onsdag 23 juni 2010

Lotta Grönblad (S) och krisen på Paulinska skolan

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) skriver på sin blogg: "I dagens Strengnäs Tidning får jag ( oppositionsråd, och 2e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden) läsa om att Paulinska skolan blivit underkänd på 10 av 13 punkter i Skolinspektionens kontroll. Blandannat anmärker man mot kränkningar, dåligt språkbruk och för lite stöd till elever i behov av detta. Vid detta laget torde det vara allmänt känt att Lotta Grönblads ( S) högljudda retorik som föregick maktskiftet i Strängnäs när Fp C gick ihop med socialdemokraterna, var just bara högljudd retorik. Ingen har kunnat undgå att se att någon lösning för skolorna i Strängnäs, det har det inte blivit med det socialdemokratiska styret av skolfrågorna."

Strengnäs Tidning berättar: "Paulinska skolan får åter skarp kritik från Skolinspektionen för sina stora brister. Kränkande och respektlöst språk mellan elever och lärare, dåliga betyg, brist på stöd för elever som behöver det och lågt elevinflytande ger sammantaget en mörk bild av skolan. Det var i maj som inspektörerna besökte skolan vid sju lektionstillfällen, intervjuade personal, elever och rektor samt tittade på dokumentation. 'Det är anmärkningsvärt att flera av de brister som Skolinspektionen framförde kritik mot vid senaste inspektionen 2006 ej har åtgärdats' skriver man i rapporten. Av tillsynsprotokollet framgår att av 13 kontrollerade punkter om lärandemiljö, elevs rätt och måluppfyllelse godkänns bara tre. Resten måste åtgärdas."

Två saker är nu viktiga. Se till att eleverna på Paulinska skolan får en trygg och harmonisk arbetsmiljö igen. Se till att Strängnäs kommun får en bättre politisk ledning. Tomma tunnor skramlar mest. Precis som Maria von Beetzen (M) så vaket påpekar: "Lotta Grönblads (S) högljudda retorik som föregick maktskiftet i Strängnäs när Fp C gick ihop med socialdemokraterna, var just bara högljudd retorik."

Uppdatering 2010-06-24: I dagens tidning säger oppositionsrådet Maria von Beetzen (M): " – Jag hoppas och förväntar mig att vi i oppositionen får en inbjudan från majoriteten om att sätta oss ner och göra upp en handlingsplan för Paulinska skolan för att komma tillrätta med problemen." Vi hoppas!

2 kommentarer:

erik berg sa...

Just det, nu gäller det att börja agera och sluta med retoriken.

Tyvärr får jag intrycket att den nuvarande majoriteten inte tar ett samlat grepp på skolfrågorna, utan handlar utan någon övergripande plan eller idé.

Det är just nu mycket styckevis och delt vad avser skolpolitiken.

Erik

Jan Eriksson sa...

Absolut inte bra, visst. Men en snabb titt på skolinspektionens hemsida ger att i stort sett alla skolor i Strängnäs har brister av varierande allvarlighetsgrad. Så ett helhetsgrepp skulle behövas nu, givetvis med högst prio på skolorna med de största problemen.

Jan Eriksson (sp)