måndag 18 april 2011

Jens Persson (C) och Marianne Andersson (C) planerade maktövertagandet 2008

Den 30 april 2008 skrev jag på min blogg: "Det var nog centern som mest önskade ett regimskifte i Strängnäs kommun, för att det åter skulle få tunga politiska positioner, med flera välbetalda poster." Jag visste inte då hur rätt jag hade.

Den 7 april 2011 berättar Marianne Andersson (C) framför flera ledamöter i kommunstyrelsen att hon hade ringt till Jens Persson (C) den 1 april 2008. Han hade då berättat att han redan hade beställt kostymen, som han skulle ha när han blev kommunalråd. Andersson hade kontrat med att han fick ta det lugnt. Det var ju inte klart än med maktövertagandet. Marianne Andersson och Jens Persson skrattade högt när de berättade detta. Det kanske är roligt. Jag blir mest fundersam. Varför erkänner de? Varför säger de mer eller mindre rakt ut att det var de högt arvoderade positionerna som lockade. Det kanske är sådana politiker väljarna vill ha?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag förstår inte riktigt problemet. Som politiker vill man väl kunna påverka. Det gör man primärt genom politisk makt, och rimligen planerar man därför hur man ska nå den politiska makten. Det görs troligen fortlöpande och i förväg, inte när man ställs inför fullbordat faktum.

Slutsatsen att någon eftersträvar just en högt arvoderad position snarare än den politiska maktpositionen med möjlighet att påverka kan man i vart fall inte dra utifrån det du anger här.

Att man skämtar om vilken kostym man ska bära må vara lite underligt men det känns inte som någon större fråga.

Nä, här känns det som om du letar lite väl krystat efter tveksamma beteenden. Politiker som söker inflytande vill man rimligen ha som väljare.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Nu var det ju inte så att Jens Persson (C) inte hade något inflytande innan han blev kommunalråd. Han var förste viceordförande i kommunstyrelsen. Men, då var han inte särskilt engagerad och lyfte väl knappt ett finger för att hjälpa Ann Landerholm (M). Marianne Andersson hade man konstruerat lite råd/organ till med folkhälsofrågor med mera, men det var lågt arvode och ingen makt att tala om. Hon var revanschsugen.

Jag säger inte att det här är någon stor fråga. Jag noterar den och konstaterar att det är konstigt att de erkänner sitt maktbegär och sitt något fula spel som de hade bakom kulisserna.

Mats Werner sa...

Bäste Anonym!
Du bör ha i åtanke att den gamla fempartialliansen bestod av ett stort parti (M) och fyra mindre/små. Av dessa mindre/små var Centern ett. Men man hade ändå ett inflytande över den förda politiken men gillade inte "ångvälten" Landerholm, som förvisso fick mer saker gjorda än Persson hittills visat prov på. Istället räknaden man med att Socialdemokraterna skulle vara så sugna på att sitta i majoritet att S skulle vara berett till vilka uppoffringar till C som helst, vilket ju också visade sig vara ett riktigt antagande. Under den återstående mandatperioden fick nog därför möjligen C ett något större faktiskt inflytande, men efter det senaste valet deklarerade Socialdemokraterna att det nu är en majoritet med Socialdemokratisk ledning. Trots detta sitter Jens Persson som kommunalråd och det är den titeln Centern aldrig ville lämna ifrån sig sedan Torgny Jonsson slutat. Genom att svika ingångna avtal och till och med gå på tvärs mot sitt eget moderparti återerövrade Centern den eftertraktade titeln. Och för mig är det agerandet definitivt problematiskt. Om det alltså är titulaturen och inte politiken som styr ett partis handlande.

Anonym sa...

Bra analys av HANS

Gunnar Swahn sa...

Mycket bra anlys av Mats Werner.
Gunnar Swahn

Anonym sa...

Ja du Mats...rönnbären må vara väääldans sura, men till slut måste väl även den smaken klinga av? ;-)

Jag tror det vore både klädsamt och inte minst nyttigt för partierna som förlorade sin makt(!) i och med att alliansen sprack att inte bara fokusera på hur illa de anser sig ha blivit behandlade och harva på om hur fel deras forna kamrater minsann agerade. Om inte annat borde väl valresultatet nu senast visa på det. Istället borde man arbeta framåt och formulera tydliga politiska alternativ. Jag har inte sett någon relevant oppositionspolitik sen valet.

Att det sen såklart är lättare att hävda att folk inte primärt ska söka sig politiken för makt när man antingen dragit sig tillbaka efter en valförlust eller sitter som politisk vilde utan inflytande, det säger sig självt.

Mats Werner sa...

Jag vill ge, Anonym rätt såtillvida att det inte bedrivs någon särskilt relevant oppositionspolitik numer (om man undantar Dag Bremberg). Oppositionsrådet och hennes parti har länge visat prov på en i mina ögon alltför servil inställning till majoriteten.
Vad valresultatet beträffar så var det trots allt bara mitt eget dåvarande parti och folkpartiet som backade. Övriga partier inom den "gamla alliansen" gick ju faktiskt framåt och det upprepade "svek" som C och FP då gjorde sig skyldiga till hade enbart maktpolitiska och inte realpolitiska skäl.

Vem är f.ö. Hans?

Anonym sa...

när tidningen avslöjade emailet som fällde moderaterna, så stod även i tidningen vilka som fått kopior av emailet. och de hade gått ut både till jp centern och rep av folkpariet, ingen av dom hade blivit upprörd då, men när oppositionen väcktes av publiseringen, så såg de två små sin chans att få bort det största partiet genom att locka med sig det andra stora socialdemokraterna istället i sammarbete, detta har nog inte gått någon förbi som läste tidningen ordentligt den dagen. så inte är jag förvånad, att de så öppet skryter om det idag, det hör till den sortens människor, kan man göra en sådan kovänding och hugga en sammarbetspartner så öppet i ryggen, så har man inga skuldkänslor, att det skulle vara för lönens skull tror jag därimot inte, utan mera att det är känslan av makt som hägrar, det ligger i en sådan persons natur att vilja härska i den mån man kan, att man sen förtjänar rejält högre lön än andra är en självklarhet då man är så mycket bättre än vanliga dödliga, man charmar de personer man behöver och visar öppet sin förakt för de som är förbrukade eller oviktiga så att säga. dessa personer kallas ofta för vardags psykopater och hittas ofta i ledande ställningar som de erövrat, då de ofta har en tendens till mindervärdskomplex, som i sin tur kan vara ärvt från föräldrarna, såsom ex en tävling i broderskap, där den ena inte kan tävla mot den andra i lyckade affären och lobbar då barnen att bli bättre, går det inte i affärsvärlden så är ju politiken en bra karriärsmöjlighet. detta är ju endast spekulationer såklart,men inte helt otroliga. att ingen tog tillfället i akt och visade upp att både c och fp visste om mailet o inte hade reagerat över det, när affären var som störst var jag därimot förvånad över, det hade kunnat stjälpt deras myteri, men nu är det försent tyvärr. jag önskar du margit med all din erfarenhet tar intiativet att starta ett nytt friskt lokalt parti som underifrån jobbar bort det dåliga i kommunen. du har tre år på dig(:

Mats Werner sa...

@den senaste "Anonyme" (som jag gissar inte är identisk med den förre).

Det äger sin riktighet att avhoppet i realiteten inte hade med själva beslutet om att det fanns en avsikt att Europaskolan skulle kunna få överta Karinslundsskolan. Den tanken var alla de politiska partierna överens om i Kommunstyrelsen när det första utredningsuppdraget gavs till Kommunchefen. Det har jag berättat hela tiden och det finns protokollfört. Inga protester fanns vare sig internt inom den dåvarande fempartialliansen eller den dåvarande oppositionen.

Karinslundsskolan var i det läget en "överyta" för den kommunala skolan. Tillika den dyraste lokalen för skoladministrationen. Samtidigt hade Europaskolan uttryckt intresse av lokaler för sin blivande högstadieverksamhet och då specifikt Karinslundsskolan. Alla inblandade fann den möjliga lösningen som optimal för alla parter. En typisk s.k. win-win-situation. Den uppfattningen står jag för än idag och hade den fått genomslag, hade kommunfinanserna idag befunnit sig i ett bättre tillstånd. Fortfarande långt från bra, men bättre än vad som blivit följden av den faktiskt förda politiken.

Att det sedan blev en brytning måste dessvärre tillskrivas det faktum - och nu trampar jag som man, på tunn is, det vet jag - att det var tre starka kvinnor (M,FP och C) som var inblandade i striden och som alla ville åt makten. I två fall uppbackade av män som kände möjlighternas vinddrag i håret. Jag tror (den tunna isen brister strax) att om det varit åtminstone någon karl inblandade hade samtalsklimatet varit annorlunda och möjligheterna att undvika den katastrof som följde, varit större.

Att det som föregått Kommunstyrelsens diskussion och beslut (vilket alltså inte var kontroversiellt då) kanske innehöll detaljer som inte var så bra (köksbordssamtal m.m.) men som i realiteten var betydelselösa för Fempartialliansens och sedan Kommunstyrelsens ställningstagande, sedan användes som lämpligt slagträ kan bara tillskrivas ett par personers agerande.

David Aronsson sa...

Bara en snabb kommentar till Mats och lite off-topic... Vi var aldrig för att Europaskolan skulle få ta över Karinslund.

Mats Werner sa...

OK! Måhända satt V då på en ersättarplats i KS, för det fanns inga protokollerade protester, inga nejröster och inga reservationer.
Gla' Påsk!