tisdag 17 januari 2012

Bryt tystnaden om våld mot kristna

Erik Helmerson, DN, har skrivit en angelägen artikel i dagens DN om hur mellanösterns kristna flyr religiös förföljelse och våld. Något man inte pratar så mycket om i Sverige. Denna tystnad måste brytas påpekar Helmerson och jag håller med honom om det.

Helmerson skriver: "Det kan inte vara mindre förkastligt att förfölja kristna än judar, muslimer, politiskt oliktänkande eller homosexuella. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att 'var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet'. Där ingår också rätten att byta religion, något som är belagt med dödsstraff i bland annat Iran, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan och Jemen." I Sverige är inte de kristna i minoritet, men det är de i mellanöstern.

Helmerson skriver avslutningsvis: "Slutet av förra året såg en begynnande debatt i Storbritannien, där allt fler anklagar regeringen för passivitet gentemot övergreppen på kristna. I Sverige, liksom i många övriga västländer, är det fortsatt tyst. Vad säger den vänsteropposition som av tradition slår sig för bröstet för sin internationella solidaritet? Vad säger myndigheter och människorättsorganisationer? Och, framför allt: vad säger regeringen?" Man kan undra vad som ligger bakom denna passivitet?

Inga kommentarer: