måndag 5 december 2011

Vi är inte i Ryssland, tack och lov!

Eskilstuna-Kurirens ledare skriver: "I torsdags överlämnade en grupp föräldrar 3000 namnunderskrifter till barn- och utbildningsnämndens ordförande i Strängnäs, Fredrik Lundgren (FP). De begärde en folkomröstning om organisationen av skolorna i Strängnäs. Politikerna i majoriteten borde ha kunnat förutse detta. En sämre hantering av en fråga som engagerar ett stort antal medborgare får man leta efter. Men en folkomröstning skapar fler knutar än den löser."

Men, nu är vi inte i Ryssland bästa Alex Voronov. Vi är i Sverige; ett fritt land där det finns lagar som ger människor möjligheter att protestera. Det är jättebra att väljarna, som har blivit överkörda av maktfullkomliga politiker, kan få till stånd en folkomröstning i ett ärende. Föräldrarna som har samlat in dessa 3000 namnunderskrifter har gjort ett fantastiskt jobb. Det kanske kommer att ge resultat, vem vet. Att sitta på sina höga hästar och tycka att en folkomröstning är fel väg att gå är bara dumt. Man skall inte spotta på lagen på det sättet. Som sagt Sverige är ett fritt land, här kan man med lagen i hand protestera utan att vara rädd för repressalier. Det hade varit mer klädsamt av en tidning, som kallar sig liberal, att prisa detta engagemang i stället för att protestera mot detsamma.

Ledaren skriver: "Därför är det obegripligt att Moderaterna säger sig vara beredda att stödja kravet på folkomröstning. Det är inte vad som behövs för att ge elever och personal arbetsro. Den kan inte att svara på frågan om hur pengarna används på bästa sätt när storleken på årskullarna varierar mellan olika år. Majoriteten förtjänar hård kritik för sitt sätt att hantera omorganisationen. Men Moderaterna och den övriga oppositionen bör inte medverka till att ytterligare försvåra en framtida ändamålsenlig organisering av skolorna i Strängnäs." Löjligt! Oppositionen försvårar ingenting. Det är den sittande majoriteten som gör det genom att totalt glömma vilka de är där för; vilka de representerar.

Maria von Beetzen (M)
ger Voronov svar på tal och det med skärpa. Hon skriver: "Folkomröstning är en lagstadgad möjlighet som finns när stora stora grupper i samhället vill höja sin röst i en för dem viktig fråga. Den är ett slags komplettering av den representativa demokratin för att skydda invånarna mot negativ centralstyrning. Vi moderater har inte velat neka den stora föräldragrupp som drivit folkomröstningskravet en sådan möjlighet. Vi anser att omorganisationsförslaget är djupt olyckligt. De flesta föräldrar jobbar i dag heltid eller mer – och pendlar ofta långt. Skolan 'mitt i byn' är en av de viktigaste byggstenarna för många föräldrar och barn i vår kommun, för att få vardagslivet att gå ihop."

Kraften i folkuppropet skall inte negligeras, säger Maria von Beetzen. Hon är klok och lyhörd. Det är mer än vad man kan säga om Eskilstuna-Kurirens ledarsida. Skärpning! Jag har återupptagit min prenumeration på tidningen och förväntar mig en mer demokratisk och liberal anda hos tidningen framledes. Tack på förhand.

Folke skriver på nättidningen: "Fel väg? Folkomröstning är ju demokratins främsta verktyg. Jag är för demokrati och respekterar folkets åsikter, samt resultat i val osv. Kanske fler borde respektera demokratin."

Inga kommentarer: