onsdag 24 november 2010

Ett mycket bra beslut!

Man skall i rättvisans namn även påpeka när kommunen tar kloka beslut. Annars kan man uppfattas som gnällig och negativ. Nu har kommunens fastighetsbolag bestämt att de inte vill köpa Folkets Hus i Åker. De kommer alltså inte att göra det om inte den sosseledda majoriteten kräver det. Det skulle förvåna mig mycket om rödklövern skulle begära något sådant hos Fastighetsbolaget efter den massiva kritik som har förts fram från olika håll mot detta förslag. Tord Tjernströms (S) inblandning i Åkers Folkets Hus är orsak stor nog för att låta bli. Jävsfrågan och de dubbla stolarnas dilemma talar sitt eget språk.

Strengnäs Tidning skriver: "Kommunalråd Tord Tjernström (S) tidigare ordförande i Folkets hus-föreningen, tycker att historien har tagit en tråkig vändning. - Det känns som att arbetet har stannat av på grund av skriverierna om mig. Det här är inget självändamål för mig men försvinner Folkets hus finns det ingen samlingslokal i Åker längre, säger han." Det kan så vara. Saken är att kommunen äger ett för stort lokalbestånd. Därför har vi inte råd att köpa ytterligare lokaler oavsett hur behjärtansvärt det än må vara.

Inga kommentarer: