tisdag 24 januari 2012

Fredrik Lundgren (Fp) är nöjd med näst sämst i landet.

Om man inte kan bli bäst på att vara bra, så kan man bli bäst på att vara sämst! Tidningen skriver: "Det går dubbelt så många barn per personal och år på fritidshemmen i Strängnäs som i landet i övrigt. Siffrorna från Skolverket ger Strängnäs en topplacering från botten." Och han som normalt brukar vara en siffernisse och hänvisa till tjocka rapporter och statistik, Fredrik Lundgren (FP), säger till tidningen att man inte skall stirra sig blind på just statistik. Intressant! Föräldrarna är ju nöjda, hävdar han och tycker att det är helt OK att vår kommun landar på en jumboplats när det gäller personaltätheten på fritids. Man skall då få höra mycket.

Tyvärr så har vi ingen direkt flitig, aktiv och drivande politisk opposition i vår kommun. Men, Vänsterpartiet har i alla fall reagerat på den allvarliga situationen. Vänsterpartiets David Aronsson och Lasse Pettersson skriver i en insändare: "Fritis i vår kommun har bland de största barngrupperna i Sverige och har väldigt få fritidspedagoger i verksamheten. Under de senaste sex åren har personaltätheten på fritis i Strängnäs, enligt Skolverkets statistik, gradvis nästan halverats. Andelen personal som har pedagogisk högskoleutbildning har sjunkit från hälften till en tredjedel. Ingen annan kommun i länet har genomgått en så omfattande omställning till det sämre. Ingrid Fäldt (S) och ni andra gruppledare skriver att ni vill ha fler pedagoger i skolan. Ni har ju majoritet – gör något åt det!"

Jag håller fullständigt med Lasse och David. Dags att majoriteten verkligen gör något åt saken. Våra barn är vår framtid. Vi behöver höja personaltätheten i skolan generellt i vår kommun och det snarast.

Inga kommentarer: