminismen i synnerhet eller är det bara kränkta vita män som gör en höna av en fjäder? Det enkla svaret på de båda ovanstående frågorna är ja. Men som bekant finns det inga enkla svar på komplexa frågor".

Jag möter ibland kvinnor som säger: "Jag har aldrig mött motstånd eller haft problem bland män för att jag är kvinna". Jag har heller aldrig påstått att alla kvinnor har haft problem. Men samtidigt borde alla ha kunskaper om att diskriminering på grund av klass, nationalitet, ursprung, och kön finns och är mycket utbrett även i Sverige. Dessutom borde man förstå att om man aldrig utmanar patriarkatet (gubbarna) får man aldrig känna på deras "muskler" (läs makt) och motstånd heller. En leende timid och försynt kvinna är inget hot för männen. En kvinna, som berättade att hon inte såg något problem i att vara kvinna, är högutbildad samt kommer från övre medelklass. Ju färre "handikapp" man har ju enklare är det, men man behöver inte vara blind för det. Man kommer inte bort ifrån att de flesta maktmänniskor i Sverige är vita, medelålders svenskfödda män tillhörande övre medelklass samt överklassen.

Pettersson påpekar: "Men jag är också övertygad om att de som på allvar bär ett generellt hat mot alla män som en del av sin feministiska verktygslåda är en försvinnande liten del av de feministiska kämparna. För feminismen är inte satt att bekämpa männen, utan de strukturer som kontinuerligt underordnar kvinnor. Men denna bild utmanas ofta av feminismens belackare och här blir inte sällan media en duktig idiot i sammanhanget". Det handlar helt enkelt att försöka göra något åt könsmaktsstrukturerna. Det har absolut inget med manshat att göra.

Jag bryter ofta mot de normer och de oskrivna regler som finns i vårt patriarkala samhälle. Många kvinnor och män gör detsamma. Vi har olika bakgrund och olika referensramar, det vi har gemensamt är att vi tror att en jämställd värld blir en bättre och rättvisare värld.

Inga kommentarer: