torsdag 23 december 2010

Ska konserthall bli plenisal?

Under flera år har en ny kommunfullmäktigesal diskuterats och behandlats. Demokratiberedningen har haft frågan på sitt bord vid flera tillfällen under många år. Alternativen har varit många, alltifrån Djäknehallen, Thomashallen, Campus, Paulinska aulan och Gyllenhjelmssalen. De viktigaste kriterierna har varit dels ekonomiska, det vill säga att vi använder en egen sal som kommunen själva äger. Det andra kriteriet har handlat om nyttjandegraden, att lokalen skall kunna användas till flera saker än bara kommunfullmäktigesammanträden. Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger om året, då är det slöseri att ha lokalen bara för ett sådant ändamål.

Kommunen äger inte Campus eller Thomashallen. Därför faller rimligen de alternativen bort utifrån kriterium ett. Då blir det bara Paulinska aulan och Gyllenhjelmssalen kvar eller Djäknehallen där vi är i dag. Så vitt jag vet har demokratiberedningen, under ledning av Leif Lindström (S), förordat Gyllenhjelmssalen. Det skulle vara intressant att veta varför det har ändrats?

Tidningen skriver: "Till nästa årsskifte ska kommunfullmäktige flytta in i en ny mötessal i Paulinska skolans aula. - Det här är min första viktiga uppgift att genomföra, säger kommunfullmäktiges nye ordförande Lotta Grönblad (S)."

Ordförande i Roggekören, Johan Ekwall ställer dessa frågor på debattplats: "Vilka blir konsekvenserna om lokalen byggs om för att nyttjas som plenisal? Har det kartlagts hur salen används i dag och vad konsekvenserna blir om salen tas i anspråk för nya ändamål? Har Kulturnämnden sagt ja till detta? Vad säger orkesterföreningen som blir utan repetitions- och konsertlokal. Var ska stadens två obundna körer Roggekören och Lövsångarna ta vägen med sina framträdanden? Roggekören repeterar dessutom i salen varje vecka. Var ska Kulturskolan ha sina framträdanden? Var ska Paulinska skolan ha luciafirande, jul- och vårterminsavslutningar? Vad kommer sedan själva ombyggnationen att kosta? Ja, frågorna är många."

Om inte svaret på Johan Ekwalls frågor blir att det är just Paulinska aulan som skall användas av alla dessa intressenter, då är det kanske dags för Lotta Grönblad (S) och den sossedominerade fyrklövern att tänka om? Det är brutalt att genomföra detta om konsekvenserna blir att kommunfullmäktige puttar ut de grupper som redan i dag nyttjar aulan. I alla fall om man inte erbjuder de en ersättningslokal. Och då faller ju kanske det andra kriteriet; att kommunfullmäktiges nya plenisal skall användas till mer än tio sammanträden för att undvika resursslöseri.

2 kommentarer:

Kerstin Svensson sa...

När Leif Lindström presenterade "sin" idé att bygga om Gjyllenheilmssalen till kommunfullmäktigesammanträden och med sin "besserwisserstil" titta på mig som "den lilla stumpan som inget förstår" och sa ungefär så här. jag ska säga dig Kerstin Svensson att nu för tiden har utvecklingen gått så långt att man kan lyfta tak och bygga ut i stort sätt som man vill ha det, för ett par miljoner. Det var en av orsakerna till att jag lämnade demokratiberedningen.
Som svar på din fråga så tror jag att Gjyllenhjelmssalen sprack just på kostnaden. Den gamla demokratiberedningen hade lokalens användning till konserter med i kalkylerna, men hur man tänker i fyrklövern vet dom väl knappast själva.
Kerstin

Per Wedlin sa...

Att möjliggöra webbsändningar från möten är mycket enkelt och billigt. Man behöver inte "bygga om" för detta. Det enda som krävs är några trådlösa mikrofoner som kan räckas över till den som talar en och en kamera som sköts av någon så att den kan riktas mot den som talar.

Sedan kan man lägga ut mötena live på t ex http://bambuser.com/. De kan sedan ligga kvar för att ses i efterhand. Nöjer man sig med låg upplösning så är det gratis.

Så gör t ex Falu kommun. Så här visades deras fullmäktigemöte 101209:

http://bambuser.com/channel/Falu+Kommun/broadcast/1240584