onsdag 16 februari 2011

Kommer Lotta Grönblad (S) att backa?

I dag berättar tidningen att ny paviljong planeras vid Djäknehallen. De skriver: "Kommunens planer på att göra om konsertsalen i Paulinska till plenisal har väckt skarpa protester. Nu visar Europaskolan på nya förslag för att kommunen ska vilja hyra där även i framtiden. Planerna består i att bygga till en modern paviljong på ena långsidan av Djäknehallen. På så sätt får möteslokalen större pausyta och plats för en liten servering som kan användas för att förenkla vid större sammankomster. Något som efterfrågats från kommunens håll."

En anonym person har lämnat den här nätkommentaren: "Ja, det är väl bara att göra som vanligt i Strängnäs kommun. Gynna en privat aktör med skattepengar så denna friskola kan fortsätta få inkomster från kommunen på annat håll än via skolpengen. Antar att ordförande i Barn och Utbildning är mycket positiv till detta förslag och kommer lobba för detta förslag i kommunens lokaler. Om fullmäktige behöver nya lokaler, vilket visst är möjligt, måste detta ske inom kommunens egna lokaler för att det ska vara politiskt riktigt och inte väcker mer ont blod än vad kommunen redan gjort."

Det finns ingen orsak att tro att Fredrik Lundgren (FP) skulle vara något unikum i sammanhanget och lyckas vara objektiv i den här frågan. Han har tidigare inte lyckats skilja på egenintressen och sakfrågorna. Det kunde han i alla fall inte när Europaskolan ville köpa marken vid Benninge och jag har svårt att tro att han har bytt skepnad nu. Jag hoppas och tror att den sittande majoriteten är medveten om de särintressen som finns hos deras företrädare och ser till att just de inte får ha fingrarna för långt ner i syltburken. Samtidigt skall jag säga att om det är så att det är den bästa lösningen för kommunen är att hyra Djäknehallen så skall så göras. Men, som den anonyma så klokt påpekar så borde fullmäktige använda kommunens egna lokaler först och främst. Parallellt med att titta på Europaskolans erbjudande eller kommande förslag så borde kommunen kolla upp hur mycket en eventuell utbyggnad/ombyggnad eller förbättring av Gyllenhjelmssalen skulle kosta. Det är alltid bäst att använda egna lokaler om det är möjligt. Det uppdraget har Jens Persson (C) redan gett och det borde rimligen följas.

Det är viktigt att konserthallen i Paulinska räddas.

Inga kommentarer: